Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007

Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2006 ze dne 21.11.2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

ceny jsou uvedeny bez DPH

Zdroj energie / Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh
Malé vodní elektrárny   VT NT   VT NT
Uvedená do provozu po 1. lednu 2006 včetně nových lokalit 2 390 3 800 1 685 1 340 2 415 825
Uvedená do provozu po 1. lednu 2005 vč.a rekonstruované MVE 2 170 3 470 1 520 1 120 2 085 660
Uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1 690 2 700 1 185 640 1 315 325
Biomasa kat. O1 kat. O2 kat. O3 kat. O1 kat. O2 kat. O3
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy 3 375 2 890 2 340 2 255 1 770 1 220
Biomasa - společné spalování kat. S1 kat. S2 kat. S3
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy a fosilních paliv - - - 1 275 790 240
Biomasa - paralelní spalování kat. P1 kat. P2 kat. P3
Výroba elektřiny paralelním spalováním palivových směsí biomasy a fosilních paliv - - - 1 530 1 045 495
Bioplyn, skládkový a důlní plyn
Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2 270 1 150
Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2 270 1 150
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 3 040 1 920
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů 2 270 1 150
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobě uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2 570 1 450
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobě uvedené do provozu před 1. lednem 2004 2 670 1 550
Větrné elektrárny
Uvedená do provozu po 1. lednu 2007 včetně 2 460 1 950
Uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 včetně 2 510 2 000
Uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 včetně 2 750 2 240
Uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 včetně 2 890 2 380
Uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3 200 2 690
Geotermální energie
Výroba elektřiny využitím geotermální energie 4 500 3 510
Sluneční záření
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 13 460 12 750
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6 410 5 700

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2006

 
 
Reklama