Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Obnovitelné zdroje a ekologické vytápění na Aquathermu Praha 2020

Nestihli jste veletrh Aquatherm Praha 2020? Přinášíme přehled jednotlivých dnů a online přenosů na jednom místě!


Online studio TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu Aquatherm 2020

Jednotlivé dny veletrhu Aquatherm Praha 2020

Online studio TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu Aquatherm Praha 2020

Portály TZB-info a ESTAV.cz během veletrhu vysílali v online přenosu rozhovory se zajímavými osobnostmi. O čem jsme hovořili?

Souvislé záznamy z jednotlivých dnů:

Propojením fotovoltaiky a tepelného čerpadla se zabýval rozhovor s Jiřím Šizlingem ze společnosti ČEZ. Tepelné čerpadlo je celoroční spotřebič – zvládne topit, chladit a ohřívat teplou vodu. Aby umělo využít maximum přebytků z fotovoltaiky, potřebuje jednak spolupracující elektrokotel, který umožňuje dorovnávat okamžité výkyvy ve výrobě fotovoltaiky a jednak vhodný řídicí systém, který se u ČEZ jmenuje Tengeo. Ten v případě umí fungovat i jako „domácí sluha“ a řídit spotřebiče v celém domě. ČEZ dodává k systému i svá tepelná čerpadla, ale lze k němu připojit i stávající tepelné čerpadlo zákazníka.

Rozhovor s dvojicí jednatelů JH Solar se týkal solárních termických kolektorů. Jak sdělil Jiří Hrádek, lidé očekávají od solárních panelů hlavně úsporu a pak je v poměru cena/výkon výhodné použít právě solární kolektory pro ohřev vody a přitápění. Oproti elektrickému systému s fotovoltaikou zaberou méně místa na střeše a boiler na teplou vodu patří k nejlevnějším způsobům akumulace energie. Další výhodou solárních kolektorů je, že se dají kombinovat prakticky s libovolným zdrojem tepla – kotlem na pevná paliva, na kusové dřevo nebo pelety, tepelným čerpadlem nebo plynovým kotlem, uvádí Marie Bártová. Jak na kolektory, tak na zdroje tepla lze čerpat dotace, přičemž při kombinaci programů Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace lze získat kompletně novou ekologickou kotelnu pro vytápění a ohřev teplé vody za třetinu ceny.

Online studio TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu Aquatherm 2020
Online studio TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu Aquatherm 2020

Miroslav Kašák ze společnosti nVent Thermal Belgium, Raychem představil rozvod teplé vody jednotrubkovou soustavou s pomocí systému HWAT. Systém topných kabelů připevněných k rozvodům teplé vody dorovnává tepelnou ztrátu potrubí mezi boilerem a kohoutkem. Odpadá tak cirkulace, s ní i polovina trubek potřebných k rozvodu a s tím související tepelné ztráty. Zákazník má kromě toho teplou vodu k dispozici hned po otevření kohoutku. Vyhřívání potrubí navíc může zabránit jeho zamrzání nebo chránit rozvody proti výskytu legionelly.

O automatické detekci chyb TZB hovořil Ondřej Nehasil z UCEEB ČVUT. Jejich software umožňuje analýzou dat sebraných z různých TZB odhalit běžné chyby v provozu technologií, kterých by si jinak majitelé – provozovatelé nevšimli a tím dochází k úspoře energie. Na sběr dat není potřeba zvláštní hardware, analytika UCEEB ČVUT využívá data posbíraná ze senzorů, kterými jsou již přístroje vybaveny. Vývoj je v pokročilé fázi, software pro komerční využití by měl být k dispozici příští rok.

S Pavlem Hrzinou z Katedry Elektrotechnologie ČVUT jsme hovořili o bezpečnosti baterií. Elektrické akumulátory jsou stále více rozšířené a zároveň se zvyšuje i energie v nich uložená. Ta se v případě přílišného mechanického nebo tepelného namáhání může rychle uvolnit, čímž se baterie zahřeje. Lithiové baterie mají za tím účelem pojistku, a pokud deformace nebo teplota není příliš vysoká, pojistka baterii včas zničí, aniž by to bylo pro okolí nebezpečné. Pokud namáhání baterií pokračuje, mohou se vznítit a pak je velmi těžké je uhasit, protože rozkladem aktivních materiálů v baterii vzniká kyslík, který umožňuje další hoření. Zásadní proto je zajistit, aby se baterie po aktivaci pojistky dále nezahřívala.

Vytápění dřevem, peletami a přitápění solárními panely na Aquathermu 2020

Český výrobce dřevních paliv Biomac prezentoval několik druhů a jakostí dřevních pelet a briket. Podle druhu vstupní suroviny a způsobu sušení je v jejich nabídce několik druhů topných válcových briket. Vedle toho firemní expozice obsahovala dřevní pelety z jejich nově otevřených výroben v Čáslavi a Ždírci nad Doubravou. Obě nové peletárny vyrábějí v nejvyšší dostupné jakosti ENplus A1.

