Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Doprovodný program portálu TZB-info na Aquathermu Praha 2020

Konference vytápění a chlazení, tepelná čerpadla a větrání. Workshop Monitoring a využití dat z monitoringu pro efektivní provoz budovy. Zelené střechy a hospodaření s dešťovou vodou. Výměna kotlů a Teplá voda bez cirkulace. Navíc Budoucnost plynu a šedé vody.

Vstup na přednášky je zdarma, bez registrace a platí do vyčerpání kapacity sálů.
Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena až 4 body

PROGRAM REDAKCEÚTERÝ 3. 3. 2020

KONFERENCE VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ, TEPELNÁ ČERPADLA A VĚTRÁNÍ

Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

pořadatel: TZB-info, moderují Ing. Petr Bohuslávek, Mgr. Jiří Zilvar a Ing. arch. Oldřich Rejl
místo konání: hala 2D – přednáškový sál

11.00 – 16.30

11.00 – 12.00 BLOK I: VYTÁPĚNÍ A ENERGETIKA
 • Bc. Radek Begeni, SOKRA – Vysokoteplotní tepelná čerpadla v energetice
 • Ing. Robert Štefanec, Mgr. Pavel Hejtmánek NRG Flex – Rekonstrukce a výstavba CZT – efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %
 • ENBRA – Metoda EPC jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.
12.00 – 13.50 BLOK II: TEPELNÁ ČERPADLA
 • Ing. Václav Helebrant, AVTČ – Cíle činnosti AVTČ a aktuální přehled trhu s tepelnými čerpadly u nás i v Evropě
 • Ing. Václav Helebrant, AVTČ – Moderní trendy užití tepelných čerpadel v novostavbách i při rekonstrukcích
 • Jiří Kalina, Regulus – Tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou pro vytápění i chlazení budovy
 • Ing. Vladimír Macháček, Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic – Vysokoteplotní čerpadla s potenciálem pro rekonstrukce budov
 • Jiří Šizling, ČEZ a TENAUR – Unikátní řešení domácí fotovoltaiky a tepelného čerpadla
13.50 – 16.00 BLOK III: VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ
 • Lucie Tomanová, NEW AROMA – vnímejte interiér kvalitnější a luxusnější díky vůním
 • Dušan Hanzík, MELTEM – Unikátní lokální rekuperační jednotky s možností napojení více místností
 • Ing. Ivan Šustr, Kermi – Časté chyby v návrhu a realizaci plošného vytápění
 • Jaroslav Kolman, Ziehl-Abegg – Účinnosti VZT zařízení – jaké úspory lze očekávat při rekonstrukci VZT? Účinnost ventilátorů, postup Pro definování úspor, jak se úspory projevují, co má na úspory vliv, realizace, praxe
 • Ing. Zdeněk Zikán, ATREA – Větrací jednotky s rekuperací tepla pro komerční účely
 • Tomáš Pavlok, FV-plast – Velkoplošné vytápění a chlazení v jednom. Perspektivní systém pro nízkoenergetické domy pro bydlení, průmysl i administrativu

STŘEDA 4. 3. 2020

Workshop Monitoring a využití dat z monitoringu pro efektivní provoz budovy

Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

pořadatel: TZB-info, moderuje Ing. Renata Straková
místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

15.00 – 17.00

Téma workshopu: Dlouhodobé sledování provozu zařízení přináší mnoho užitečných dat, na jejichž základě lze snižovat spotřebu, optimalizovat nová zařízení i předvídat poruchy. Optimalizace provozu je klíčový nástroj k dosažení nižších provozních nákladů.

 • Ing. Renata Straková, energetická auditorka, Entech-Group a redaktorka TZB-info – Monitoring – základní prvek energetického managementu.
  Příklady monitoringu školní a administrativní budovy, práce s reálnými daty, jak je číst a dále transformovat k dosažení provozních úspor.
 • Jaroslav Gottwald – SGE STAVEBNÍ s.r.o. – Monitoring spotřeby vody, vyúčtování vody a tepla.
  Aktuální praxe a výhled požadavků
 • Michal Galuška M.Eng., Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic – Přínos monitoringu pro správce a uživatele budov
  Společnost Daikin zřídila v roce 2017 Evropské centrum vzdáleného monitorování. Jaké jsou cíle a praktické výsledky?
 • Ing. Miloš Lajn, Ph.D., ČVUT, FS, Ústav techniky prostředí – provozní data, optimalizace jednotek klimatizace a větrání, nastavení. Aktuální požadavky kontroly klimatizací.

