Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Václav Sladký, CSc.


3.10.2011
Ing. Václav Sladký, CSc.

V souvislosti s nynějšími diskuzemi o využití sluneční energie je užitečné připomenout jednu významnou etapu našeho zemědělství - výrobu opravdu kvalitních objemových krmiv. Kromě vývoje metod silážování a senážování se výzkumníci před třiceti lety zabývali i dosoušením píce ve velkokapacitních senících s využitím vzdušných solárních kolektorů.

20.5.2003
Václav Sladký, Výzkumný ústav zemědělské techniky a CZ BIOM

Rychlejšímu rozvoji využívání biopaliv brání řada příčin ekonomického, technického, finančního a legislativního charakteru a také absence hlubší informovanosti na všech stupních řízení státu včetně obcí. Ekonomické příčiny, respektive náklady přitom tvoří jednu z hlavních bariér.

12.2.2003
Ing. Václav Sladký, CSc., RNDr. Vlasta Petříková, VÚZT a CZ BIOM

V pokračování studie využití topných biopelet pro obec Struhařov jsou vyčísleny předpokládané investiční náklady. Je zajímavé je srovnat s podobnými připravovanými projekty.

11.2.2003
Ing. Václav Sladký, CSc., RNDr. Vlasta Petříková, VÚZT a CZ BIOM

V programech "obnovy vesnice" se stále více objevují požadavky na modernizaci způsobů vytápění obytných, provozních i správních budov. Vedou k tomu snahy o zlepšení životního prostředí náhradou ekologicky málo vhodného hnědého uhlí, využití místních zdrojů biopaliv a zvýšení zaměstnanosti na venkově.

10.11.2002
Ing. Václav Sladký, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky a CZ BIOM, Praha

To, že např. oproti sousednímu Rakousku ve využívání biomasy výrazně zaostáváme, může být za určitých podmínek i naší výhodou. Jen by se musely změnit některé současné priority eneregetické politiky státu.

19.9.2002
Phil Badger, president of General Bioenergy Inc, přeložil Ing. Václav Sladký, CSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Teroristický útok na Světové obchodní středisko (WTC) jak nikdy před tím zesílil obavy mnohých Američanů ze zranitelnosti USA a vzrůstající závislosti na dovozu ropy z cizích zemí. Posílil také obecný zájem o rozvoj bioenergií a ostatní obnovitelné, místně dostupné zdroje energie. Veřejné mínění vyjadřuje soustavně silnou podporu obnovitelným zdrojům a zdá se, že až dvě třetiny obyvatelstva podporují snahy o úspory energií a programy týkající se obnovitelných zdrojů.

14.12.2001
Ing. Václav Sladký, CSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

V prvním díle byly vysvětleny základní pojmy jako je fytomasa, energetické rostliny a základy teorie uvolňování energie. V dnešním článku se dozvíte jaké jsou formy fytopaliv a kolik jich může v budoucnosti české zemědělství a lesnictví vyprodukovat.

12.9.2001
Ing. Václav Sladký, CSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Obnovitelné zdroje energie je téma, které se stále častěji objevuje v médiích i v diskuzních tématech mezi odborníky. Názory na jejich využití jsou velmi různé - od bezvýhradného fandovství až po striktní odmítání. Realita je jako vždy někde mezi a každý si může udělat vlastní názor teprve tehdy, když o problematice něco ví. Nabízíme Vám několik vzájemně navazujících článků k problematice využití fytopaliv (biomasy) pro vytápění. První část je obecná, nicméně nezbytná pro pochopení dalších pokračování. Autor je předním odborníkem v oboru.

29.11.2000
Ing. Petr Hutla, CSc., Ing. Václav Sladký, CSc., CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Kolik procent z celkové energetické bilance naší republiky by mohlo přinést energetické využití štěpky vyrobené v lese z odpadního dřeva zbylého po těžbě? Zajímavý článek zkušených odborníků na tuto otázku odpovídá. 
 
Reklama