Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové lodě pro osobní dopravu vyplouvají i díky Inventoru

Osvědčená CAD řešení Autodesku pomáhají týmu specialistů společnosti SMC-Danube navrhovat moderní a spolehlivé lodě pro osobní dopravu.

AutoCAD a Inventor – užiteční pomocníci při navrhování lodí

Specialisté v SMC-Danube využívají produkty Autodesku již od samotného zrození nového týmu pod hlavičkou SMC-Danube. Stejně jako mnohde jinde na Slovensku či v Čechách, i zde se nejprve dostal ke slovu univerzální a v technické oblasti osvědčený AutoCAD, až poté více specializovaný Inventor. V nově vzniklé společnosti byla tato 3D technologie přijata zcela automaticky, protože licence plynule přešly od předchůdců, na jejichž práci tým navazuje.

„AutoCAD platí za průmyslový standard, stejně jako spolehlivý formát DWG – i proto jsme na ně vsadili. CAD systém Inventor byl pro nás zpočátku jen zajímavou možností, která se však v praxi velmi dobře osvědčila,“ říká Róbert Both, projektový manažer,SMC-Danube s.r.o.

„Zatímco projekty velkých lodí dosud kreslíme ve specializovaných softwarových řešeních, AutoCAD a Inventor jsou důležitými podpůrnými systémyvšech konstruktérů, včetně mnoha našich externích spolupracovníků. Menší projekty – například hausbóty a jachty – už projektujeme přímo v trojrozměrném modelovacím prostředí Inventoru. Možnost okamžité a věrné vizualizace modelu je pro nás nevyčíslitelná zejména při komunikaci s klientem,“ doplňuje Ladislav Illés, vedoucí lodní projektant, SMC-Danube s.r.o.

Pro firmu klíčový je obousměrný převod dat mezi aplikacemi pro návrh lodí a CAD řešeními AutoCAD a Inventor. Protože jde o velmi komplexní a specifická data, při jejichž přenášení a opakovaném využití nesmí dojít ke zkreslením či ztrátám přesnosti, využívá zde tým SMC-Danube služeb svého autorizovaného dodavatele řešení Autodesku, společnosti M&P. Díky nim se konstruktéři mohou soustředit na vlastní práci a mít jistotu, že i ta nejsložitější data budou k dispozici bezchyb a zkreslení. Velká spokojenost panuje také se školeními autorizovaného dodavatele, průběžnou technickou podporou či předplatným (program Autodesk Subscription).

Trojrozměrné zobrazení a příprava komplexních modelů v Inventoru se zúročují zejména u menších projektů. Klienti se zde v převážné většině běžně nepohybují v loďařském průmyslu, a tak možnost názorného předvedení modelů ve 3D výrazně usnadňuje komunikaci nad projektem. Protože se produkty Autodesku osvědčují při každodenní práci konstrukčního týmu, uvažují v SMC-Danube nejen o pořízení specializované loďařské nadstavby nad AutoCAD, ale také o nasazení pokročilé technologie Autodesku simulující proudění kapalin (CFD). Očekává se, že by mohla přispět k další optimalizaci návrhů lodních trupů – a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Projekt Bucentaurus – luxusní hausbót pro vnitrozemí

Prvním z ukázkových projektů je hausbót pro společnost Stroje a mechanizmy z Dunajskej Stredy.Tým pěti pracovníkůz SMC-Danube připravuje pro tento náročný projekt – a dost možná i nejluxusnější hausbót na Slovensku – jak projekční, tak i výrobní dokumentaci. Zadání je postupně rozvíjeno od roku 2009.V přípravě je aktuálně prototyp lodě, který by měl vyplout již v roce 2012.

Při návrhu se osvědčila řešení AutoCAD, Inventor i 3ds Max. Konstrukční tým se spolehl na výhody pokročilého 3D modelování a vyzkoušel různé verze návrhu ještě před tím, než byly realizovány za nemalé náklady. Při komunikaci se zákazníkem významně pomohly fotorealistické vizualizace. I díky tomuto projektu se podařilo prohloubit spolupráci se zadavatelem, která nyní pokračuje u dalších zajímavých zakázek.

Projekt BSB Überlingen – nadstavba říční lodě

Jiným úspěšným projektem je spolupráce s rakouskou loděnicí OSWAG-Werft. Pro nadstavbu říčního plavidla vznikla v SMC-Danube kompletní výrobní dokumentace ocelové konstrukce nadstavby pro předem dané výrobní technologie. Kromě vysoké kvalityprojektu zde byly požadovány také velmi krátké termíny na dodání hotové dokumentace. Týmu pouhých dvou konstruktérů se je však podařilo splnit za pouhé tři měsíce intenzivní spolupráce – i díky nasazení Inventoru. Pomohl zde i AutoCAD. Inventor si vysloužil pochvalu například za efektivní práci s velkou sestavou, stejně tak za podporu pružné komunikace s výrobním oddělením zadavatele. Výsledkem byla loď předaná do provozu na jezeře Boden v roce 2010 a velký úspěch zakázky u zadavatele. Loděnice OSWAG-Werft jsou od té doby pravidelným zákazníkem společnosti SMC-Danube.

Při návrhu luxusního hausbótu pro vnitrozemské plavby, který poprvé vypluje v roce 2012 pod názvem Bucentaurus, se osvědčily technologie AutoCAD, Inventor i 3ds Max
Ve spolupráci s rakouskou loděnicí OSWAG-Werft vznikla nadstavbu říčního plavidla BSB Überlingen, které od roku 2010 brázdí vlny Bodenského jezera

Názory zákazníků:

Menší projekty – například hausbóty a jachty – už projektujeme přímo v trojrozměrném modelovacím prostředí Inventoru. Možnost okamžité a věrné vizualizace modelu je pro nás nevyčíslitelná zejména při komunikaci s klientem.“
Ladislav Illés, vedoucí lodní projektant, SMC-Danube s.r.o.

V naší společnosti jsme si zvykli nejen na odbornou a vstřícnou technickou podporu autorizovaného dodavatele softwaru, ale také na výhody programu Autodesk Subscription. Při rychlosti, jakou se software v oblasti počítačem podporovaného navrhování vyvíjí – a s tím i možnosti jeho využití – bychom se bez nich obešli už jen velmi neradi.“
Róbert Both, projektový manažer, SMC-Danube s.r.o.
Název řešení: AutoCAD Inventor Simulation Suite, AutoCAD Inventor Professional, Autodesk 3ds Max, Autodesk Subscription

Informace o společnosti: SMC-Danube s.r.o., Komárno, Slovensko, www.smcdanube.sk

Společnost SMC-Danube vznikla v roce 2010 spojením sil dvou týmů nabízejících služby loďařskému průmyslu (nejen) na Slovensku a vzájemně spolupracujících již 10 let. Hlavní činností firmy, jejíž jádro tvoří trojice majitelů, je projekce a konstrukce v oblasti stavby lodí, doplněná o ocelové konstrukce. Společnost má 15 stálých zaměstnanců – a podle náročnosti a rozsahu projektů dalších cca 15 externích spolupracovníků. Mezi dosud nejvýznamnější realizované zakázky patří komplexní projekty říčních i kombinovaných, říčních a námořních plavidel. Mezi zákazníky patří například společnosti OSWAG Werft (Rakousko), Stroje a mechanizmy (Slovensko), SLKB – Slovenské lodenice Komárno(Slovensko), DamenShipyards (Nizozemsko) či IHC Merwede (Nizozemsko).

Snímky poskytla společnost SMC-Danube s.r.o.

 
 
Reklama