ČTVRTEK 5. 3. 2020

Diskuse na téma: ZELENÉ STŘECHY A FASÁDY V NÁVAZNOSTi NA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

pořadatel: TZB-info, moderátor Ing. arch. Petr Brandejský
místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

15.00 – 17.00

 • Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info – Fotovoltaika na zelené střeše – návrh a principy údržby
  Koncepční principy návrhu, volba přístupu k ozelenění oblastí pod vlastními panely, principy koncepce údržby, atd.
 • Ing. arch. Josef Hoffmann, ISOVER – Retenční návrh zelených střech
  Ukázka přístupu k návrhu retence zelené střechy, která v současnosti není upravována žádným přímým normativem, který by se zabýval principem výpočtu právě pro tuto oblast návrhu.
 • Ing. Petr Selník, vědecký pracovník FAST, PST – Technické aspekty návrhu zelených střech, hydrologie, požární návrh
  Hodnocení požární bezpečnosti a hořlavosti zelených střech a jejich materiálů. Vliv údržby na požární bezpečnost.
 • SFŽP ČR – Zelená střecha jako nástroj boje se suchem
 • Petr Vacek, Ph.D., LIKO-S – Domy Jako Stromy
  Zima u nás trvá pouze pár týdnů a léto déle než půl roku. Teploty v zimě jsou mírné a v létě nás ničí úmorné horko. Umíme stavět stavby na zimní období, ale neumíme postavit objekty, ulice, města tak, abychom dobře přečkali letní období. Architektura ve starém pojetí nejenže nemá smysl, ale navíc je i nebezpečná, protože zvyšuje teploty a vysušuje krajinu. Každý dům postavený podle starých zásad je dalším polínkem pod horoucím kotlem. V architektuře je třeba udělat revoluční a rychlé změny.

PÁTEK 6. 3. 2020

ELEKTŘINA V SYSTÉMECH TEPLÉ VODY A PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

pořadatel: TZB-info, moderuje Mgr. Jiří Zilvar
místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

11.00 – 13.00

TEPLÁ VODA

 • Ing. Miroslav Kašák, Jiří Tetour – Alternativa k cirkulačnímu potrubí teplé vody
  Systém teplé vody bez cirkulace, systém HWAT Raychem

OCHRANA POTRUBÍ PROTI ZAMRZNUTÍ, REGULACE

 • Ing. Miroslav Kašák – Nové samoregulační topné kabely XL-Trace LSZH (low smoke zero halogen)

KONFERENCE VÝMĚNA KOTLŮ

pořadatel: TZB-info. moderuje Ing. Josef Hodboď
místo konání: hala 2D – přednáškový sál

Akce je akreditována a ohodnocena v rámci projektů:

 • Celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bodem
 • Směrnic Cechu topenářů a instalatérů České republiky – 2 body (dle platných absolvování programů profesního vzdělávání CTI ČR)

10.30 – 15.00

 • Ing. Zdeněk Lyčka, TZB-info – Projekt „Výměny kotlů“ na TZB-info.
  Důležité kroky v procesu Výměny kotlů, zkušenosti soudního znalce, požadavky a pomoc s řešením.
 • Ing. Jakub Hrbek, SFŽP ČR – Dotační programy na výměnu kotlů a lokálních topidel, kotlíkové dotace a NZÚ
 • Mgr. Pavel Gadas, MŽP, odbor ochrany ovzduší, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv – Databáze kontrolorů kotlů pro provozovatele (IPO), databáze pro OZO a výrobce ISPOP
 • Viessmann – TČ a řešení hluku v husté zástavbě, novinka Solar
 • Asociace podniků topenářské techniky – vliv dotací na trh, ekodesing
 • Ing. Jiří Vrba – Společné komíny a záměna nekondenzačního za kondenzační plynový kotel
 • Milan Kubíček, THERMONA – výměny kotlů
 • Ing. Libor Procházka, KAN-therm – systémy pro otopné soustavy z mědi, uhlíkové oceli a nerezi
 • Ing. Jiří Horák, Ph.D. – Jak dlouho sušit dřevo pro vytápění
 • Ing. Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta – Čím bude topit česká vesnice? Nabídka pelet a dřevních paliv – kde je výhodně koupit?
 • Jiří Kalina, Regulus – Výhody i rizika kombinace tepelného čerpadla a zdroje na biomasu
 • Ing. Josef Hodboď – Porovnávač nákladů na vytápění – orientační odvození tepelné ztráty ze spotřeby paliva (hnědé uhlí, 15 kW, 7 tun uhlí, úč. 60 %)

