Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Postřehy ze semináře Zdravotní a průmyslové instalace - Novinky v praxi 2

Seminář, který byl předně určen pro projektanty zdravotní techniky a právě svým určením tak byl volným pokračováním semináře z června 2001, navštívili i zástupci montážních firem a konzultačních středisek. Tentokrát to byla témata jiná a není lepší měřítko úspěšnosti než zájem 130 účastníků a spokojenost 11 firem, které využily možnosti prezentace.

Seminář původně vzešel z nové legislativy a to nejen z oblasti zákona o ochraně veřejného zdraví. Bylo třeba vyjasnit informace z vlastního zákona, souvisejících vyhlášek a nová pravidla ve stravovacích provozech, které se dotknou v podstatě každého projektanta zdravotní techniky. Stejně tak jsou velmi aktuální otázky nového návrhu tloušťky izolací, které jsou opředeny celou řadou mýtů a především emocí. O tom, jak skutečně bylo aktuální téma nových pravidel v ZTI s ohledem na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsme se na semináři díky přednášejícímu přesvědčili všichni. Ve sborníku je uvedena k tomuto tématu celá řada nových povinností speciálně vybraných pro profesi TZB. A přednáška o návaznosti stabilního zařízení na zdravotní techniku byla zajímavá zejména proto, že se jedná o problematiku, které se dnes věnují specializované firmy, ale o její návaznosti na ZTI není pochyb a realizace není možná bez vzájemného respektování požadavků.

Stejně jako v červnu jsem zachovala úspěšný model, že na odborné přednášky navazují bezprostředně technické prezentace souvisejících výrobků jednotlivých firem.

Jsem si vědoma, že na semináři bylo řečeno mnoho informací a další jsou ve sborníku a vybírat ty nezajímavější by bylo troufalé. V tabulce jsou uvedeny spíše jen poznámky k jednotlivým tématům, stejně tak jako kontakty na přednášející, které jsem účastníkům slíbila.


PŘEDNÁŠEJÍCÍTÉMA PŘEDNÁŠKYPOSTŘEH
Ing.Dagmar Kopačková
e-mail: d.kopackova@volny.cz
Požadavky na ZTI ze zákona o ochraně veřejného zdraví a související legislativa. Ve sborníku obsáhlý přehled souvisejících předpisů s konkrétními odkazy na ZTI.
Doc. Ing. Antonín Pokorný
e-mail: Pokorny@fanet.fa.cvut.cz
Projektování gastronomických provozů. Varianty připojení současných zařízení v kuchyni, připojení mobilních kuchyní při velkých akcích, prováděcí projekty kuchyní.
Ing. Ladislav Strach, Csc.
tel.: 02/24 81 72 24
konzultace út.13-16 hod
Pravidla pro ZTI, která vyplývají z předpisů pro uzpůsobení staveb pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. Ve sborníku uvedený podrobný přehled požadovaných opatření! (např. výšky u baterií, ZP, atypické rozmístění ZP).
Ing. Zdeněk Žabička
e-mail: Zabicka@iol.cz
Nová pravidla pro izolování rozvodů TUV, jak přistupovat k návrhu izolací a dimenze potrubí. Ve sborníku jsou uvedeny výpočtové vztahy k této oblasti, tloušťky izolace, které požaduje zákon nelze v našich obchodech nakoupit.
Bohumil Kafka
e-mail: Minimax@minimaxp.cz
Návaznost stabilního hasicího zařízení na zdravotní techniku. Specializovaná profese, projekt stanoví požadavky na napojení vody, koordinace.
Ing. Dagmar Kopačková
e-mail: d.kopackova@volny.cz
Legislativa - novinky Hygienický atest nahrazen prohlášením o shodě podle zákona o ochr.věřejného zdraví, připravovaná novela zákona 22/97 a NV 178/97,příprava nové požární klasifikace.


Firmy, které využily nabídku prezentace:

FIRMAZÁSTUPCESORTIMENT
Ekoplastik - hlavní sponzor semináře
www.ekoplastik.cz
tel.: 0202/883 111
e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Ing. Dagmar Kopačková
e-mail: d.kopackova@ekoplastik.cz
tel.: 0202/883 150
Systém Ekoplastik PPR pro vodu a vytápění, systém Ekoplastik HT pro kanalizaci, novinka v nabídce: těsnící tmel SISEAL.
Novaservis
www.novaservis.cz
tel.: 05/48428011
fax: 05/48428012

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Pavel Pokorný
e-mail: pokorny@novaservis.cz
Široký sortiment výtokových armatur.
Sanigroup
tel.: 038/722 16 03
fax: 038/722 20 04
e-mail: sanigroup@sanigroup.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Ing. Otto Mařan, Kamil Beníček
tel.: 0602/151 131
Armatury Kemper
CPVC pro vodovod.
Junkers
tel: 02/61 300 481-3
fax: 02/61 300 516

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Ing. Pavel Kvasnička
e-mail: pavel.kvasnicka@cmail.cz
Kotle, ohřev TUV.
Sanela
www.sanela.cz
tel./fax: 0467/52 1996
e-mail: marketing@sanela.cz
Pavel Rybka
tel.: 0602/70 22 91
Bezdotykové senzory pro pisoáry, WC, umyvadla, sprchy.
Pipe Life Sanitop
www.pipelife-sudik.cz
tel.: 0316/533 437
fax: 0316/533 138
Antonín Sudík
e-mail: office@pipelife-sudik.cz
Předizolované potrubí.
Pipe Life fatra
www.pipelife.cz
tel.: 067/711 12 39
fax: 067/711 12 27
Ing.Josef Jonášek
e-mail: j.jonasek@pipelife-fatra.cz
tel.: 0603/556 683
Široký sortiment potrubí pro vnitřní i vnější vodovod i kanalizaci.
HL
www.hutterer-lechner.co.at
tel.: 05/45 223 420
Ing. Maňas Široký sortiment zápachových uzávěrů a podlahových vpustí.
Keramag
www.sanitec.cz
tel.: 02/66 106 450
fax: 02/66 106 315
e-mail: info@sanitec.cz
Ing. Jiří Štekr Zařizovací předměty (umyvadla, WC, sprchové vaničky ...) v různých provedeních, atypické ZP pro osoby s omezenou možností pohybu.
Elektrolux AEG
tel.: 05/6112 2467
fax: 02/6112 2462
Ing. Vladimír Orlík
tel.: 0602/235 960
Teplené čerpadlo, zásobníky TUV.
Šturm transport
tel.: 0656/720 210
fax: 0656/720 213
e-mail: sturm@sturm.cz
Dr. Milan Šturm
e-mail: milan.sturm@sturm.cz
Podlahové vpusti pro průmysl (chemický průmysl, kuchyně a vývařovny, mlékárny, jatka a masný průmysl ...).


Děkuji všem účastníkům semináře i zúčastněným firmám a doufám, že cíl, který jsem si dala jako odborný garant: "každý musí odejít s konkrétní informací, kterou může použít" se podařil.

Děkuji Společnosti pro techniku prostředí za perfektní organizaci a pokud budete mít návrh na témata pro příští setkání a pošlete je na e mail: d.kopackova@volny.cz , určitě nebudou zapomenuta.

Pro dodatečné objednání sborníků kontaktujte Společnost pro techniku prostředí e-mail: stp_set@mbox.vol.cz . Související tématiku najdete i ve sborníku k semináři STP z 5.3.2002 (pravidla pro TUV).

 
 
Reklama