Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: František Holec


Stanovisko  Společenstva kominíků ČR k Nařízení č. 91/2010 Sb.
14.12.2010
František Holec

Vzhledem k tomu, že se v minulých týdnech objevily ve sdělovacích prostředcích ne vždy úplně přesné informace o novém legislativním předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, považuje Společenstvo kominíků spolu s HK za nutné uvést některé záležitosti související s prováděním kominických prací na pravou míru tak, abychom zabránili nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků a provozovatelů spotřebičů paliv.

16.11.2002
František Holec, prezident SPTZ ČR

Svaz podnikatelů a profesních sdružení v oboru se Vás dotazuje na aktuální otázky související s podnikáním, přístupem státní správy i vstupem do EU. Vyplnění ankety není dotováno věcnou odměnou, ale dobrým pocitem z možnosti vyjádřit svůj názor. 
 
Reklama