Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové tarify elektřiny od 1.7.2001 - zdražení nebo zlevnění?

Nové tarify elektřiny pro domácnosti, jejichž předběžný návrh jsme zveřejnili již loni v prosinci, budou platit od 1.července. Pro mnoho domácností bude znamenat přechod na novou sazbu zlevnění, již v lednu příštího roku však má přijít opět zdražení. Kompletní tabulku cen nových sazeb pro domácnosti najdete v článku.

Změny budou provedeny na základě cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí – kategorie C (podnikatelé - maloodběr) a D (domácnosti).
Zásadní změnou v tarifní struktuře je, že výše stálého měsíčního paušálu bude v každé sazbě určena podle velikosti jističe.
Pro odběratele se sazbami BS a B s jističem 1x25 A znamená přechod na nové sazby D01 a D02 zlevnění měsíčního paušálu, přitom cena za 1 kWh odebrané elektrické energie zůstává stejná. U sazeb BV a BH (nově D26 a D35) dojde k mírnému zdražení ceny za 1 kWh, sazba BP (D45) zůstává beze změny ceny (viz tabulka). Od 1.ledna příštího roku by měla být údajně elektřina dražší o 13 procent.

V nabídce také přibylo několik nových sazeb. Pro odběratele s elektrickým vytápěním budou nové sazby s dobou nízkého tarifu 8, 16 a 20 hodin za den. Zavádějí se zcela nové sazby s programovým a operativním řízením platnosti nízkého tarifu. U programového řízení určí dodavatel elektřiny časová pásma platnosti nízkého tarifu v průběhu dne a ta platí po dobu minimálně 3 měsíců. Naproti tomu u operativního řízení může dodavatel v průběhu dne dobu platnosti nízkého tarifu měnit. Sazby D26, D36 a D46 pro elektrické vytápění mají stejné podmínky jako sazby D25, D35 a D45, ale jsou určeny pro vyšší odběry - mají dražší měsíční paušál a levnější 1 kWh odebrané elektrické energie.
Zcela nové sazby jsou určeny pro rekreační objekty a vytápění pomocí tepelného čerpadla. U víkendové sazby (D61) platí nízký tarif po celý rok od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin a cena za 1 kWh je 1,50 Kč. V době platnosti vysokého tarifu stojí odebraná kWh 6,50 Kč.
Pro vytápění tepelným čerpadlem (sazba D55) platí stejná cena za odebranou kWh jako pro přímotopné vytápění (sazba D46), ale nízký tarif platí o dvě hodiny déle (22 h) a měsíční plat je nižší přibližně o dvě třetiny.

Každý odběratel si bude moci vybrat jakoukoli novou sazbu, pokud splní dané podmínky. V tom případě bude nutné uzavřít s dodavatelem elektřiny novou smlouvu. Jinak provede dodavatel každému odběrateli převod na novou sazbu automaticky. V tabulce jsou uvedeny nové sazby pod starými tak, jak budou nahrazeny. Podmínky jednotlivých sazeb jsou uvedeny v článku Nové tarify a ceny elektřiny.
Protože bude výše měsíčního paušálu určena podle velikosti jističe, bude si moci každý odběratel vyměnit jistič podle svých potřeb, avšak na vlastní náklady.

Staré sazby budou automaticky převedeny na nové takto: BS -> D01, B -> D02, BS/N, B/N, N -> D25, BV -> D26, BH -> D35, BP -> D45. Tyto sazby jsou uvedeny v tabulce pod sebou, aby bylo možné snadno porovnat ceny. Nově zavedené sazby jsou D24, D34, D36, D46, D55 a D61. Staré sazby pro elektrické vytápění mají měsíční paušál odvozený buď podle počtu místností nebo podle jističe. Podrobnou tabulku cen i popis starých sazeb najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.

Na www stránkách Pražské energetiky, a.s. najdete jednoduchou pomůcku pro výběr nového tarifu. Stačí zadat původní sazbu, roční spotřebu elektřiny a hodnotu jističe. Jako výsledek uvidíte sazbu, která bude podle staré sazby přiznána automaticky, a dále náklady na roční spotřebu elektřiny podle nové tarifní struktury. Zejména v případě elektrického vytápění snadno zjistíte, zda se vyplatí sazba pro tzv. "vyšší využití". Výpočet je k dispozici pro domácnosti - kategorie "D" a podnikatele - kategorie "C".

Staré sazby pro kategorii domácnosti (platné do 30.6.2001)

sazba BS B - B/N BV - BH - BP - - -
cena 1 kWh
v Kč
vysoký tarif 3,96 3,16   3,16 2,87   2,63   3,60      
nízký tarif 0,99 0,73 0,73 1,00
měsíční plat v Kč 19 46   85 210 -
369
  190 -
334
  438 -
1925
     
Nové sazby pro kategorii domácnosti (platné od 1.7.2001)
sazba D01 D02 D24 D25 D26 D34 D35 D36 D45 D46 D55 D61
cena 1 kWh
v Kč
vysoký tarif 3,96 3,16 3,51 3,24 3,05 3,66 3,33 3,33 3,60 3,60 3,60 6,50
nízký tarif 1,06 0,92 0,73 0,96 0,87 0,80 1,00 0,90 0,90 1,50
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A, 1x25 A včetně 11 32 81 62 94 162 135 163 175 222 71 11
do 3x16 A včetně 18 51 130 99 150 259 216 261 280 355 114 18
do 3x20 A včetně 22 64 162 124 188 324 270 326 350 444 142 22
do 3x25 A včetně 28 80 203 155 235 405 338 408 438 555 178 28
do 3x32 A včetně 35 102 259 198 301 518 432 522 560 710 227 35
do 3x40 A včetně 44 128 324 248 376 648 540 652 700 888 284 44
do 3x50 A včetně 55 160 405 310 470 810 675 815 875 1 110 355 55
do 3x63 A včetně 69 202 510 391 592 1 021 851 1 027 1 103 1 399 447 69
nad 3x63 A za každý další A 1,10 3,20 8,10 6,20 9,40 16,20 13,50 16,30 17,50 22,20 7,10 1,10
Zdroj: www.csres.cz

Vysvětlivky:
Podrobný popis a podmínky starých sazeb: Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001
Podrobný popis a podmínky nových sazeb: Nové tarify a ceny elektřiny

BS Nízká spotřeba
B Standardní nejběžnější tarif
B/N Standardní tarif, v noci nízký tarif
BV Elektrické akumulační vytápění
BH Elektrické smíšené vytápění
BP Elektrické přímotopné vytápění
 
D01 Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
D02 Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
D24 Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
D25 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
D26 Jako D25, ale pro vyšší využití
D34 Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
D35 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
D36 Jako D35, ale pro vyšší využití
D45 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
D46 Jako D45, ale pro vyšší využití
D55 Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
D61 Dvoutarifová sazba ve víkednovém režimu (nízký tarif celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin)

 
 
Reklama