Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

K cenám elektřiny pro rok 2009 - divoký růst cen pokračuje

Kam směřuje energetická cenová politika státu, jakožto majoritního vlastníka ČEZ ?

Autor tohoto materiálu se domnívá, že by občané měli být široce informováni o rozporech v deklarované a skutečné cenové politice strategických komodit, protože státní monopolní politika ČR ve svých důsledcích podstatně a dlouhodobě občany i firmy poškozuje.

Regulační úřad (ERÚ) svým výnosem ze dne 21. listopadu 2008 vyhlásil ceny elektrické energie pro rok 2009, které se údajně zvýší v průměru o necelých 10 % . Výše takto ohlášeného zdražení je pro občany každoročně špatnou zprávou, zvláště proto, že česká elektroenergetika nezná jiný směr, než strmý vzhůru. Podstatný je především vysoký cenový nárůst v dvoutarifových sazbách, tj. odběratelů s vyšší spotřebou, což je v běžné obchodní politice zcela nevídaným jevem. Oproti tomu je nedůvodně a dlouhodobě chráněna jednotarifová sazba, zjevně pro dosažení optického zmírnění efektu průměrného cenového zvýšení. Na sazbách pro tepelná čerpadla D55d a D56d s cenovým nárůstem cca o 13,5 a 11,4 % je zřejmá nekoordinovanost cenotvorby s ekologickou politikou státu. Občané při svém rozhodování, zda mají investovat do ekologicky úsporného vytápění, očekávaly podporu státu, nikoli seriál cenových šoků ! Z podrobného zkoumání ceníku státního českého elektrárenského monopolu je zřejmá chaotičnost cenové politiky.

Český elektrárenský monopol je pomocným výběrčím skrytých daní pro státní pokladnu.

Představitelé státu (vlády) zcela nevěrohodně argumentují tím, že nemohou zasahovat do tvorby cen elektrárenského monopolu, jehož je stát majoritním vlastníkem. Je na místě se ptát: Kdo jiný v tržní ekonomice, než majoritní vlastník, má zásadní vliv na tvorbu cen jakékoli komodity ? Jak známo, stejný stát, většinově zastoupený v rozhodujících orgánech ČEZ dokáže velmi pružně odsouhlasit miliardové výplaty dividend, ze zcela nepřiměřených zisků státní firmy. V podstatě stát využívá ČEZ jako vedlejšího výběrčího skrytých daní k dotování státní pokladny jinou cestou. To je cesta zpět do starých časů a pokřivených cen.

Výroba elektrické energie je českou komoditou, využívající především českou pracovní sílu, české uhlí, a to vše v českém životním prostředí, není tudíž důvod k tomu, aby ceny na vnitřním trhu nebyly odlišné od cen elektřiny obchodované se zahraničím. Řada pokusů o zdůvodnění narůstajících cen, počínaje virtuální elektrárnou až ke vstupu na energetickou burzu přesvědčuje veřejnost o opaku, že se jedná o zvláštní účelovou cestu energetické polotržní ekonomiky, kdy je tržní prostředí jen předstíráno. Je třeba přejít k otevřené cenové politice a přestat si hrát s lidmi na schovávanou.

Cenová srovnávací analýza:

Cenové porovnání kategorie domácností r. 2008 s rokem 2009 s hlediska meziročního cenového nárůstu elektřiny.

jednotarifová sazba pro nižší spotřebu
Sazba D01d
rok 2008
cena za 1kWh = 4,73 Kč - roční spotřeba 300 kWh x 4,73 = 1419,- Kč
platby za přiměřený jistič 3x 10 A - 55,00 x 12 = 660,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 2079,- Kč
Sazba D01d
r. 2009
cena za 1 kWh = 5,18 Kč - roční spotřeba 300 kWh x 5,18 = 1554,- Kč
platby za přiměřený jistič 3x 10 A - 54,74 x 12 = 657,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 2211,- Kč
meziroční cenový nárůst 6,3 %


jednotarifová sazba pro střední spotřebu (běžná spotřeba domácnosti bez TUV a topení)
Sazba D02d
rok 2008
cena za 1 kWh = 4,08 Kč - roční spotřeba 1500 kWh x 4,08 = 6120,- Kč
platby za přiměřený jistič 3 x 20 A - 112,- x 12 = 1344,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 7464,- Kč
Sazba D02d
r. 2009
cena za 1 kWh = 4,48 Kč - roční spotřeba 1500 kWh x 4,48 = 6720,- Kč
platby za přiměřený jistič 3 x 20 A - 117 x 12 = 1404,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 8124,- Kč
meziroční cenový nárůst 8,84 %


