Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápěná hrací plocha AC Sparta Praha

Prvním nezbytným předpokladem správné funkce vytápěného trávníku jsou dokonale provedené drenáže vody. Všechna přebytečná voda, z rozpuštěného sněhu, nebo z dešťových srážek se musí z trávníkového tělesa odvést. Firma REHAU dodává drenážní systém RAUDRIL. Systém používá dva druhy trubek. Jednak podélně perforované trubky pro sběr vody a jednak víceúčelové trubky umístěné po stranách hřiště, které vodu spolehlivě odvedou do podzemních sběrných nádrží. Voda se pak samozřejmě dále používá pro zavlažování trávníku, které je další nezbytnou součastí systému. Zavlažování bude zajišťovat síť výsuvných trysek ovládaných počítačovým řídícím systémem v závislosti na údajích vlhkostních čidel uložených v kořenové vrstvě trávníku. Na fotografii Ing. Luděk Pilát z firmy REHAU ukazuje sběrnou trubku RNDr. Heleně Havelkové, odpovědné redaktorce časopisu Český instalatér.

Před položením trubek se musí podložní vrstvy hrací plohy musí dokonale urovnat. Na zhutněnou pískovou vrstvu se pak pokládají topné trubky ze zesíťovaného polyetylénu REHAU Rautherm (PE-Xa), které jsou dobře známé z podlahového vytápění. Rozdíl je pouze v tom, že trubky nemají kyslíkovou bariéru a mají pro podlahové systémy neobvyklý rozměr 25x2,3 mm. Rozdělovací a sběrné potrubí je provedeno z předizolované ocelové trubky DN 150 a je zapojeno systémem Tichelmann. Na obrovský rozdělovač a sběrač jsou připojeny ocelové návarky DN 25, do nichž se pomocí lisovacího přechodového kusu se závitem připojují jednotlivé topné smyčky, kterých je 384. Celková délka smyček je 31 872 m.

Regulace teploty topné vody bude prováděna automaticky v závislosti na teplotě v jednotlivých vrstvách trávníkové desky a podloží. Maximální teplota vstupní topné vody bude 30°C. Tím je zajištěno, že nedojde k poškození kořenového systému trávníku. Tepelný výkon při běžném provozu (od 15.11. do 30.4.) bude 700 kW, při roztávání sněhu pak až 1400 kW. Z ekologického i finančního hlediska je přínosem, že zdrojem tepla nebude vlastní kotelna, ale bude využito stávající centrální zásobování teplem z holešovické teplárny (z větší části se jedná o odpadní teplo). Zajímavá je jistě i technologie pokládky finálního trávníkového koberce. Ten bude dovezen podle přesného časového harmonogramu z Rakouska na 12 kamionech, sbalený v rolích širokých 3 m a dlouhých 30 m. Role položí na připravené podkladní vrstvy speciální stroj. Celá operace včetně dopravy, celního odbavení i pokládky musí být hotova do 24 hodin. Jinak by hrozilo nebezpečí poškození trávníku zapařením.