Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 1/2010 (únor 2010)
Datum: 10.2.2010
obrázek titulky

Zdůrazněné téma:
Kabely a vodiče, kabelové lišty, kanály a mosty

Ing. Milan Vítovský, Honeywell EC Building
Inteligentní budova z hlediska systémového vybavení
Každá inteligentní budova musí splňovat základní kritéria: bezpečnost, spolehlivost, úsporný provoz a přiměřená cena. Proto inteligentní budovy obsahují několik systémů a subsystémů, které mohou být vzájemně komunikačně propojeny nebo pracují samostatně. Obecně se v budovách vyskytují tyto systémy: řídicí systém měření a regulace, bezpečnostní a zabezpečovací systémy. Moderní koncepce budovy klade požadavek, aby systémy byly schopné navzájem sdílet svá data. Samotný proces integrace probíhá na softwarové nebo hardwarové úrovni.

Ing. Josef Bojanovský, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
Management energetického hospodářství

Ing. Miroslav Žabka
Ego-n® inteligentní elektroinstalace z ABB

KABELY, VODIČE

Ing. Michal Kříž
Dimenzování a jištění vodičů a kabelů - postup podle technických norem
Cílem článku je dát čtenáři základní přehled, čím je třeba se řídit v otázkách dimenzování a jištění kabelů a vodičů. Podrobnosti je možno shledat v uvedených technických normách a v literatuře, na kterou se článek odkazuje.

AEG Home Comfort
No frost systémy - jistota pro váš dům

Ing. Jana Buchtová
Funkčnost kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru z hlediska technických a právních předpisů
Pokud jsou kabely a kabelové nosné konstrukce nechráněné proti požáru nebo pokud nevyhovují požadavku funkčnosti proti požáru, může dojít k situaci, při které kvalitní, náročně odzkoušený a certifikovaný výrobek selže. Proto je nutno zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie od zdroje až k vlastnímu požárně bezpečnostnímu zařízení. Z toho důvodu byla vypracována celá řada dokumentů vč. zkušebního předpisu PAVUS a.s. ZP-27/2008 pro stanovení třídy funkčnosti kabelu a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru.

Věra Pavlíková, PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA
Kabely s nízkým požárním rizikem

Ing. Jiří Burant
Požární funkčnost volně vedených kabelových tras od OBO Bettermann

Ing. Karel Krejza, Ing. František Omasta
LAPP KABEL oživil UFO

Petr Zejda, Draka Kabely
Draka - sto let zkušeností s výrobou kabelů a vodičů

Kabelové rozvody - seznamte se s nabídkou společnosti JORK

Ing. Patrick Stibor, Ph.D.
Jednovidová optická vlákna se sníženou citlivostí na ohyby
Těsně před oficiálním vydáním je nyní směrnice pro jednovidová optická vlákna, která reviduje původní verzi s ohledem na vývoj optických vláken a požadavků operátorů na citlivost jednovidových vláken na ohyby. Cílem specifikace vláken pro přístupové sítě je dát operátorům nástroj pro snadné definování parametrů vláken vhodných pro přístupové optické sítě.

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Pavel Vaculík
Specifikace požadavků optických kabelových systémů

NAŠE POŠTA

Václav Macháček, Hans-Jürgen Höfer
Co nelze přehlédnout

Nad dotazy čtenářů

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Josef Kunc
KNX/EIB - inteligentní elektroinstalace - 9. část

Advance - školicí centrum KNX ABB s.r.o., Elektro-Praga

MĚŘENÍ, REGULACE

AHLBORN - měřicí přístroje

Ing. Petr Fillette
Vyhodnocování údajů elektroměry

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ
Relé pro železniční aplikace

FOTOVOLTAIKA

Ing. Petr Maule, LL.M., Michael Schmid, Czech Nature Energy
Centrální, nebo stringové měniče?
V průběhu plánování fotovoltaického systému je zapotřebí zjistit veškeré odlišnosti od standardizovaných řešení, a pokud existují výrazná odchýlení, je rozumné využít možnost technické konzultace. Společnost Czech Nature Energy a.s. poskytuje rozsáhlou předprodejní podporu ve formě konzultací neobvyklých technických řešení.

