Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
OS Zdravotní a průmyslové instalace

pořádá seminář
ZDRAVOTNÍ A PRŮMYSLOVÉ INSTALACE - NOVINKY V PRAXI 27. března 2002
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvicesponzor semináře


seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT
s bodovým ohodnocením 2 body


Zveme Vás na seminář, který volně navazuje na úspěšné pracovní setkání z června 2001. Pozitivní ohlasy Vás účastníků i vystavujících firem, nás přivedly na myšlenku podobné setkání zopakovat. Protože se nechceme zabývat názvem tohoto semináře, ale jeho obsahem, nazvali jsme jej jednoduše: Zdravotní a průmyslové instalace - Novinky v praxi 2.

Bude se hovořit o nových požadavcích, zejména na zdravotně technické instalace (ZTI) v provozovnách stravovacích služeb (restauračních, závodních i školních). Legislativa je neúprosná a budov, kde by nebyl alespoň minimální prodej pokrmů není příliš mnoho. Informace ze zákona budou doplněny praktickými radami z projektování kuchyní a představením bezdotykových armatur, které nově zákon požaduje v prostorách hygienických zařízení zaměstnanců.

Nová legislativa zpřísnila i požadavky na přizpůsobení staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, budeme tedy hovořit o konkrétních dopadech na ZTI. A protože se výrazně změnily i požadavky na izolace rozvodů TUV, budeme srovnávat požadavky s realitou a jejich vlivem na návrh rozvodů.

Speciálnímu tématu bude věnována přednáška o tom, jak si poradit s požárním zabezpečením stavby, kdy a co vlastně můžeme navrhnout.

Seminář bude opět doplněn výstavkami firem, jejichž sortiment navazuje na přednášková témata (např. bezdotykové armatury, atypické zařizovací předměty, potrubí, izolace, požární zařízení, ohřev TUV a další). Připravujeme i aktuální informaci o připravovaných změnách v ostatní legislativě s návazností na ZTI.

Ke sborníku dostanete na semináři opět navíc praktické pracovní materiály, aktuální témata budou následně zveřejněna i s diskusí na stránkách TZB-info www.tzb-info.cz.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková
odborný garant semináře


UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů techniky pro ohřev teplé užitkové vody, rozvody studené i teplé vody a kanalizaci.

Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, dvě židle, elektrická přípojka) za úhradu 6000,- Kč.

Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 02/210 82 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE:
08.30 hod - Prezence
09.00 hod - Zahájení - odborné přednášky

 1. Nové požadavky na zdravotně technické instalace z vyhlášek k zákonu o ochraně veřejného zdraví
  Ing. Dagmar Kopačková
 2. Projektování gastronomických provozů
  Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
 3. Pravidla pro ZTI, která vyplývají z předpisů pro uzpůsobení staveb pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace
  Ing. Ladislav Strach, CSc.
 4. Nová pravidla pro izolování rozvodů TUV ze zákona o hospodaření s energií, jak nově přistupovat k návrhu izolací a dimenze potrubí
  Ing. Zdeněk Žabička
 5. Návaznost stabilního hasicího zařízení na zdravotní techniku
  Bohumil Kafka
 6. Připravované změny v legislativě, normy, postřehy ze stavby - blok aktuálních informací
  Ing. Dagmar Kopačková
13.00 hod - Diskuse a prezentace firem
14.30 hod - Předpokládané ukončení


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice. Doprava: metro trasa "A" stanice Dejvická.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 28. 2. 2002 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP - 560,- Kč
Pro ostatní - 640,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/ 0100, var. symbol 2010502, IČO 499978, DIČ 001-00499978. STP není plátce DPH. Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou nebo v případě přihlášky e-mailem předložíte při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 02/21082353
fax: 02/21082201
využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama