Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Petr Fučík, Ph.D.

Archiv článků autora:19.1.2024
Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D., Ing. Ondřej Mašek, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek se zabývá zjednodušenými metodami vyhodnocení bilance potřeby pitné vody na území celé České republiky. Základní jednotku, pro které je bilance potřeby pitné vody provedena, představuje správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP). Hlavním cílem realizovaných aktivit bylo získání informací o kapacitách jednotlivých vodárenských celků a jejich možnostech z hlediska podpory zabezpečenosti spotřebišť s nekapacitními lokálními zdroji. 
 
Reklama