Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Organizace: Střechy Praha s.r.o.

Tisková zpráva

z mezinárodního veletrhu Střechy Praha 2008

pátek 25.1.2008Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info, který
poskytuje online zpravodajství z veletrhu.
stánek: hala G, stánek č. 306, e-mail: kontakt@tzb-info.cz.Zaměření: Mezinárodní veletrh střešních krytin, materiálů, doplňků, řemesla a služeb pro stavbu a renovaci střech. Realizace a rekonstrukce staveb.
Odborná doprovodná výstava Úspory energií a obnovitelné zdroje
Zvýrazněné téma: Ploché střechy s důrazem na provozní střechy - balkony, lodžie, terasy a dále střešní zahrady (zelené střechy). Téma se dotkne i problematiky kotevní techniky, obnovy plochých střech na panelových domech nebo přebírání evropských norem do systému ČSN.

Zateplování budov – naváže na velmi žádané náměty na vhodné energeticky úsporné stavební provedení střešních plášťů šikmých a plochých střech i provedení svislých plášťů budov. Téma bude zahrnovat i hodnocení energetické náročnosti budov, energetický audit a možnosti dotací.

Dřevo jako stavební materiál – k tomuto tématu chystáme řadu přednášek a seminářů ve spolupráci s Odbornou skupinou dřevěných staveb při ČKAIT.
Termín konání: 24. - 26.1. 2008
Čas konání:
Čtvrtek 09 - 18 hod
Pátek 09 - 18 hod
Sobota 09 - 17 hod
Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice - Průmyslový palácZ OBORU STAVBA A ENERGIE:
Vlastnosti střech, střešní zahrady

Střecha je konstrukce, na kterou se klade stále více požadavků, které je možno splnit širokou škálou materiálů a komplexních řešení jak po staletí osvědčenými, tak i moderními postavenými na nejnovějších technologiích. Hlavním hlediskem bývá, zda má jít o střechu „těžkou“ nebo „lehkou“. Těžké střechy z pálené nebo betonové krytiny obvykle vynikají trvanlivostí a dobrými akustickými vlastnostmi. Lehké střechy nemají zase takové nároky na únosnost krovu což bývá rozhodující třeba v případě náhrady azbestocementové krytiny. Lehké a tmavé střechy se také rychleji ohřívají, takže při špatné izolaci se podkroví rychleji přehřívá. U lehkých střech je ve vyšších oblastech vhodná hladká krytina a větší sklon, aby se na střeše neudržely větší vrstvy sněhu. Střecha také není jen krytina, součástí je oplechování, okapy, střešní výstupy, prostupy pro odvětrání a komíny, takže na veletrhu je příležitost všechny prvky detailně prohlédnout a vzájemně porovnat.

V důsledku zabírání přírodního prostoru pro novou výstavbu je snaha ve větší míře využívat i prostoru na střechách. V ideálním případě dochází jak k praktickému využití plochy střechy, tak k vytvoření příznivějšího mikroklimatu na střeše pomocí zeleně. Zelené střechy mohou být buď extenzivní nebo intenzivní. Vegetace extenzivní střechy je prakticky bezúdržbová, sestává z nízkých odolných suchomilných trvalek, které vytvoří souvislý koberec na střechách se sklonem do 20°. Je to levné řešení, zatížení střechy od souvrství 10 - 15 cm není velké, kromě kontroly čistoty odtokových kanálků není třeba žádné údržby, protože pro plevele je prostředí na extenzivní střeše příliš nepříznivé.

Intenzivní střechy mají běžnou zahradní vegetaci jako trávník nebo malé keře vyžadující zálivku, hnojení a trvalou péči. Nutností je únosná plochá střecha, protože tloušťka souvrství je od 30 do 100 cm. Pod vrstvou substrátu obsahujícího živiny je hydroakumulační vrstva např. ze sypkého substrátu, minerálních desek nebo plastových profilovaných desek, kde je část srážkové nebo zálivkové vody zadržena. Pod ní je filtrační vrstva z geotextilie zabraňující zanesení následné drenážní vrstvy. Drenážní vrstvou z kameniva nebo plastových perforovaných prvků je přefiltrovaná voda transportována k dešťovým svodům. Pod těmito vrstvami je hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů a další již běžná skladba střešního pláště.


