Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Chytré budovy na Aquathermu Praha 2020

Aquatherm Praha 2020 v projektu „SRI 100%“ přinese nejnovější informace o stavu a dostupnosti technologií pro chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředím.


© Fotolia.com

INDIKÁTOR „PŘIPRAVENOSTI BUDOVY NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ“ SMART READINESS INDICATOR

SRI - tento indikátor vyjadřuje míru vybavenosti a připravenosti budovy na chytrá řešení. Prezentuje informaci o tom, jak budova dokáže reagovat na změny v distribuci energie a současně jak dokáže reagovat na požadavky uživatelů z hlediska možnosti individuálního ovládání teploty, kvality vzduchu, osvětlení a dalších technologií zajištujících provoz budov.

Program na Aquathermu 2020 je určen pro developery chytrých a nízkoenergetických budov, dodavatele a vývojáře chytrých technologií, výrobce elektřiny a tepla, dodavatele systémů TZB, dodavatele a školitele SW, dodavatele měřící techniky pro kvalitu vnitřního prostředí.

„Vývoj současného českého stavitelství je významně ovlivněn tlakem na snižování potřeby energie na provoz budov, který stále tvoří významné procento užití vyrobeného tepla a elektřiny. Poslední evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD3) z roku 2018 potvrdila, že i nadále je nutno hledat způsoby, jak snížit spotřebu energie v budovách a nově klade důraz na kvalitu vnitřního prostředí – tepelný komfort, kvalitu vzduchu, vizuální komfort a celkově zdravé vnitřní prostředí. Tento tlak se v roce 2020 promítne již do všech nových budov, které musí ze zákona splňovat podmínky pro takzvané budovy s téměř nulovou spotřebou energie“. Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

POŽADAVKY NA BUDOVU

 • navržena tak, aby budova byla co nejlépe chráněna proti negativnímu působení klimatu
 • zvolena sofistikovaná technická zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení a přípravu teplé vody, která musí dokázat cíleně dodat správné množství a formu energie potřebné pro zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí
 • volba odpovídajících řídicích systémů

3. – 6. 3. 2020

garant projektu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry Technických zařízení budov na Fakultě stavební ČVUT v Praze
 • úterý, čtvrtek – zaměřeno na projektanty
 • středa, pátek – zaměřeno na montážní firmy
HLAVNÍ TÉMATA PROGRAMU:

 • komplexní řešení technických systému v budovách s téměř nulovou spotřebou energie
 • obnovitelné a tradiční zdroje tepla a chladu
 • místní výroba a akumulace elektrické energie
 • řídicí systémy chytrých budov
 • aplikace IoT v budovách
 • kvalita vnitřního prostředí a její měření a hodnocení
 • energetická náročnost budov – průkaz a realita
 • uvádění do provozu (commissioning) a provozování chytrých budov
 • indikátor připravenosti budovy na chytrá řešení (SRI)
 • využití BIM pro energetickou a environmentální analýzu a provozování budov
 • aktuální legislativa