Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Miroslav Kotrbatý


8.2.2010
Ing. Miroslav Kotrbatý

Jak definovat inteligentní průmyslovou halu? Kromě dosažení odpovídajících mikroklimatických podmínek v pracovní oblasti (nikoliv jen vytápění) přicházejí v úvahu i podmínky technologické a to jak v samotném výrobním procesu, tak i při realizaci energetických soustav a následně i náročnosti obsluhy a údržby. To vše s minimálními spotřebami všech druhů energií vyrobených v jakémkoliv zdroji.

21.12.2009
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D., Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

Návrh vytápění velkoprostorových objektů ovlivňuje celá řada důležitých faktorů. Záleží jak na způsobu vytápění, rozměrech objektu, vlivu technologie i rozmístění energetických zařízení. Klíčové je přitom, jakým způsobem tyto faktory působí na tepelnou pohodu člověka.

27.10.2009
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D.

V nakladatelství ČSTZ vychází odborná publikace, která nabízí technická řešení naplňující motto: "Nejlevnější energie je energie ušetřená", a to od vlivu zdroje tepla, přes hydraulické podmínky sítě k předávacím stanicím a následně otopným soustavám ve velkoprostorových objektech a občanské výstavbě.

23.3.2009
Ing. Miroslav Kotrbatý

Technické řešení výměníkových stanic pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem je v posledních letech na vzestupu používání. Dochází tím k úplnému odstranění kondenzátního hospodářství tradičního provedení - nádrž na kondenzát + čerpadla na jeho přečerpávání.

4.2.2008
Ing. Miroslav Kotrbatý

Úvodní článek seriálu Předávací stanice tepla v soustavách CZT, který bude v průběhu letošního roku postupně publikován. Téma je určeno především pro projektanty vytápění. V závěru úvodního slova je uvedena osnova a témata, která budou podrobně zpracována.

6.12.2006
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ivana Schůrková

Sálavé vytápění velkých prostorů s různými nároky na provozní podmínky vyžaduje optimální návrh, volbu druhu a konstrukce světlých, tmavých nebo teplovodních zářičů, jejich rozmístění a zařazení do regulovatelných zón se stejným provozním režimem.

27.11.2006
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ivana Schůrková

Infrazářiče - technické, konstrukční přednosti i nedostatky a rozdílné funkční vlastnosti světlých a tmavých sálavých zářičů jako zdrojů tepla. Projektování resp. rozmísťování zářičů ve vytápěném prostoru.

23.8.2006
Ing. Miroslav Kotrbatý

Druhá část seriálu článků Vytápění a větrání velkoprostorových objektů přímotopnými plynovými teplovzdušnými jednotkami se věnuje umístění jednotek, jejich připojení na plyn, odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu s příkladem postupu. V závěru jsou uvedeny informace o užití destrifikátorů pro zvýšení hospodárnosti provozu. 
 
Reklama