Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Vlasta Petříková, DrSc.


27.8.2018
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., České sdružení pro biomasu – CZ Biom

Pro zemědělské bioplynové stanice nestačí jen materiál z vlastní činnosti (organická hnojiva apod.), proto se doplňuje cíleně pěstovanými plodinami. Všeobecně se k tomu používá kukuřice, ale lze ji nahradit krmným šťovíkem. Má řadu výhod, například nižší náklady na pěstování a dlouhodobou vytrvalost, takže omezuje erozi půdy.

4.6.2018
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Za energetické využití biomasy je obvykle považováno přímé spalování, nově pak pro vývin bioplynu v bioplynové stanici (BPS). Vedle běžně známých dřevin jsou stejně vhodné polní plodiny popsané v tomto příspěvku.

5.9.2011
Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Pěstováním Rumexu OK 2 - krmného šťovíku - se VÚRV Ruzyně zabývá již téměř 20 let. Zpočátku byl sledován v pokusech, později přímo v provozních podmínkách. Nejstarší porost krmného šťovíku je letos (2011) již dvanáctiletý, pěstuje se na ploše 20 hektarů.

22.5.2006
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Druhá část článku o možných zdrojích energetické biomasy u nás se zabývá konkrétními bylinami se skrytým energetickým potenciálem, vhodnými k pěstování v našich geografických podmínkách.

8.5.2006
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Autorka popisuje možné zdroje energetické biomasy, jejíž největší rozvoj vidí ve fytoenergetice. "Její význam ve vztahu ke skleníkovým plynům není pouze v její náhradě za fosilní paliva, ale především v odčerpávání CO2 z ovzduší jako výsledek zintenzivnění vegetace na co nejrozsáhlejších plochách!"

31.3.2005
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Potřeba energie z biomasy se stále více prosazuje. I když to u nás jde zatím dost obtížně, dříve nebo později se podpora tomuto programu bude muset z objektivních důvodů zásadně zvýšit. Téměř polovina biomasy potřebná k zajištění navrhovaného podílu výroby energie z biomasy se musí v ČR získat cíleným pěstováním energetických rostlin.

31.8.2004
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Pro pěstování energetických bylin v r. 2004 hrozilo, že nebudou na jejich pěstování žádné podpory. Vzhledem k zásadnímu významu pro zajištění energie z biomasy jsme považovali za nezbytné usilovat o jakoukoliv podporu alespoň z domácích zdrojů, když to není nyní možné z EU. Po mnoha administrativních krocích a bezpočtu jednáních se přece jen podařilo zajistit podporu ve výši 2.000 Kč/ha, nad rámec plošných dotací. Bohužel ji Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyhlásil až 24.6.2004.

7.5.2002
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ BIOM

Zájemci o využívání biomasy často neví, kterým krokem začít a jak celý složitý proces realizace zorganizovat. Pro urychlení rozvoje "fytoenergetiky" proto sdružení CZ BIOM nabízí pomoc při získání odborných a komplexních informací. 
 
Reklama