Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výrobky oceněné na veletrhu Aqua-therm 2012

Komise hodnotila výrobky přihlášené do soutěže o zlatou medaili na letošním veletrhu Aqua-therm Praha z hlediska technologického vývoje, ekonomických faktorů i přínosů pro ekologii a životní prostředí. Udělila dvě zlaté medaile, dvě čestná a jedno zvláštní uznání.

Odborná komise složená ze zástupců Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a společnosti Progres Partners Advertising, s.r.o. hodnotila exponáty přihlášené do soutěže o nejlepší výrobek z hlediska technologického vývoje, ekonomických faktorů i přínosů pro ekologii a životní prostředí. Ve středu byly potom oceněným produktům předány dvě zlaté medaile, dvě čestná a jedno zvláštní uznání.

Zlatá medaile Aqua-thermu

Zlaté medaile Aqua-thermu získaly společnost SYSTHERM za deskový výměník MODhex a společnost HELUZ za úsporný dvouvrstvý cihelný komínový systém HELUZ MINI – PLAST.

 
MODhexMODhex

MODhex představuje novou konstrukci deskového výměníku, která kombinuje výhody obou současných konstrukčních provedení využívaných při výrobě deskových výměníků. V primárním okruhu s vysokými teplotami a tlaky jsou jednotlivé dvojice desek, mezi kterými proudí primární teplonosná látka, spojeny laserovým svarem. Tím je eliminován problém stárnutí a ztráty elasticity těsnění při použití standardního rozebíratelného výměníku. V sekundárním okruhu s nižší teplotou a tlakem jsou desky spojeny přes vložené těsnění. Zde ale nižší pracovní teploty a tlaky nezkracují životnost těsnění.

Modulární deskový výměník MODhex je určený především pro použití v kompaktních předávacích stanicích. Vyznačuje se dlouhodobou životností díky technologii laserového svaru, vysokou mechanickou pevností a snadným servisem, kdy v případě poškození některé z desek výměníku lze jednotlivý modul vyjmout a vyměnit za nepoškozený.

HELUZ MINI – PLASTHELUZ MINI – PLAST

Úsporný dvouvrstvý komínový systém HELUZ MINI, který umožňuje odvod spalin i přívod vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým tělesem, je vhodný pro nízkoteplotní spotřebiče na plynná a kapalná paliva pracující v přetlakovém i podtlakovém provozu. Jeho unikátnost spočívá především v nové cihelné komínové tvarovce HELUZ-M. Ta je svými rozměry 240 × 300 mm přímo předurčena pro zabudování do vnitřního zdiva a příček stejných rozměrů. Oproti jiným systémům tak těleso komínu nevystupuje ze zdi, což působí esteticky a značně rozšiřuje možnosti využití vnitřních prostor domu. Samotné tvarovky se navíc dají použít i pro rozvody vzduchotechniky a TZB (voda, kanalizace, vytápění, elektrické rozvody) a pro odvětrávání. Komínový systém HELUZ MINI se prodává ve třech variantách: IZOSTAT, METAL a PLAST.

Oceněná varianta HELUZ MINI – PLAST vybavená kvalitní plastovou vložkou je určena pro spotřebiče s výstupní teplotou spalin max. 120 °C, dodává se v průměrech 80 a 110 mm a je vhodná především pro kondenzační kotle.

Čestné uznání Aqua-thermu společnosti ZIEHL-ABEGG za středotlaký axiální ventilátor typ DN56V-4DF.D7.34.G a společnosti DOMAT CONTROL SYSTEM za komunikátor pro sběr dat M007.

Společnost Ziehl-Abegg vyvinula novou výrobní řadu průmyslových potrubních ventilátorů s obchodním označením MAXvent owlet. Jedná se o typy ventilátorů DN, konkrétně na veletrhu AquaTherm Praha 2012 je prezentován typ DN56V-4DF.D7.34.G.