Trh a také nabídka výrobců tepelné techniky je stále silně ovlivněna kotlíkovými dotacemi. Na rozsáhlé expozici členů Klastru Česká peleta vystavovala firma JH SOLAR se solárními termickými kolektory THERMO/SOLAR. Firma letos oslaví 25 let na trhu a zákazníkům nabízí mj. efektivní řešení propojení solárního kolektoru s automatickým kotlem na pelety. Toto řešení vytápění je velmi výhodné jak díky dotacím (kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám vč. bonusu), tak kvůli úspoře paliva plynoucí z přibývajícího počtu slunečných dnů v zimním období. Důležité je, že oba propojené systémy zůstávají plně automatizované bez nutnosti pravidelných zásahů obsluhy.

Stánek OPOP na veletrhu Aquatherm Praha 2020
Stánek OPOP na veletrhu Aquatherm Praha 2020

Na stánku společnosti Blaze Harmony nás zaujal kombinovaný kotel na dřevo a pelety Hybrid BIOMASS. Tento kotel je schopen spalovat kusové dřevo, brikety, štěpku i piliny. Díky hořáku s rotační spalovací komorou navíc dokáže spalovat také pelety, včetně pelet nižší kvality. Po vyhoření dřeva v módu ručního přikládání kotel samostatně přejde na automatické spalování pelet v hořáku. Kotel Hybrid BIOMASS je na trhu k dispozici ve výkonové řadě 12, 18, 25 a 33 kW.

Stánek společnosti Blaze Harmony na veletrhu Aquatherm 2020
Stánek společnosti Blaze Harmony na veletrhu Aquatherm 2020

Výrobce kotlů na tuhá paliva Agromechanika Lhenice na veletrhu vystavoval tradiční produkci. Mezi jinými to byl dřevozplynovací kotel AM Energo, jehož devizou je prostorná spalovací komora s velkým plnícím otvorem a speciální konstrukcí zplynovací komory omezující tvorbu dehtu. Kotel je vyráběn ve výkonové řadě 18, 23, 29 a 43 kW a splňuje parametry 5. emisní třídy a ekodesignu.

Stánek Kovarson na veletrhu Aquatherm Praha 2020
Stánek Kovarson na veletrhu Aquatherm Praha 2020

Zelené střechy

Jeden blok doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha 2020 se věnoval zeleným střechám. Hlavním tématem byla zelená střecha a požární bezpečnost a došlo i na fotovoltaiku.

Návrhy zelených střech je třeba opřít o tvrdá data, která zpřesní nedostatečný legislativní rámec. Jedním z důležitých kritérií je odtokový koeficient, který byl zatím výrazně opomíjen. Josef Hoffman ze společnosti ISOVER se ve svém příspěvku zabýval retencí zelené střechy, která v současnosti není nijak legislativně ani normativně ošetřena. Josef Hoffman předvedl propracované podklady pro tvorbu možných projektů s využitím hydrofilní minerální vlny. ISOVER je jeden z mála, který nabízí takovou možnost pro zelené střechy.

Stánek Testo na veletrhu Aquatherm Praha 2020
Stánek Testo na veletrhu Aquatherm Praha 2020

Požární bezpečností objektů se zelenou střechou se zabývala přednáška Petra Selníka z VUT v Brně. Roli zde hrají použité materiály a vegetace, ale i údržba zelené střechy – např. při promrznutí substrátu na střeše může být pro hasiče velmi náročné se při požáru skrz střechu dostat. Data, která na VUT FAST v Brně o zelených střechách sbírají, mohou pomoci při návrhu nového legislativního rámce při požárně bezpečnostním řešení stavby (PBŘ). Navazující diskuze se týkala retenčních možností, odtokového koeficientu, tepelných poměrů daných řešení, složení souvrství, stáří a typu vegetace i jejích údržby.

Zelená střecha se bere jako jedno z opatření boje se suchem a lze na její realizaci získat dotace. Podpora zelených střech proto byla tématem prezentace Lukáše Kalenského ze SFŽP. Pro zelené střechy lze žádat o fixní dotaci 500 Kč/m2 současně s podáním žádosti v oblastech podpory A nebo B.

Fotovoltaika na zelené střeše byla tématem přednášky Jiřího Zilvara, redaktora TZB-info. Nejčastějším důvodem této sestavy bude, že investor chce snižovat teplotu své střechy v letních měsících a zároveň vyrábět elektřinu z fotovoltaiky. Z této synergie plynou i některé výhody – fotovoltaika částečně chrání rostliny před náročným počasím (vítr, vedro a sucho, kroupy…), přítomnost vegetace zase snižuje teplotu střechy v letních měsících, čímž o něco zvyšuje výkon fotovoltaiky. Tyto výhody však nejsou tak významné, jinak řečeno fotovoltaika i vegetace si na střeše obstojně poradí jeden bez druhého. Proto je dobré pečlivě rozmyslet, co od střechy očekáváme a tomu přizpůsobit dispozici zelené střechy a fotovoltaiky. Konstrukční řešení pro zelenou střechu se solárními panely jsou na trhu dostupná, limitem však může být nosnost střechy.

 
 
Reklama