Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Progres Partners Advertising s.r.o.
Společnost pro techniku prostředí
REHVA


www.ppa.cz www.csvts.cz/stp www.rehva.com


Vás zvou

na 2. seminář REHVA v České republice


HVAC - technologie pro třetí tisíciletí
Úspory energie, moderní technologie, kvalita vnitřního prostředí a evropská legislativa.seminář se koná v rámci výstavy Aqua-therm 2001, ve velkém sále Planetária
23. listopadu 2001
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Příprava České republiky na vstup do Evropské unie nespočívá jen v jednání politiků, ale je věcí každého aktivního odborníka být připraven na skutečnost, že se mu nejen podstatně zvětší oblast působnosti, ale současně vzroste konkurence.Víte čím se zabývají inženýři a vědci v oblasti TZB v ostatních evropských zemích, naši budoucí kolegové a konkurenti? Chcete mít přehled o předpisech v oblasti TZB v zemích EU? Využijte příležitost vyslechnout to nejlepší z evropského kongresu Clima 2000, který se konal v září 2001 v Neapoli, přímo od předních evropských odborníků.

REHVA - Evropská federace odborných společností v oblasti vytápění, větrání a klimatizace budov, Společnost pro techniku prostředí a PROGRES PARTNERS Advertising, s.r.o. Vás srdečně zvou na 2. REHVA technický seminář - HVAC - technologie pro třetí tisíciletí.
Česká republika je ve společnosti REHVA zastoupena Společností pro techniku prostředí, kde je také možno získat podrobnější informace o společnosti REHVA.
Věříme, že využijete této mimořádné příležitosti a spojíte návštěvu výstavy Aqua-therm s účastí na semináři, který svým odborným programem bude nejvýznamnějším setkáním odborníků našeho oboru v letošním roce v České republice.
Jednání semináře bude simultánně tlumočeno do českého jazyka.

Na Vaši účast se těší:

Prof. Ing. Dušan Petráš, CSc.
Vicepresident REHVA

Ing. František Kočí
ředitel Progres Partners Advertising s.r.o.

Ing. Karel Kabele, CSc.
předseda Společnosti pro techniku prostředí8.30Prezence
9.00Zahájení
Kabele, K. (Czech) - předseda STP
9.05REHVA a Evropa
REHVA and EUROPE

Rasmussen, P. (Denmark) - president REHVA
9.20 CLIMA 2000 - Komplexní přístup k řešení problematiky vnitřního prostředí
Indoor Environment : Towards a global approach
deSantoli, L. (Italy) - vicepresident REHVA
9.40Projekt ETIAQ - Energetické technologie pro kvalitu vnitřního prostředí
Energy Technology for Indoor Air Quality

Seppänen, O. (Finland) - vicepresident REHVA
10.00Vnitřní prostředí v supermarketech
Indoor Air Quality for supermarkets

Novak, P. (Slovenia) - vicepresident REHVA
10.20Bezpečnost a požární ochrana v návrhu budov
Safety and Fire protection in building design

Sahin, N. (Turkey) - vicepresident REHVA
10.40Přestávka na kávu
11.00Budova a TZB jako systém
Buildings and HVAC as a system

Abel, G.(Sweden)
11.20Zdrojové větrání
Displacement Ventilation

Skistadt, H. (Norway)
11.40Energetické standardy pro navrhování budov
Energy Standards in Building Design

Allard, F. (France)
12.00Nízkoteplotní vytápění/vysokoteplotní chlazení
Low-temperature Heating/High-temperature cooling

Olesen, B. W. (Germany) - Petráš, D. (Slovakia)
12.20Praktické využití simulace budov v českém pojetí
Moving building performance simulation into practice - Czech approach IBPSA

Hensen, J., Drkal, F., Kabele, K. (Czech)
12.40Diskuze
13.00Závěr semináře


Informace pro účastníky semináře

1. Datum a místo konání semináře
23. listopadu 2001, Výstaviště Praha, kinosál planetária

2. Účastnický poplatek
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s organizačním zabezpečením semináře.
Pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 490,- Kč Pro ostatní - 590,- Kč

3. Úhrada poplatku
Účastnický poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1 - číslo účtu 43837-011/0100, variabilní symbol 201 00 15, IČO 499978. IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku vyplňte, podepište, přiložte doklad o úhradě účastnického poplatku (kopie složenky, bankovního převodu) a odešlete sekretariátu semináře.
Uzávěrka závazných přihlášek: 16. listopadu 2001. Pokud nezašlete zároveň se závaznou přihláškou doklad o úhradě, budeme jej po Vás požadovat při prezenci, kde je též možno provést úhradu hotově.

5. Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Ubytování účastníků sekretariát semináře nezajišťuje.
Případná změna programu vyhrazena.

6. Sekretariát semináře
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
tel.: 02/21 08 23 53
tel./fax: 02/21 08 22 01
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
www.csvts.cz/stp/
Kontakty na pořádající firmy v adresáři TZB-info: Progres Partners Advertising. s.r.o., STP, REHVA

Další akce pořádané STP:Větrání a požáry
 Vytápění, větrání, vnitřní prostředí budov, tepelné spotřebiče a odtahy spalin


 
 
Reklama