Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Vlasta Petříková, DrSc.
 

Bioplyn z krmného šťovíku

27.8.2018 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc., České sdružení pro biomasu – CZ Biom
Pro zemědělské bioplynové stanice nestačí jen materiál z vlastní činnosti (organická hnojiva apod.), proto se doplňuje cíleně pěstovanými plodinami. Všeobecně se k tomu používá kukuřice, ale lze ji nahradit krmným šťovíkem. Má řadu výhod, například nižší náklady na pěstování a dlouhodobou vytrvalost, takže omezuje erozi půdy.

Polní energetické plodiny

4.6.2018 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom – České sdružení pro biomasu
Za energetické využití biomasy je obvykle považováno přímé spalování, nově pak pro vývin bioplynu v bioplynové stanici (BPS). Vedle běžně známých dřevin jsou stejně vhodné polní plodiny popsané v tomto příspěvku.

Energetické uplatnění krmného šťovíku

5.9.2011 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc.
Pěstováním Rumexu OK 2 - krmného šťovíku - se VÚRV Ruzyně zabývá již téměř 20 let. Zpočátku byl sledován v pokusech, později přímo v provozních podmínkách. Nejstarší porost krmného šťovíku je letos (2011) již dvanáctiletý, pěstuje se na ploše 20 hektarů.

Možné zdroje energetické biomasy v ČR (II)

22.5.2006 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Druhá část článku o možných zdrojích energetické biomasy u nás se zabývá konkrétními bylinami se skrytým energetickým potenciálem, vhodnými k pěstování v našich geografických podmínkách.

Možné zdroje energetické biomasy v ČR (I)

8.5.2006 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Autorka popisuje možné zdroje energetické biomasy, jejíž největší rozvoj vidí ve fytoenergetice. "Její význam ve vztahu ke skleníkovým plynům není pouze v její náhradě za fosilní paliva, ale především v odčerpávání CO2 z ovzduší jako výsledek zintenzivnění vegetace na co nejrozsáhlejších plochách!"
diskuse: 13 příspěvků, poslední 14.11.2012 17:20

Podpora a perspektivy energetických rostlin

31.3.2005 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Potřeba energie z biomasy se stále více prosazuje. I když to u nás jde zatím dost obtížně, dříve nebo později se podpora tomuto programu bude muset z objektivních důvodů zásadně zvýšit. Téměř polovina biomasy potřebná k zajištění navrhovaného podílu výroby energie z biomasy se musí v ČR získat cíleným pěstováním energetických rostlin.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy

31.8.2004 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Pro pěstování energetických bylin v r. 2004 hrozilo, že nebudou na jejich pěstování žádné podpory. Vzhledem k zásadnímu významu pro zajištění energie z biomasy jsme považovali za nezbytné usilovat o jakoukoliv podporu alespoň z domácích zdrojů, když to není nyní možné z EU. Po mnoha administrativních krocích a bezpočtu jednáních se přece jen podařilo zajistit podporu ve výši 2.000 Kč/ha, nad rámec plošných dotací. Bohužel ji Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyhlásil až 24.6.2004.
diskuse: 26 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Výzva pro zájemce o využívání energetické biomasy

7.5.2002 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ BIOM
Zájemci o využívání biomasy často neví, kterým krokem začít a jak celý složitý proces realizace zorganizovat. Pro urychlení rozvoje "fytoenergetiky" proto sdružení CZ BIOM nabízí pomoc při získání odborných a komplexních informací.
 

Témata 2019

CAD a BIM knihovny