Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

JAK LEVNĚ VYTÁPĚT III. - Izolace potrubních rozvodů

Izolace potrubních rozvodů není často uvažována jako významný zdroj úspor. Zkusme se na tuto problematiku podívat z ryze ekonomického pohledu. Kolik se správně provedenou izolací potrubních rozvodů uspoří peněz na provozních nákladech? Výsledky vás jistě překvapí.

Pro zjednodušené ilustrativní posouzení uvažujme běžné podmínky průměrného, staršího rodinného domu s rekonstruovaným topným systémem. Po rekonstrukci zůstaly staré "samotížné" vodorovné rozvody v suterénu. Dimenze těchto rozvodů bývá 2" t.j. 50 mm. Odhadněme, že těchto ležatých rozvodů máme celkem 25 m, průměrná teplota suterénních prostor je 10°C a střední teplota otopné vody 65°C. Uvažujme vytápěcí období 243 dnů za rok (Lány) a vytápět budeme v topném období v průměru pouhých 8 hodin denně. Jsou to podmínky poměrně reálné, z hlediska průměrné doby vytápění spíše podhodnocené.
Pro výpočet porovnávacích hodnot byl použit firemní výpočtový program belgické firmy NMC (Pro používání programu potřebujete knihovny Visual Basic, pokud je nemáte, stáhněte si kompletní instalaci programu). Koeficient přestupu tepla na povrchu izolace jsem ponechal na doporučené hodnotě 10 W/m2K. Součinitel prostupu tepla pro trubice NMC CLIMAFLEX je 0,038 W/mK, ale ve výpočtu bylo počítáno s určitou rezervou s hodnotou 0,040 W/mK. Hodnoty cen tepla byly převzaty z Tabulky porovnání nákladů na vytápění
Za uvedených předpokladů vychází následující výsledky:

Palivo zemní plyn

izolace   tepelná ztráta úspora
tepla
cena
tepla
finanční
úspora
pořizovací cena
izolace
  W/m [W] [kWh/rok] [kWh/rok] [Kč/kWh] [Kč/rok] [Kč/m] [Kč/25m]
bez izolace 113,94 2849 5537 0 0,87 - - -
CLIMAFLEX 5 mm 43,87 1097 2132 3405 0,87 2 963,- 12,60 315,00
CLIMAFLEX 9 mm 32,58 815 1583 3954 0,87 3 440,- 26,30 657,50
CLIMAFLEX 13 mm 26,44 661 1285 4253 0,87 3 700,- 38,50 962,50
CLIMAFLEX 20 mm 20,48 512 995 4542 0,87 3 952,- 81,80 2 045,00

Palivo propan

izolace   tepelná ztráta úspora
tepla
cena
tepla
finanční
úspora
pořizovací cena
izolace
  W/m [W] [kWh/rok] [kWh/rok] [Kč/kWh] [Kč/rok] [Kč/m] [Kč/25m]
bez izolace 113,94 2849 5537 0 2,40 - - -
CLIMAFLEX 5 mm 43,87 1097 2132 3405 2,40 8 173,- 12,60 315,00
CLIMAFLEX 9 mm 32,58 815 1583 3954 2,40 9 490,- 26,30 657,50
CLIMAFLEX 13 mm 26,44 661 1285 4253 2,40 10 206,- 38,50 962,50
CLIMAFLEX 20 mm 20,48 512 995 4542 2,40 10 901,- 81,80 2 045,00

Palivo dřevo

izolace   tepelná ztráta úspora
tepla
cena
tepla
finanční
úspora
pořizovací cena
izolace
  W/m [W] [kWh/rok] [kWh/rok] [Kč/kWh] [Kč/rok] [Kč/m] [Kč/25m]
bez izolace 113,94 2849 5537 0 0,30 - - -
CLIMAFLEX 5 mm 43,87 1097 2132 3405 0,30 1 022,- 12,60 315,00
CLIMAFLEX 9 mm 32,58 815 1583 3954 0,30 1 186,- 26,30 657,50
CLIMAFLEX 13 mm 26,44 661 1285 4253 0,30 1 276,- 38,50 962,50
CLIMAFLEX 20 mm 20,48 512 995 4542 0,30 1 363,- 81,80 2 045,00

Závěr:
Již na první pohled překvapí vysoké finanční úspory při srovnání ztrát neizolovaného rozvodu oproti izolovanému. I u toho nejlevnějšího paliva - dřeva, je úspora 1276,- Kč za rok při tloušťce izolace 13 mm jistě významná. Přitom pořizovací cena izolace (materiál bez práce) nepřesáhne 1000 Kč včetně DPH. Návratnost 1 rok je i při tomto levném palivu (když nepočítáme práci při manipulaci) úžasná. U propanu tato návratnost vychází něco přes měsíc!
Zajímavý je ale i rozdíl mezi "levnou" izolací o tloušťce 9 mm a "drahou" izolací o tloušťce 20 mm. Jednoduchým výpočtem pro nejběžnější palivo - zemní plyn dojdeme k závěru, že návratnost vyšší investice do kvalitnější izolace je 2,7 roku. Po této době nám zdánlivě zbytečně drahá izolace ušetří 512 Kč/rok oproti té "levné".

Nezasloužila by si problematika tloušťky izolace výrazně tvrdší legislativu, která by volbu tloušťky izolace nenechávala na neinformovaném zákazníkovi nebo "šetrné" montážní firmě? Nejde totiž jen o zbytečně spálené palivo (a peníze), ale i o zbytečně vyprodukované emise skleníkových plynů a naše životní prostředí.

 
 
Reklama