Doprovodný program
Vybrané přednášky na veletrhu:

Pátek 25. ledna 2008

Přednáškový sál I
10.00 Stavební část provozních střech (Ing. Karel Chaloupka)
10.55 Stěrkové vodotěsné izolace balkonů a lodžií (Ing. Martin Blaha)
11.15 Provozní souvrství balkonů, lodžií a teras (Doc.Ing.Antonín Fajkoš)
12.00 Provozní souvrství pojížděných střech (Ing. Marek Novotný)
12.30 Provozní souvrství střešních zahrad (Ing.Karel Chaloupka, Ing.Vladimír Horský)

Sobota 26. ledna 2008

Přednáškový sál I
10.00 Stavby a rekonstrukce střech - časté chyby. Střechařské desatero při výběru realizační firmy (Jiří Vrňata)

Přednáškový sál III
13:15 Kalkulace cen klempířských prací. Srovnání: Česko X Rakousko Ing. Jakub Nepraš)


Další doprovodné programy
Návštěvníci veletrhu se mohou těšit na hodnotné ceny
Informační místa: Úspory energií a obnovitelné zdroje (EkoWATT), Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Soutěž zručnosti učňů oboru pokrývač, klempíř a tesař
Soutěž o nejlepší exponát Zlatá taška 2008
Prodej odborné literatury


Tegularium - sbírka střešních krytin a muzeum střech
Ve střední hale Průmyslového paláce si budou mít možnost všichni návštěvníci veletrhu prohlédnout unikátní sbírku střešních krytin. Jedná se o specializovanou sbírku pana Richarda Mlýnka, která je soustavně rozšiřována nejen o exponáty z našich zemí, ale také o krytiny pocházející z ostatní Evropy i ze zámoří. Tegularium působí rovněž jako dokumentační, studijní a oborově vzdělávací centrum v oblasti historických i soudobých střešních krytin.
Sbírka obsahuje přes tisíc exponátů ze všech kontinentů. Můžeme v ní najít zastoupení Mosambiku, Kanady, Peru, USA, Indie, Nepálu, Turecka, Uzbekistánu, Austrálie, Anglie, Belgie, Běloruska, Bulharska, Francie, Holandska, Chorvatska, Itálie, Kypru, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Španělska, Švédska a dalších.Rozhovor s Ing. Janou Klasovou, vedoucí marketingu TONDACH Česká republika s.r.o.

TZB-info: V loňském roce jste získali v anketě návštěvníků ocenění za nejpoutavější expozici. Jaký máte letos vzkaz pro návštěvníky veletrhu? Co jim přinese návštěva veletržního stánku oproti návštěvě internetových stránek nebo nejbližších stavebnin?

Letos, doufám, návštěvníky potěšíme novou soutěží o možnost získat slevu až 50% na střešní krytinu TONDACH. Hraje se třikrát denně, takže šance získat slevu je velmi vysoká. Tuto možnost přitom na internetu nebo ve stavebninách určitě nenajdou. Srdečně proto všechny návštěvníky zveme. Budeme rádi, pokud si přijdou na náš stánek zahrát nebo třeba se jen podívat.

TZB-info: Loňský rok byla rekordní poptávka po stavebním materiálu a stavebních pracích. Jaký vývoj očekáváte v příštích letech?

Já osobně se přikláním k většině prognostiků a očekávám mírnou stagnaci. Věřím ale, že růst zájmu o pravou pálenou tašku, kterou v České republice vyrábí v rámci pěti výrobních závodů (Hranice, Šlapanice, Jirčany, Stod a Blížejov) společnost TONDACH Česká republika s.r.o., bude trvalý.

