Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jiří V. Ráž, DiS.

Archiv článků autora:23.5.2017
Jiří V. Ráž, DiS.

Metoda TH odstraňuje všechny funkční poruchy, plně využívá vnějších i vnitřních tepelných zisků k úsporám tepla. Jedná se o kompletní výpočtovou linku, od tepelných ztrát místností a objektů, až po nastavení všech armatur a teplotních čidel, která je záměrně zpracovaná v jednoduchém prostředí Excel, aby byly volně přístupné všechny výpočtové vztahy.

31.10.2016
Jiří V. Ráž, DiS.

Recenzovaný Závazek ČR, do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost vytápění o 20 %, znamená ve stejném poměru zvýšit úspory tepla bez poklesu vnitřní teploty. Poprvé se tím požaduje dosáhnout skutečných úspor tepla, nikoliv jen snížení úrovně vytápění uživateli bytů ve smyslu jejich ekonomického chování. Uživatelé soustav mohou vnitřní teploty místností snižovat, ale zvýšení energetické účinnosti vytápění se tím nedosahuje. Článek informuje o řešení pro všechny zateplené i nezateplené budovy.

15.8.2016
Jiří V. Ráž, DiS.

Recenzovaný Kombinovaná výkonová regulace ústředního vytápění obsahuje dvě složky. Porozumění jejich významu je podmínkou úspěšného řešení a správného provozování dynamických soustav. Článek přináší běžně nedostupné informace a komplexní pohled na tuto problematiku z báze TTV (think-tank vytápění).

8.8.2016
Jiří V. Ráž, DiS.

Recenzovaný Kombinovaná výkonová regulace ústředního vytápění obsahuje dvě složky. Porozumění jejich významu je podmínkou úspěšného řešení a správného provozování dynamických soustav. Článek přináší běžně nedostupné informace a komplexní pohled na tuto problematiku, z báze TTV (think-tank vytápění).

30.11.2015
Jiří V. Ráž, DiS.

Recenzovaný Článek analyzuje příčiny, kvůli kterým se odběratelé odpojují od CZT, a nabízí nejlevnější řešení problémů při skutečném zvýšení energetické účinnosti, ke kterému jsme se v EU zavázali (20-20-20)

27.10.2014
Jiří V. Ráž, DiS.

Vytápění se od cirkulačního vodovodu liší vyřešením přenosové schopnosti (termika) a výkonové regulace (termika + hydraulika). Nastavení prvků na požadované termické a hydraulické parametry ve výpočtovém stavu otopných soustav zajišťuje základní (výchozí) regulační stav, od kterého se odvíjejí regulační procesy, a proto i úspory tepla při vytápění. Úspory lze vyřešit pouze projektem a ničím jiným.

22.9.2014
Jiří V. Ráž, DiS.

Vytápění se liší od cirkulačního vodovodu vyřešením přenosové schopnosti sítí a vyřešením výkonové regulace. Článek se zabývá regulací tepelného výkonu a pomáhá rozlišit účel i význam služeb, nabízených v tržním prostředí.

1.9.2014
Jiří V. Ráž, DiS.

Důležité nové informace o řešení ústředního vytápění. Vytápění se liší od cirkulačního vodovodu vyřešením přenosové schopnosti sítí a vyřešením výkonové regulace. Článek se věnuje první z charakteristik skutečného vytápění – přenosové schopnosti izolovaných a neizolovaných potrubních sítí.

21.7.2014
Jiří V. Ráž, DiS.

Vyhodnocení naměřené spotřeby tepla je pro správce bytového fondu poměrně náročnou činností. Aplikace různých metod a postupů vedou k různým výsledkům a často k nesprávným závěrům. Článek demonstruje, jak nové pomůcky umožňují vše zpřehlednit a správně vyřešit v několika minutách.

