Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2008

Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

ceny jsou uvedeny bez DPH

Zdroj energie / Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh
Malé vodní elektrárny   VT NT   VT NT
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně 2 600 3 800 2 000 1 400 2 210 1 010
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 2 450 3 800 1 780 1 250 2 210 790
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna 2 220 3 470 1 600 1 020 1 880 610
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1 730 2 700 1 250 530 1 110 260
Biomasa
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně 4210 2930
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně 3270 1990
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně 2520 1240
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1.1.2008 3540 2260
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 1.1.2008 2940 1660
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 1.1.2008 2430 1150
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv - 1390
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv - 790
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv - 240
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv - 1650
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv - 1050
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv - 500
Bioplyn, skládkový a důlní plyn
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající určenou biomasu 3 900 2 620
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající ostatní biomasu 3 300 2 020
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 3 300 2 020
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2 630 1 350
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu před 1. lednem 2004 2 740 1 460
Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2 330 1 050
Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2 330 1 050
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů 2 330 1 050
Větrné elektrárny
Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2008 včetně 2 460 1 870
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 2 520 1 930
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 2 570 1 980
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 2 820 2 230
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 2 960 2 370
Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3 280 2 690
Geotermální energie
Výroba elektřiny využitím geotermální energie 4 500 3 370
Sluneční záření
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně 13 460 12 650
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31.12.2007 13 800 12 990
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6 570 5 760

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2006

 
 
Reklama