Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Petr Kramoliš


11.8.2014
Ing. Petr Kramoliš, doc. Ing. Mojmír VRTEK, Ph.D.

Se zvětšujícími se solárními soustavami, ať již v sítích místních CZT nebo v průmyslu, dochází k nárůstu kolektorové plochy. Při snížení či zastavení odběru tepla ze soustavy, eventuálně výpadku elektrické energie, nastává v době oslunění přehřívání solárních kolektorů na vysoké teploty, které snižují životnost zařízení i teplonosné kapaliny. Tento problém je nutno řešit vždy individuálně.

28.2.2005
Ing. Petr Kramoliš

Konference o využívání biomasy ve středoevropském regionu se uskutečnila v závěru ledna v rakouském Grazu. Autor vybral z konference nejzajímavější myšlenky přednesené v referátech. Za zapamatování jistě stojí tvrzení H. Scheera o tom, že ceny energie z klasických paliv pouze porostou, zatímco ceny obnovitelné energie budou pouze klesat.

18.5.2004
Petr Kramoliš

Solární zisk (výtěžek) je ve svém důsledku závislý nejen na účinnosti kolektorů, způsobu oběhu média, ale především na kvalitních tepelných zásobnících. Záleží zde jak na zásobnících, tak na teplotních úrovních. Buď se jedná o nízkoteplotní (40 - 60°C) nebo vysokoteplotní (je míněna tepel. hladina 60 - 90°C) systém.

10.1.2003
Petr Kramoliš

V současné době existuje v České republice více než 30 000 malých objektů s plochou střechou, které je nutno rekonstruovat a zvláště snížit spotřebu tepla. Jedná se o mateřské školy, prodejny, jesle, školní budovy, služby apod. V rámci nutných oprav po 25-40-ti letém provozování se nabízí možnosti zvětšení obestavěného prostoru a využitím obnovitelných zdrojů energie snížit provozní náklady.

3.7.2001
Petr Kramoliš, Projekce obnovitelných zdrojů

Příspěvek upozorňuje na to, co všechno bychom měli zahrnovat do objektivního hodnocení zdroje energie. Nová metodika, vypracovaná CityPlan s.r.o., poskytuje jako prvá svého druhu podklad pro reálné srovnání různých zdrojů tepla. Objasňuje a započítává externality, které nelze dále přehlížet. 
 
Reklama