Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novela energetického zákona přináší změny i pro stavby

Nová pravidla podnikání v energetice stanoví novela energetického zákona s účinností od 4. července 2009.

Nová pravidla podnikání v energetice stanoví novela energetického zákona s účinností od 4. července 2009. Podnikání v energetice by mělo být snazší a jednodušší. Zdůraznil to při semináři Nadace Friedricha Naumamnna v Praze zástupce ředitele Ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Havel. Připomněl, že energetika stále prochází bouřlivým vývojem v Evropské unii, a tím i v České republice. Byla již ukončena liberalizace trhu s elektřinou a plynem. Silně se prosazují čisté zdroje pro výrobu energie. Nedávno byl například schválen energeticko-klimatický balíček. Ten výrazně ovlivní další vývoj energetického průmyslu v Evropské unii, zejména podporou výstavby čistých zdrojů energie.

Nově upravený energetický zákon mimo jiné stanoví míru kontroly nad energetickým trhem, vytváří prostor pro dohodu mezi odběratelem a určuje, co je nelegální odběr. Samotné poškození plomby nebo elektroměru nebude znamenat řízení se zákazníkem o neoprávněném odběru. Podle zákona bude nutné zároveň prokázat, že zákazník odebral více elektřiny než zaplatil. Pro zařízení budov je důležitá norma, že distribuční společnosti budou mít také povinnost zajistit jednotlivé části elektroměru proti neoprávněné manipulaci. Navíc budou muset pravidelně kontrolovat správnost měření. Nadále bude platit, že dodavatel obnoví dodávku elektřiny až poté, co zákazník uhradí vzniklou škodu. Distributoři elektřiny budou také muset opatřit všechny nově vybudované rozvody vysokého napětí zařízením na ochranu ptactva. Mění se i platby za přípojky elektřiny. Mimo obec platí přípojku do 50 metrů žadatel, v zastavěných částí obcí hradí výstavbu přípojek provozovatel rozvodné soustavy.

 
 
Reklama