Ing. Pavel Jurajda, OEZ
Ochranné a spínací přístroje FV zdrojů
Fotovoltaické články jsou zdrojem stejnosměrné elektrické energie, v praktických aplikacích o napětí až do 1000 V. Z toho důvodu je zřejmé, že vypínání stejnosměrného proudu, zvláště vyššího napětí, je obtížnější, a proto je pro ochranu a spínání ve stejnosměrných aplikacích nezbytné použít speciální ochranné a spínací přístroje, které jsou pro tyto účely určeny. OEZ s.r.o. jako tradiční výrobce jisticích a spínacích přístrojů nízkého napětí je schopen nabídnout sortiment výrobků vhodný i pro FV aplikace.

Bronislav Bechník, Czech RE Agency
Instalovaný výkon v roce 2009 a snížení výkupních cen pro rok 2011

Iva Šmejkalová, Bronislav Bechník, Czech RE Agency
PV Legal - první výsledky

Jaký bude fotovoltaický rok 2010?

Italské slunce přitahuje české investory

FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE

MUDr. Milena Jirásková, CSc., Ing. Lubor Jirásek, CSc.
Rizika zimního opalování - problematika solárií - 1. část

OSVĚTLENÍ

Ing. Vladimír Dvořáček
Světelné zdroje - 7. část - Nízkotlaké sodíkové výbojky

INDAL - lídr v inovacích

OSRAM
Zákaz žárovek - nejlepší příležitost pro změnu
Od 1. září 2009 nesmějí výrobci a dovozci podle směrnice EU dodávat na trh žárovky o výkonu 80 W a více a matné zdroje světla, které neodpovídají energetické třídě A. Nicméně speciální světelné zdroje určené především pro aplikace, jako jsou dopravní signalizace, terarijní osvětlení a světelné zdroje do spotřebičů pro domácnost, zřetelně označené na doprovodné informaci o výrobku, nebudou touto směrnicí dotčeny. Profesionálové na světlo ze společnosti OSRAM nabízejí energeticky úsporné alternativy, a to tři skupiny inovativních světelných zdrojů, které jsou schopny podle potřeby a obliby bez problémů nahradit klasické žárovky.

Světelná řešení LED společnosti Philips

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

AGA
Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby v roce 2009

Hlasové výstražné zařízení E100 vyhovuje i připravovaným normám

JUDr. Tomáš Koníček, JUDr. Pavel Kocábek
Mobilní služebna Městské policie v Bílině s kamerovým systémem

Ivo Kolář
Poplachové systémy - systémy přivolání pomoci v ČR
Systém přivolání pomoci poskytuje 24hodinovou pohotovost pro aktivování poplachu, identifikaci, přenosu signálu, přijetí poplachu, záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci k poskytnutí jistoty a pomoci lidem žijícím doma v uvažovaném ohrožení. Uživatel může požadovat pomoc při užití manuálně spouštěných aktivačních zařízení určených ke spuštění poplachového signálu. V určitých případech může být poplachový signál generován automatickými aktivačními zařízeními. Místní jednotka nebo kontrolér přijímá generovaný poplachový signál, přechází z normálního do poplachového stavu a signalizuje ho uživateli. Kontrolér přenáší poplachový stav přes poplachový přenosový systém do poplachového přijímacího centra - pultu centralizované ochrany. Příjemce poplachu tak poskytuje uživateli jistotu a přímou pomoc, pokud je třeba. Systém se skládá z aktivačních zařízení, místní jednotky, kontroléru a poplachového přenosového systému.

Bc. Tomáš Ekrt, Schrack SECONET
Komunikace ve zdravotnictví pomocí IP protokolu

NÁŘADÍ

Ing. Jan Tůma
Trendy elektrického profesionálního nářadí - 4. část

VZDĚLÁVÁNÍ

L. P. Elektro - nabídka vzdělávacích kurzů

VELETRHY, VÝSTAVY

HANNOVER MESSE 2010: Efektivněji - inovativněji - udržitelněji

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Zdeňka Kundratová
Směnky - 1. část

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

Mozaika zajímavostí

KKH partnerem firmy Wolf

Institut technické inspekce Praha změnil název

Žena v čele ostravských elektromotorů

ABBsolvent 2009

Distrelec a východní trh

Novinka - Katalog Plus společnosti Distrelec

Konference na téma obnovitelné zdroje energie

Seminář o energeticky úsporných spotřebičích

ASPERA - velkoobchod elektroinstalačním materiálem

Ceny za nejlepší diplomové a doktorské práce

Burdž Chalífa v záplavě světel od společnosti Space Cannon

 
 
Reklama