Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů v příštím roce

Energetický regulační úřad zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009

Ceny pro nové elektrárny podle očekávání klesly. V případě nových výkupních cen pro fotovoltaické a větrné elektrárny je pokles o 5 %, přičemž Energetický regulační úřad (ERÚ) by chtěl snížit ceny ještě více. Tomu ale brání zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (č. 180/2005 Sb.). Zajímavou změnou je, že od ledna se rozlišují fotovoltaické elektrárny s výkonem pod 30 kW a nad 30 kW, ty menší mají nepatrně lepší výkupní ceny (12,89 Kč/kWh oproti 12,79 Kč/kWh). ERÚ tak dává najevo své sympatie k malým zdrojům, které se vejdou na střechu budovy, oproti řádově větším solárním elektrárnám stavěným často doslova na zelené louce.

Naopak nově zřizované malé vodní elektrárny (MVE) mají výkupní cenu oproti roku 2008 vyšší o 4 %, obdobně zdroje spalující čistou biomasu mají výkupní ceny vyšší o 2 až 7 %, podle druhu paliva. Rovněž bioplynové stanice mohou počítat s cenou vyšší o 5 %, resp. 8 % podle typu zařízení.

Všechny elektrárny, které již jsou v provozu, se také dočkají zvýšení výkupních cen oproti roku 2008, u elektřiny z vody a větru je to o 4 %, u novějších fotovoltaických zařízení jen o 2 %, u starších o 5 %. Meziroční zvýšení u ostatních zdrojů se liší podle typu, vždy jde nejméně o 2% nárůst.

Oproti letošnímu roku obecně klesnou hodnoty zelených bonusů, takže prodej elektřiny třetí osobě (nebo pro vlastní spotřebu) už nebude tak výhodný, jako býval. Nejvíc je to vidět u MVE, kde rozdíl mezi bonusem a výkupní cenou v roce 2009 bude 1,44 Kč/kWh. V roce 2008 byl 1,20 Kč/kWh, takže prodej obchodníkovi bude v příštím roce méně výhodný. Mnoho MVE, které prodávaly elektřinu ČEZu, se letos dohodlo na prodeji elektřiny společnosti E.ON, podle zpráv v tisku jim E.ON nabídl cenu o 0,27 Kč/kWh lepší než ČEZ. Vyhlášením nových cen zelených bonusů se tato obchodní výhoda snížila na 0,07 Kč/kWh. Pokud tedy E.ON nenabídne dobrovolně provozovatelům MVE lepší cenu, můžeme říci, že si MVE přechodem k jinému odběrateli pomohly opravdu málo.

Velmi výrazně se snížila cena zelených bonusů u elektřiny vyrobené spoluspalováním biomasy kategorie S3 (dřevařské a zemědělské odpady), z 0,24 Kč/kWh v roce 2008 na 0,04 Kč/kWh. Lze předpokládat, že pokud bude takováto biomasa spoluspalována i nadále, může být důvodem už jen cena paliva nebo snaha o snížení emisí CO2.

Cenový výměr ERÚ č. 8/2008

 
 
Reklama