Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Karel Srdečný


20.10.2013
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, Ing. Karel Srdečný

Jakkoli mne to osobně mrzí, zdá se, že termické solární systémy jsou odsouzeny k zániku. Pouze dvě věci by mohly nástup fotovoltaiky zastavit: zvýšení její ceny (např. zvýšením dovozního cla), nebo státní zásah typu zvýšení daně ze slunečního záření.

Fotovoltaika na střeše
25.8.2013
Ing. Karel Srdečný

V novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, jedné z posledních věcí, kterou parlament před svým rozpuštěním stihnul schválit, se na poslední chvíli objevila důležitá „drobnost“.

8.11.2010
Ing. Lucie Šancová, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Správný návrh solárních systémů tak, aby produkovaly během roku co největší množství tepla, resp. elektřiny při co nejnižších pořizovacích nákladech je poměrně složitá záležitost. Do výpočtu solárních systémů vstupuje řada proměnných faktorů, především intenzita solárního záření v jednotlivých lokalitách v průběhu roku. Bez simulačního softwaru, který pracuje s těmito proměnnými daty, lze provést pouze velmi přibližný výpočet. Pokud ovšem chceme získat přesnější výsledky a to velmi rychle, je použití softwaru nezbytné.

11.10.2010
Miroslav Purkert, Jiří Beranovský, Karel Srdečný, Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Lucie Šancová, Ing. Jan Antonín

Článek pojednává o zajímavých možnostech instalace fotovoltaických systémů na panelových domech. Můžete se dozvědět vzájemné porovnání jednotlivých variant a výčet jejich předností, nevýhod a problémů se kterými se můžeme při instalaci fotovoltaiky setkat a na které bychom si při jejich realizaci měli dát pozor.

8.12.2008
Karel Srdečný, EkoWATT

Ceny pro nové elektrárny, vyrábějící energii z onovitelných zdrojů, podle očekávání klesly. V případě nových výkupních cen pro fotovoltaické a větrné elektrárny je pokles o 5 %. Zajímavou změnou je, že od ledna se rozlišují fotovoltaické elektrárny s výkonem pod 30 kW a nad 30 kW. ERÚ tak dává najevo své sympatie k malým zdrojům.

15.9.2008
Karel Srdečný, EkoWATT

S myšlenkou investice do fotovoltaické elektrárny se v posledním období doslova roztrhl pytel. Počáteční nadšení investorů většinou končí s hlubším obeznámení se s celkovou problematikou. Sporné bývají většinou prvotní informace od "čerstvých" obchodníků a prodejců FVE, které jsou ve všech směrech optimistické. Rozčarování pak nastává při střetu s energetickým auditorem či financující bankou, která audit vyžaduje.

5.9.2007
Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

V německém městečku Schönau ve Schwarzwaldu používají všichni jen elektřinu z obnovitelných zdrojů. Následující článek autora nám napoví jak k tomu došlo?

6.2.2002
Ing. Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

V poslední době se u nás objevuje nový trend výstavby obecních výtopen na biomasu. Dva konkrétní příklady z Dešné v okrese Jindřichův Hradec a nedaleké rakouské obce Schenkenfelden ukazují, že se na takovou investici dají získat významné dotace.

29.8.2001
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Karel Srdečný, Ing. Jan Truxa, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Energetický audit je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií soubor činností , jejichž výsledkem je jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách, včetně návrhu opatření, které je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Stačí ale tento nástroj pro výběr optimální varianty při plánování energetických investic? 
 
Reklama