Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zelená úsporám

7. dubna byl na tiskové konferenci Ministerstva životního prostředí ČR představen dlouho očekávaný program Zelená úsporám. Program přinesl celou řadu novinek v oblasti podpory úspor energie a nízkoemisních zdrojů pro vytápění.

Aktualizováno 10. 8. - O změnách programu Zelená úsporám vyhlášených 10. 8. 2009 čtěte ZDE.

Co program nabízí

Ministerstvo životního prostředí představuje program Zelená úsporám jako největší ekologický dotační program v naší historii. "Na finanční podporu dosáhne přes 250 000 domácností, pomůže se vytvořit či zachovat na 30 000 pracovních míst a to především v menších a středních firmách přímo v regionech. Roční emise hlavního skleníkového plynu (CO2) v České republice poklesnou o 1 100 000 tun. Emise prachu budou každoročně nižší o 2 200 000 kg. A při zcela stejném tepelném komfortu budou české domácnosti potřebovat každoročně o 6 370 000 GJ méně tepelné energie, což znamená úsporu ve výši 185 000 000 m3 zemního plynu. Program Zelená úsporám je tak ukázkovým příkladem spojeného řešení ekonomické recese a změn klimatu...," řekli na tiskové konferenci zástupci Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR).

Startem je Den Země

Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země - ve středu 22. dubna 2009. Požádat lze na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) nebo na pobočkách pověřených bank. Banky, které budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice.

O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní (kromě opatření dokončených před 1. dubnem 2009). Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Oblasti podpory z programu Zelená úsporám

Podporovaná opatření v rámci programu Zelená úsporám jsou následující:

A. Úspory energie na vytápění
A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení).
B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů.
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách programu www.zelenausporam.cz a také v Informačním listu.

Kompletní znění programu je k dispozici zde.

 
 
Reklama