Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektro

logo časopisu Silnoproudá elektrotechnika v praxi.
Ročníky:  2017  2016  2015  2014  2011 Obsah čísla 3/2017
(březen 2017)
obrázek titulky
Obsah čísla 12/2016
(prosinec 2016)
obrázek titulkyšipka vpravoELEKTRO je recenzovaný odborný časopis pro elektrotechniku. Má široký odborný i informačně-vzdělávací záběr. Přináší nejčerstvější informace ze světa elektrotechniky, ale také poučení i zábavu. Lze zde najít odborné články, zprávy, referáty, novinky a trendy z domova i ze zahraničí, informace o zavádění evropských norem, ale i speciální rubriky a tematické přílohy a mnoho dalších informací. K hlavním tematickým okruhům patří např. elektrické stroje a přístroje, rozvody a instalace, provoz, údržba, revize a bezpečnost elektrických zařízení, ochrana před bleskem a přepětím, měření a diagnostika, výkonová elektronika a pohony, elektroenergetika, elektrotechnologie, normy a legislativa a mnoho dalších zajímavých témat.

ELEKTRO vychází od roku 1991 jako moderní elektrotechnický časopis s novodobou historií a slavnými předchůdci – Elektrotechnickým obzorem (1910–1991) a Elektrotechnikem (1946–1991), jichž je přímým nástupcem. Jako předplatitelský časopis s měsíční periodicitou (s letním dvojčíslem) je určený pro širokou odbornou i laickou veřejnost – od profesionálních elektrotechniků, přes učitele a studenty elektrotechnický škol až po manažery všech stupňů, ale i další zájemce o elektrotechniku.

Vydavatel:
FCC Public s. r. o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 02 Praha 8
tel. 286 583 011, 286 583 012
fax: 284 683 022
e-mail:
www: www.odbornecasopisy.cz

Časopis ELEKTRO - vychází měsíčně (dvojčíslo 8-9) od roku 1991 po sloučení časopisů Elektrotechnický obzor a Elektrotechnik. Je mediálním prostředím pro výměnu odborných a obchodních informací v elektrotechnice a elektroenergetice.
ELEKTRO

Šéfredaktor: Ing. Josef Košťál
Webový archiv od roku 2000

Prodejní cena: 52,- Kč (včetně DPH)
Předplatné (roční, včetně DPH)
  - standardní 624,- Kč
  - studentské 504,- Kč
  - 11x ročně (dvojčíslo 8-9)


Ediční plán 2016

číslo uzávěrka expedice zdůrazněné téma distribuce na akcích
1 04. 12. 2015 15. 01. 2016 Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Elektroinstalační materiál; Nářadí, nástroje a pomůcky; Ochranné prostředky; Průmyslové značení 52. ARTEZ (Aktiv revizních techniků) (26.-27.1.)
29. celostátní setkání elektrotechniků (3.-4. 2.)
2 12. 01. 2016 09. 02. 2016 Elektrické přístroje (spínací, jisticí, ochranné, signalizační přístroje); Přístroje pro tzv. inteligentní sítě; Internet věcí; Zdravotnická technika; Speciální užitková vozidla Embedded World 2016, Norimberk, (23.-25.2.)
Amper 2016 - 24. mezinárodní elektrotechnický veletrh (15.-18.3.)
3 10. 02. 2016 09. 03. 2016 Elektrotechnika v roce 2016; Trendy v elektrotechnice a elektroenergetice; Software pro projektování a řízení Amper 2016 - 24. mezinárodní elektrotechnický veletrh (15.-18.3.) včetně doprovodného programu semináře agentury LP Elektro
4 10. 03. 2016 13. 04. 2016 Elektroinstalace, inteligentní budovy; Internet věcí; Vytápění, ventilace, klimatizace (HVAC); Zdravotnická a asistenční technika; Zabezpečovací technika For Energo 2016 + Energo Summit (19.-22.4.)
IBF 2015 - 20. mezinárodní stavební veletrh (20.-23.4.)
Hannover Messe (25.-29.4.)
Unie soudních znalců (3.5.)
veletrh PCIM Europe (10.-12.5.)
5 11. 04. 2016 09. 05. 2016 Ochrana před bleskem a přepětím; Hromosvodní systémy - zemnění, svody, jímače, spojovací a upevňovací materiál; Systémy přepěových ochran; Požární a bezpečnostní technika (EPS, EZS) MSE Brno Měření (17.5.)
MSE Měření Praha (18.5.)
FCC Public Autorské právo III (18.5.)
17. EPE (16.-18.5.)
DFJP Dopr. tech. (27.5.)
ENS Aktiv elektro (1.6.)
6 02. 05. 2016 01. 06. 2016 Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Řízení elektrických pohonů, měniče frekvence, komponenty točivých strojů; Materiály, součástky a moduly výkonové elektroniky; Elektromobilita
7 30. 05. 2016 29. 06. 2016 Kabely, vodiče a kabelová technika; Nosné kabelové konstrukce; Kabelové spojky, zalévací hmoty; Konektory, svorky, spojky, koncovky; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely; Software pro návrh kabelových systémů; Značení a štítkování MSV 2016 - 58. mezinárodní strojírenský veletrh (3.-7.10.)
Elektrotechnická výstava 2016 (7.-8.9.)
8-9 25. 07. 2016 31. 08. 2016 Elektrotechnika v průmyslu; Elektrotepelná zařízení; Průmyslové automatizační prvky; Bezpečnostní prvky a systémy pro automatizaci; Systémy řízení technologickýchprocesů; Identifikační systémy v průmyslu MSV 2016 - 58. mezinárodní strojírenský veletrh (3.-7.10.)
Elektrotechnická výstava 2016 (7.-8.9)
For Arch 2016 (20.-24.9.)
Elosys 2016 - 21. mezinárodní elektrotechnický veletrh (11.-14.10.) semináře LP Elektro
10 25. 08. 2016 27. 09. 2016 Elektroenergetika; Zařízení pro přenos a distribuci elektřiny; Kompaktní transformační stanice; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie; Záložní a náhradní energetické zdroje; Energetický management; Baterie a akumulátory; Palivové články; Kogenerační jednotky, tepelná čerpadla Elosys 2016 - 21. mezinárodní elektro-technický veletrh (11.-14.10.)
Radiokomunikace (12.-13.10.)
ElfetexFest, Plzeň, (5.-6.10.)
11 26. 09. 2016 02. 11. 2016 Rozváděče a rozvodny; Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Nářadí a nástroje pro výrobu rozváděčů; Kování a spojovací materiál pro rozváděče; Údržba elektrických zařízení; Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika SPS/IPC/Drives Norimberk (22.-24.11.)
ČENES (4.11.)
MSE KART (8.11.)
MSE CARTE (9.11.)
Unie SZ (22.11.)
ENS Aktiv elektro (7.12.)
Unit 17. SE (7.12.)
ElfetexFest, Ostrava (9.-10.11.)
12 31. 10. 2016 07. 12. 2016 Měření, zkoušení, péče o jakost; Měřicí přístroje, metody měření; Měřicí technika pro prostředí s nebezpečím výbuchu; Měřicí systémy, dálkové měření a sběr dat, zpracování naměřených údajů; Zkušebnictví a diagnostika; Zkušební a testovací stroje a zařízení
 
 
Reklama