30.6.2014
Jiří V. Ráž, DiS.

Kvalita dynamických otopných soustav je dána přesností seřízení armatur, na které závisí správná funkce i účinnost regulačních procesů, a proto i celková úspornost vytápění. Článek shrnuje faktory, které mají na přesnost seřízení vliv, a předkládá výsledky získané novými pracovními pomůckami.

22.7.2013
J.V.Ráž, DiS.

Studie 2013 měla v objektech hromadného bydlení prokázat, nebo vyvrátit, oprávněnost běžně doporučovaného nesouběžného vytápění s individuálním režimem vytápění, voleným uživatelem bytu. Výsledkem jsou důležité poznatky pro obory hlavní stavební výroby (HSV), měření a regulace (M+R), vytápění (ÚT), centralizovaného zásobování teplem (CZT) i pro uživatele bytových jednotek, jejichž tepelná pohoda i ekonomika vytápění jsou závislé na způsobu, jakým provozuje vytápění jejich soused.

7.1.2013
J.V.Ráž, DiS.

Vyznat se v informacích oboru vytápění není lehké. Uživatelé otopných soustav jsou vystavení nástrahám komerce a snaha uspořit drahé teplo nutí lidi podstupovat názorové střety v prostředí fám, mýtů a chimér. Ten, kdo nás klame, to může činit záměrně, nebo být sám obětí nesprávných úvah, protože obor vytápění není snadný. Pokusme se alespoň trochu celou situaci zprůhlednit.

5.11.2012
J.V.Ráž, DiS.

Pro hodnocení efektivnosti úsporných opatření při vytápění panelových domů je třeba jednotlivé složky sdílení tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím rozklíčovat a definovat okrajové podmínky technicko-ekonomických výpočtů. Vyhodnocená účinnost úsporných opatření musí zohledňovat vnější i vnitřní teplotu objektu a hodnotu průměrných tepelných zisků, při kterých byla spotřeba tepla naměřena. Článek jednotlivé složky analyzuje a předkládá průměrné hodnoty.

15.10.2012
J.V.Ráž, DiS.

Relativně stejných úspor tepla lze dosáhnout při tepelné pohodě regulací nebo bez tepelné pohody, vypínáním otopných těles. Záleží na tom, jakým způsobem je vytápění provozováno a jak jsou v objektu využívány tepelné zisky. Článek obsahuje zjednodušený příklad, který vztahy mezi skutečnými a domnělými úsporami tepla objasňuje.

1.10.2012
J.V.Ráž, DiS.

Mohou zateplené panelové domy splňovat nízkoenergetický standard, nebo jej dokonce překonat? Článek obsahuje podrobnou analýzu parametrů konkrétního stavebního objektu a otopné soustavy před zateplením i po zateplení stavebních konstrukcí, doplněnou o výsledky měření skutečné spotřeby tepla v období 2010–2011, s výstupními daty převedenými na příslušný teplotně normálový rok.

30.7.2012
J.V.Ráž, DiS.

Běžně praktikované jednoduché statistické zpracování spotřeb tepla vykazuje rozdíly naměřených hodnot, ale nikoliv úspory tepelné energie, kvůli kterým se budovy zateplují a otopné soustavy upravují. Rozdíly naměřených hodnot při různých vnitřních teplotách objektů nemají pro spotřebitele tepla žádný praktický význam, protože nevypovídají o skutečných úsporách tepla a neumožňují mu režim vytápění upravit ani změnou chování lidí v bytech, ani jinými prostředky. Spotřebitelům tepla chybí informace o vztazích mezi průměrnou vnitřní teplotou objektů při měření spotřeby tepla, o vlivu působících tepelných zisků a možných úsporách tepla při dodržení legislativou stanovené průměrné vnitřní teplotě objektu.

16.7.2012
J.V.Ráž, DiS.

Chápeme vyregulování soustav správně? Přikládáme mu správný význam? Nebo jen zákazníkům předstíráme, že klasické „hydraulické vyregulování zajistí lidem to správné teplo“? Podívejte se s námi na fragment výsledků výzkumu, který již před 10 lety ukázal pravdu. 
 
Reklama