dvoutarifová sazba s platnosti NT - 8 hodin (domácnost, + AKU TUV - topení)
Sazba D25d
rok 2008
vysoký tarif 4,56 Kč/kWh - roční spotřeba 1500 kWh x 4,56 Kč = 6840,- Kč
nízký tarif 1,60 Kč/kWh - roční spotřeba 5000 kWh x 1,60 Kč = 8000,- Kč
platby za přiměřený jistič 25 A - 172,55 Kč x 12 měs. = 2071,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 16911,- Kč
Sazba D25d
r. 2009
vysoký tarif 5,03 Kč/kWh - roční spotřeba 1500 kWh x 5,03 = 7548,- Kč
nízký tarif 1,782 Kč/kWh - roční spotřeba 5000 kWh x 1,782 Kč = 8910,- Kč
platby za přiměřený jistič 25 A - 182,07 Kč x 12 měs. = 2185,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 18643,- Kč
meziroční cenový nárůst 10,24 %


dvoutarifová sazba s platnosti NT - 8 hodin (domácnost + AKU vytápění + AKU TUV)
Sazba D26d
rok 2008
vysoký tarif 3,22 Kč/kWh - roční spotřeba 1500 kWh x 3,22 Kč = 4380,- Kč
nízký tarif 1,59 Kč/kWh - roční spotřeba 22500 kWh x 1,59 Kč = 35775,- Kč
platby za přiměřený jistič 40 A - 433,- Kč x 12 = 5196,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 45801,- Kč
Sazba D26d
r. 2009
vysoký tarif 3,58 Kč/kWh - roční spotřeba 1500 kWh x 3,58 Kč = 5370,- Kč
nízký tarif 1,78 Kč/kWh - roční spotřeba 22500 kWh x 1,78 Kč = 40050,- Kč
platby za přiměřený jistič 40 A - 462 x 12 = 5544,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 50964,- Kč
meziroční cenový nárůst 11,27 %


dvoutarifová sazba s platnosti NT - 16 hodin (elektrifikovaná domácnost, vytápění,TUV)
Sazba D35d
rok 2008
vysoký tarif 2,74 Kč/kWh - roční spotřeba 750 kWh x 2,74 Kč = 2055,- Kč
nízký tarif 1,91 Kč/kWh - roční spotřeba 23250 kWh x 1,91 Kč = 44408,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 390,- Kč x 12 měs. = 4680,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 51143,- Kč
Sazba D35d
r. 2009
vysoký tarif 3,09 Kč/kWh - roční spotřeba 750 kWh x 3,09 Kč = 2318,- Kč
nízký tarif 2,15 Kč/kWh - roční spotřeba 23250 kWh x 2,15 Kč = 49988,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 415,- Kč x 12 měs. = 4980,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 57286,- Kč
meziroční cenový nárůst 12,01 %


dvoutarifová sazba s platnosti NT - 20 hodin (elektrifik.domácnost, přímotop. vytápění,TUV)
Sazba D45d
rok 2008
vysoký tarif 2,64 Kč/kWh - roční spotřeba 500 kWh x 2,64 Kč = 1320,- Kč
nízký tarif 2,08 Kč/kWh - roční spotřeba 23500 kWh x 2,08 Kč = 48880,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 436 Kč x 12 měs. = 5232,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 55432,- Kč
Sazba D45d
r. 2009
vysoký tarif 2,97 Kč/kWh - roční spotřeba 500 kWh x 2,97 Kč = 1485,- Kč
nízký tarif 2,34 Kč/kWh - roční spotřeba 23500 kWh x 2,34 Kč = 54990,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 465 Kč x 12 měs. = 5580,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 62055,- Kč
meziroční cenový nárůst 11,95 %


