Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

CZ Biom - České sdružení pro biomasufirma SIMACO
EnviPro s.r.o.


Výzva
pro zájemce o využívání energetické biomasy

Zájem o využívání biomasy pro energii se začíná i u nás konečně zvyšovat. Realizace výstavby zařízení zasahuje do více oborů (zdroje biomasy, technologie úpravy paliva, výstavba kotelen a zajištění návratnosti investic). Proto zájemci často neví, kterým oborem začít a jak celý proces zorganizovat a jsou nuceni získávat pracně jednotlivé informace. Pro urychlení rozvoje "fytoenergetiky" Vám chceme pomoci k získání komplexních informací. K tomu budou sloužit pravidelné, opakované


KONZULTAČNÍ DNY
kde získají zájemci informace od záměru k projektu až po realizaci
a kde bude možné nejasnosti a problémy projednat a veškeré otázky zodpovědět.


Konzultační Dny budou zahájeny informacemi o finančních podporách a dotacích určených k využívání biomasy pro zlepšení životního prostředí a úspory energie i nákladů na vytápění. Pozornost bude soustředěna především na dotační zdroje a programy tuzemské, budou uvedeny rovněž možnosti k získání podpory vybraných projektů ze zahraničí.

V dalších termínech budou zařazovány programy odborné: od získávání zdrojů biomasy pro energii až po volbu technického zařízení a příslušné technologie spolu s účastí realizačních firem. Pozornost bude věnována jak využívání suché biomasy, tak i možnostem zužitkování biomasy vlhké a to především k výrobě pelet a bioplynu.

Vzhledem ke značnému zájmu o získávání aktuelních informací lze jednotlivé konzultační dny opakovat. Termíny budou průběžně oznamovány na webových stránkách, především CZ Biomu: www.biom.cz , nebo: www.czbiom.web3.cz .


Organizační informace
1. Termín prvého Konzultačního Dne bude uskutečněn ve středu 15.5.2002 v budově firmy SIMACO, Praha 4 - Krč, Před Nádražím 2 (naproti benzinové pumpě, u odbočky z Jižní spojky směrem do Krče).

2. V průběhu jednání bude zajištěno občerstvení a oběd v místní restauraci.

3. Účastnický poplatek na 1. Konzultační Den: 1.900,- Kč + DPH.

4. Vyplněnou přihlášku pošlete poštou na výše uvedenou adresu fy SIMACO, nebo faxem: 02/6126 2481, příp. e-mailem: simaco@ms.ipnet.cz, nebo vpetrikova@volny.cz nejpozději do 10.5.2002. Přihlášeným zájemcům pošleme obratem podrobný program.

 
 
Reklama