Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Firma Schiedel, s.r.o. Nehvizdy


ve spolupráci se Společností pro techniku prostředísi Vás dovoluje pozvat na

seminář pro projektanty, architekty a pracovníky státní správy

Vytápění, větrání, vnitřní prostředí budov, tepelné spotřebiče a odtahy spalin
(hygienické požadavky, dimenzování, legislativa, vyhlášky)


seminář se koná v Praze
11. 12. 2001
v Národním domě na Smíchově, nám. 14. října 16, Praha 5 - Smíchov
Program:
8.00 - 8.30 hod
prezence účastníků, zahájení

8.30 - 9.15 hod
Tepelné spotřebiče (rozdělení), tepelně-technické výpočty
Ing.Vladimír Jirout - člen normalizační komise ČSNI - vytápění, komíny

9.15 - 10.00 hod
Nová generace komínových systémů firmy Schiedel
Ing. Iva Suchomelová - vedoucí technik firmy Schiedel s.r.o.

10.00 - 10.45 hod
Spaliny, kouřové vlečky, rozptylové studie
Ing. Miloš Pulkrábek CSc.- expertní činnost v ochraně ovzduší

10.45 - 11.00 hod
Přestávka - občerstvení

11.00 - 11.45 hod
Spalovací procesy - tuhá paliva, teploty spalin, kondenzace, škodliviny
Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc. - Vysoká škola báňská Ostrava

11.45 - 12.30 hod
Větráním kotelen, přívody vzduchu vč. výkladu TPG 908 02
Ing. Vladimír Valenta - projektant topenář

12.30- 13.15 hod
Chyby při provádění a návrhu komínů - zkušenosti z praxe
Ing. Bohuslav Kubín - oblastní technik Schiedel s.r.o.

13.15 hod
Závěr


Seminář byl zařazen do databáze akcí ČKAIT - Systém celoživotního vzdělávání.

Účast na semináři je zdarma. Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Přihlášku odešlete nejpozději do 5. 12. 2001.

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21 08 22 01
tel.: 0602/372 918
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Kontakty na pořádající firmy v adresáři TZB-info: SCHIEDEL, s. r. o., STP

Další akce pořádané STP:Větrání a požáry
 HVAC - technologie pro třetí tisíciletí


 
 
Reklama