Důvodem vývoje tohto ventilátoru bylo především zavedení nové evropské směrnice 2009/125/ES, která předepisuje minimální účinnosti pro ventilátory s příkonem od 125 W do 500 kW. Modernizací výrobní řady potrubních ventilátorů MAXvent 2 jsme dosáhli toho, že nové ventilátory MAXvent owlet bez výjimek splňují tuto evropskou směrnici pro rok 2015 (tzv. ErP2015) a nabízejí uživatelům už nyní lepší technické parametry ve srovnání se stávajícími výrobky. Vývoj ventilátorů MAXvent owlet byl mezinárodní projekt, který se uskutečnil ve spolupráci vývojových inženýrů z firmy Ziehl-Abegg v Německu a ve Francii.

Vrtule ventilátoru je vyrobena z kompozitního materiálu ZAmid. ZAmid je pro Ziehl-Abegg již osvědčený materiál, který už používáme pro výrobu radiálních volně oběžných kol pro klimatizační jednotky. Za radiální volně oběžná kola a materiál ZAmid jsme získali během posledních měsíců již několik ocenění. Tento kompozitní materiál má mechanickou pevnost podobnou oceli, ale je výrazně lehčí. U axiálních ventilátorů se jedná o premiéru materiálu ZAmid. Při návrhu tvaru lopatky jsme použili CFD metodu výpočtu (calculations of different blade designs) a její tvar jsme optimalizovali na základě znalostí z oboru bioniky (profilu křídla sovy). Ventilátor MAXvent owlet s vrtulí z materiálu ZAmid vydrží mnohem vyšší obvodové rychlosti než obdobné produkty. V porovnání se stejnou velikostí jiných ventilátorů dosáhneme vyššího statického tlaku, až do 1800 Pa (statický tlak metoda měření typu A). V mnoha případech lze použít výkonově slabší motor než u obdobných ventilátorů, které se vyrábějí v současné době.

Středotlaký axiální ventilátor typ DN56V-4DF.D7.34.GStředotlaký axiální ventilátor typ DN56V-4DF.D7.34.G

M007 je komunikační zařízení, které sbírá data z měřičů energií po sběrnici M-Bus, měří další analogové a binární signály a hodnoty přenáší po síti Internet na centrální server ContPort, kde jsou data dále zpracovávána a zobrazována přes webové rozhraní.

Hlavní oblastí použití je odečítání měřičů tepla, vody, elektrické energie, plynu atd. s komunikací M-Bus nebo s impulsním výstupem, dále pravidelné měření teploty, vlhkosti nebo dalších veličin a stavů a jejich zpracovávání a zobrazování pomocí portálu ContPort.

M007M007M007

M007 v pravidelných intervalech odečítá hodnoty z měřičů po sběrnici M-Bus, hodnoty analogových čidel připojených na vstupy, stavy binárních signálů na vstupech a stavy čítačů na čítacích vstupech. Tyto naměřené hodnoty posílá na adresu serveru ContPort, kam se hlásí s unikátní identifikací protokolem http. Ze strany M007 jde o odchozí spojení, takže není nutné mít u připojení veřejnou pevnou IP adresu ani konfigurovat přístup na komunikátor na routeru nebo firewallu. Při nedostupnosti serveru (výpadek internetového připojení) jsou hodnoty ukládány do vnitřní paměti EEPROM a po navázání spojení dodatečně přeneseny na server.

Termovizní kamera FLIER A 35SC

Ve speciálních aplikacích může být v M007 naprogramována jednoduchá řídicí a regulační logika – komunikátor se tak chová jako PLC, které umožňuje jednoduché automatické řízení jako je záskok, omezení příkonu spotřebičů, řízení kaskády atd.

Pro případy, kdy zákazník nechce využívat služeb portálu ContPort, lze databázi instalovat na libovolném počítači dostupném ze sítě Internet a data vyčítat přes otevřené rozhraní (API). Domat Control System tak nabízí otevřenou platformu pro sběr dat, nad níž si zákazníci mohou budovat vlastní webové aplikace, vazby na ERP systémy apod.

Zvláštní uznání Aqua-thermu bylo uděleno společnosti TMVSS za termovizní kameru FLIER A 35SC. Jedná se o výrobek vysoké technické kvality, který sice nemá přímý vliv na energetickou účinnost jednotlivých zařízení, ale v součinnosti s výkonným softwarem je ho možné použít jako sledovací, vyhodnocovací a spouštěcí mechanizmus pro energetická zařízení, což sekundárně ovlivňuje jejich energetickou účinnost.

 
 
Reklama