Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2010

Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

ceny jsou uvedeny bez DPH

Zdroj energie / Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh
Malé vodní elektrárny   VT NT   VT NT
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 3 000 3 800 2 600 2 030 2 450 1 805
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 2 760 3 800 2 240 1 790 2 450 1 445
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 2 600 3 800 2 000 1 630 2 450 1 205
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 a rekonstruovaná malá vodní elektrárna 2 350 3 470 1 790 1 380 2 120 995
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1 830 2 700 1 400 860 1 350 605
Biomasa
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 4580 3610
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 3530 2560
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 2630 1660
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 pro zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2008 3900 2930
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 pro zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2008 3200 2230
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 pro zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2008 2530 1560
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 ve stávajících výrobnách 2830 1860
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 ve stávajících výrobnách 2130 1160
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 ve stávajících výrobnách 1460 490
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv - 1370
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv - 700
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv - 50
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv - 1640
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv - 970
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv - 320
Bioplyn, skládkový a důlní plyn
Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 4 120 3 150
Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 3 550 2 580
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV po 1. lednu 2006 2 470 1 500
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2 790 1 820
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV před 1. lednem 2004 2 900 1 930
Spalování důlního plynu z uzavřených dolů 2 470 1 500
Větrné elektrárny
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 2 230 1 830
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 2 390 1 990
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 2 610 2 210
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 2 680 2 280
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 2 730 2 330
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 2 990 2 590
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 3 140 2 740
Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3 480 3 080
Geotermální energie
Výroba elektřiny využitím geotermální energie 4 500 3 530
Sluneční záření
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12 250 11 280
Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12 150 11 180
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13 150 12 180
Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13 050 12 080
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 14 010 13 040
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 14 370 13 400
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6 850 5 880

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2009
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2008
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2006

 
 
Reklama