Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. František Vörös


13.4.2016
Ing. František Vörös

Trvalý světový růst výroby a spotřeby plastů se odráží i v růstu spotřeby třetího nejpoužívanějšího plastu – polyvinylchloridu (PVC). Je podán historický přehled o výrobě, vlastnostech a aplikacích PVC ve stavebnictví s důrazem na řešení udržitelnosti.

29.7.2015
Ing. František Vörös, konzultant sdružení EPS ČR

Extrémní růst výroby a spotřeby plastů, malé zkušenosti s aplikacemi a využíváním plastů po skončení jejich životnosti vedou často k negativním kampaním proti plastům. Jako příklad lze uvést nepřesné údaje o plastech a jejich hořlavosti, retardérech hoření a toxicitě kouřových plynů.

7.5.2015
Ing. František Vörös, konzultant sdružení EPS

Podle neoficiálních údajů dosáhla světová spotřeba plastů hodnoty okolo 310 mil.tun. Přibližně 10 % se na tomto množství podílejí inženýrské plasty. Ty lze charakterizovat jako materiály s tepelnou odolností v rozmezí 100–150 °C, s výbornými fyzikálně – mechanickými vlastnostmi, dobrou chemickou odolností proti většině chemikálií.

22.12.2014
Ing. František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Již více než 70 let jsou pěnové polystyreny součástí našeho života. Specifickou vlastností pěnových PS je nízká hmotnost – 10–40 kg/m3, oproti 800–1050 kg/m3 u kompaktních PS plastů. K současné evropské spotřebě EPS necelých 2 mil. tun je nutno pro účely řízení odpadů připočítat 400 tis. tun XPS desek a cca 100 tis. tun pěnových PS folií, používaných jako podnosy pro potraviny. Při nízké objemové hmotnosti se jedná o pěknou horu odpadů.

17.11.2014
Ing. František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Od roku 1950, kdy se ve světě vyrobilo a spotřebovalo 1,5 mil. tun plastů, dosáhla světová úroveň v roce 2013 výše 299 mil. tun, což představuje průměrný roční růst téměř 9 %. Pro rok 2020 se prognózuje výroba plastů na světě ve výši 400 mil.tun, pro rok 2050 více než 700 mil. tun.

15.7.2013
Ing. František Vörös, sdružení EPS

Rok 2013 byl v EU vyhlášen rokem ovzduší. Ke zlepšení jeho stavu přispívají i výrobci plastů, včetně EPS pro izolace budov. Jsou popsány přístupy k řešení environmentálních a zdravotních problémů aplikací EPS.

10.6.2013
Ing. Vendula Nejedlá, Ing. Veronika Nídlová, Ing. Petr Vaculík, Ph.D., Ing. Jan Hart, Ing. Zdeněk Votruba, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Otázka spolehlivosti a kvality bezpečnostních systémů je v dnešní době primárním kritériem pro výběr konkrétního typu zabezpečení. Nejrizikovější jsou z tohoto pohledu perimetrické systémy, které prakticky ve všech svých variantách a technologiích výrazně podléhají vlivu vnějších podmínek a rušivých vlivů.

8.4.2013
Ing. Veronika Nídlová, Ing. Jan Hart, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Petr Vaculík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra technologických zařízení staveb

Současné biometrické identifikační systémy dokáží číst téměř všechny jedinečné údaje z lidského těla. Jedna z posledních možností inovace tak připadá na identifikaci dle kůstek v kostře zápěstí (karpální kosti).

28.1.2013
Ing. Ivana Tůmová, Ing. Petr Vaculík, Ph.D., prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., Ing. Zuzana Štěrbová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra technologických zařízení staveb

Vzhledem k výsledkům hodnocení namáhavosti fyzické práce založeného na měření srdeční frekvence a výsledkům měření mikroklimatických podmínek ve sklenících, kdy operativní teploty byly výrazně vyšší než požadované hodnoty, je nutné stanovit vhodný režim práce a odpočinku pro tyto specifické mikroklimatické podmínky.

23.8.2012
Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou

Je evidentní, že se světová krize podepsala i na poklesu spotřeby plastů v roce 2008, v roce 2011 však bylo zaznamenáno rekordních 280 mil. tun a hranice 300 mil. tun se očekává v roce 2013. Článek přináší statistiky výroby, prodeje a podílů plastů ve stavebnictví, zároveň připomíná přínosy bydlení v zateplených domech. 
 
Reklama