STUDIO ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ TZB-info

Stánek TZB-info a ESTAV.cz Hala 2, stánek 226

 • Více než 50 rozhovorů na aktuální témata HVAC po celou dobu veletrhu, rozhovory se zajímavými lidmi.

Stream běží na titulce TZB-info, na Youtube TZB-info, na titulce Aqautherm a jste zváni i k poslechu rozhovoru na místě.


PORADENSKÉ CENTRUM portálu TZB-info

 • ceny energií plynu a elektřiny a nákladů na vytápění
 • alternativní zdroje, ostrovní systémy, FV, akumulace
 • výměny kotlů, vytápění, úspory
 • facility management
 • bezpečnost budov
 • úsporné a moderní stavění. NZEB, BIM
 • Architektura


Spolupracujeme na dalším programu:

STŘEDA 4. 3. 2020

KULATÝ STŮL BUDOUCNOST PLYNU


moderuje Ing. Garik Hammer

Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

pořadatel: Český plynárenský svaz
místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

10.30 – 14.30

10.30 – 12.40 BLOK I
 • Ing. Vladislav Král, ministerský rada odbor plynárenství a kapalných paliv MPO – Plynárenství v Národním energeticko-klimatickém plánu
 • Lenka Kovačovská, Ph.D, výkonná ředitelka ČPS – záměry nové EK, ZP jako náhrada uhlí
 • Martin Schwarz, vedoucí sekce pro biometan, CZ BIOM – Bioplyn alternativa, budoucnost a příležitost pro města a obce
 • ČPS – Stav a investice do plynárenské soustavy v reakci na plánované výměny kotlů a změny v soustavách CZT, „mrtvé přípojky“ a jejich oživení
12.40 – 14.30 BLOK II
 • Milan Duba, Head of Financial and Data Management. MND – Ceny plynu – výhled 2020
 • Ing. Jan Schindler, TZB-info – Cena plynu v Kalkulátoru cen dodavatelů energie TZB-info
 • Milan Kubíček, Thermona, tradiční český výrobce plynových kotlů – vývoj na trhu plynových kotlů
 • SFŽP ČR – dotace na výměnu kotlů
 • Ing. Dana Nečásková, Brilon – Odvod spalinových cest pro plynové kondenzační kotle a pro výměnu kotlů v bytech, domech i komerčních nemovitostech

ČTVRTEK 5. 3. 2020

KONFERENCE ÚSPORY A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU A ODPADNÍ VODOU


Akce je akreditována v rámci projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 bodem

pořadatel: The Czech Water Association, moderuje Ing. Karel Plotěný
místo konání: vstupní hala 1 – sál č. 1

11.00 – 15.00

11.00 – 12.20 BLOK I
 • Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW – Zelenomodrá architektura v souvislostech – vliv na kvalitu vod a klima ve městech a na vesnicích
 • Ing. Ondřej Nehasil, Ph.D. – Voda v krajině: Proč se dešťovkou vlastně zabýváme?
 • SFŽP ČR – Dotační tituly na úsporu a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, dotace na domovní čistírny odpadních vod Stát opět přispěje na DČOV, obce mohou čerpat od 2.3.2020
12.30 – 15.00 BLOK I
 • Ing. Michal Kriška, Ph.D., VUT Brno – Extenzivní způsoby řešení odpadní vody v domech
 • Příklady hospodaření s dešťovou vodou
 • Karel Vlach, Enbra: Jak pomůže měření vody problematice vody v krajině
 • Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW – Recyklace šedých vod a využití tepla odpadních vod, domovní čistírny odpadních vod jako zdroj vody pro zalévání zahrady.
 • Ing. Martin Blažek, WILO CS – Zodpovědné a efektivní zásobování vodou díky produktům Wilo. Program pro dešťovou, šedou, odpadní vodu i splaškovou vodu.


Celý Doprovodný pogram veletrhu Aqautherm Praha 2020


 
 
Reklama