dvoutarifová sazba s platnosti NT - 22 hodin určená pro tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31.3.2005 (domácnost, vytápění a ohřev TUV tepelným čerpadlem)
Sazba D55d
rok 2008
vysoký tarif 2,57 Kč/kWh - roční spotřeba 300 kWh x 2,57 Kč = 771,- Kč
nízký tarif 2,08 Kč/kWh - roční spotřeba 10000 kWh x 2,08 Kč = 20800,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 139, 20 Kč x 12 měs. = 1670,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 23241,- Kč
Sazba D55d
r. 2009
vysoký tarif 2,90 Kč/kWh - roční spotřeba 300 kWh x 2,90 Kč = 870,- Kč
nízký tarif 2,34 Kč/kWh - roční spotřeba 10000 kWh x 2,34 Kč = 23400,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 176, 00 Kč x 12 měs. = 2112,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 26382,- Kč
meziroční cenový nárůst 13,51 %


dvoutarifová sazba s platnosti NT - 22 hodin určená pro tepelná čerpadla uvedená do provozu od 1.4.2005. (domácnost, vytápění a ohřev TUV tepelným čerpadlem)
Sazba D56d
rok 2008
vysoký tarif 2,58 Kč/kWh - roční spotřeba 300 kWh x 2,58 Kč = 774,- Kč
nízký tarif 2,08 Kč/kWh - roční spotřeba 10000 kWh x 2,08 Kč = 20800,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 436,00 Kč x 12 měs. = 5226,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 26800,- Kč
Sazba D56d
r. 2009
vysoký tarif 2,90 Kč/kWh - roční spotřeba 300 kWh x 2,90 Kč = 870,- Kč
nízký tarif 2,34 Kč/kWh - roční spotřeba 10000 kWh x 2,34 Kč = 23400,- Kč
platby za přiměřený jistič 32 A - 465,00 Kč x 12 měs. = 5580,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 29850,- Kč
meziroční cenový nárůst 11,38 %


dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu.
Sazba D 61
rok 2008
vysoký tarif 6,22 Kč/kWh - roční spotřeba 600 kWh x 6,22 Kč = 3732,- Kč
nízký tarif 2,00 Kč/kWh - roční spotřeba 7500 kWh x 2,00 Kč = 15000,- Kč
platby za přiměřený jistič 25 A - 83,30 Kč x 12 měs. = 1000,- Kč
celkem platby za rok 2008 = 19732,- Kč
Sazba D 61
r. 2009
vysoký tarif 6,82 Kč/kWh - roční spotřeba 600 kWh x 6,82 Kč = 4092,- Kč
nízký tarif 2,24 Kč/kWh - roční spotřeba 7500 kWh x 2,24 Kč = 16800,- Kč
platby za přiměřený jistič 25 A - 86,00 Kč x 12 měs. = 1032,- Kč
celkem platby za rok 2009 = 21924,- Kč
meziroční cenový nárůst 11,11 %


Legenda:

  • Spotřeby elektrické energie jsou hypotetické a odpovídají obvyklému charakteru a vybavenosti domácnosti. Rovněž hodnoty jističů jsou úměrné příslušným odběrům. Protože jde o součtové skladby plateb, jde o metodiku, jíž lze spolehlivě prokázat skutečný cenový meziroční pohyb. V případě dosazení rozdílných spotřeb v reálných mezích příslušné sazby, je rozdíl z hlediska porovnatelnosti plateb pro daný účel zanedbatelný.

  • Cenové porovnání je provedeno přehlednou srovnávací metodou tj. mezi ceníkem roku 2008 a novým ceníkem pro rok 2009 v kategorii domácností. Ceny jsou uvedeny dle ceníku ČEZ, produktová řada Comfort, orientační ceny včetně DPH.

  • Odběr elektrické energie ve vysokém tarifu (VT) je zvolen podle doby platnosti nízkého tarifu (NT) tj. s delší dobou využitelnosti NT logicky klesá spotřeba elektřiny VT.

  • Z výše uvedeného přehledu je patrné, že u sedmi z devíti sazeb, z hlediska spotřeby významných, je cenový průměr cca 10 %, ohlášený energetickým regulačním úřadem podstatně vyšší. Z hlediska výše spotřeby lze považovat sazby D01d za nevýznamnou.

Autor tohoto materiálu se domnívá, že by občané měli být široce informováni o rozporech v deklarované a skutečné cenové politice strategických komodit, protože státní monopolní politika ČR ve svých důsledcích podstatně a dlouhodobě občany i firmy poškozuje.

 
 
Reklama