TZB-info: Největší problémy u střech nejsou údajně způsobeny vlastnostmi materiálů, ale špatnou montáží. Jaké aktivity podnikáte k tomu, aby střechy z vašich výrobků byly pokládány správně?

Chyby při pokládce střešní krytiny jsou opravdu hlavním problémem, s nímž se v praxi často setkáváme. Z tohoto důvodu se snažíme přispívat ke vzdělávání pokrývačů, a to jak po teoretické tak i praktické rovině. Již několik let proto organizujeme Školení I. a II. stupně, na nichž se pokrývači seznámí nejen se sortimentem pálených tašek, ale především se specifiky jejich pokládky.

TZB-info: Většina vyspělého světa se potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků. Jak vidíte budoucnost v tomto ohledu? Bude dostatek kvalifikovaných firem nebo počítáte i s velkým podílem svépomocných prací?

Již několik let se snažíme zájem mladých pokrývačů o práci s krytinou motivovat například spolupodílením se na pořádání různých soutěží. V reálu však vidíme, že právě těchto řemeslníků ubývá. Domnívám se, že je to částečně způsobeno tím, že již ve školách se na manuální práci pohlíží s despektem. Tento přístup se určitě musíme snažit změnit, ale bude to běh na dlouhou trať. Na špatné situaci se bohužel významně podepsalo také zrušení mnoha firem, které si vychovávaly své odborníky.

TZB-info: Jak má zákazník správně postupovat, když chce bezchybnou novou střechu, třeba i včetně návrhu a montáže vámi dodávaných slunečních kolektorů na ohřev teplé vody?

Určitě by měl kontaktovat našeho obchodního zástupce, který má na starost jeho region. Právě on dokáže poradit, které firmy v regionu patří k nejlepším. Kontakty na obchodní zástupce lze jednoduše získat na www.tondach.cz/kontakty/kontakty-obchodni-zastupci nebo jsou uvedeny ve všech našich reklamních materiálech

TZB-info: Vaše firma poskytuje nejdelší záruku na základní pálené tašky. Záruka 33 let na tašky je dlouhá, ale jaká je podle vašeho názoru skutečná životnost během níž postačí jen běžná finančně nenáročná údržba?

Ano, v současnosti nabízíme opravdu naprosto nejdelší záruku poskytovanou v České republice na základní střešní tašky. Kromě toho dle názorů a zkušeností odborníků je skutečná životnost střechy z pálených materiálů až 100 let. Podle poznatků z praxe si navíc troufám říci, že pokud se problém neprojeví do deseti let (většinou se jedná o chyby při pokládce), můžete si být jisti, že střecha vydrží o mnoho déle, než je poskytovaná záruka.

TZB-info: Dodavatelé stavebních materiálů se i ve sjednocené EU zaměřují hlavně na svůj tradiční region. Na jakou obecně prospěšnou, kulturní nebo sportovní činnost v ČR se zaměřuje vaše firma?

Snažíme se být prospěšní v širokém spektru. Pomáháme například při rekonstrukcích památkově chráněných a výjimečných objektů. V nedávné době jsme se podíleli například na rekonstrukci unikátní Bauerovy kubistické vily. Prostřednictvím akce Jirčanské léto, kde setkávají výtvarníci z celého světa, podporujeme Konzervatoř a ladičskou školu Jana Deyla v Praze, která se jako jediná v Evropě věnuje vzdělávání hudebně nadané mládeže se zrakovým handicapem.

TZB-info: Také víme, že jste již podruhé byli generálním sponzorem televizního pořadu STAR DANCE, co Vás k tomu vedlo?

Přišlo nám zajímavé spojit náš produkt s tancem. Jako výrobce posuvné pálené střešní tašky Polka 13 si myslíme, že v rukou zdatného pokrývače totiž umí doslova tančit. Kromě toho v sobě tanec dle našeho názoru snoubí živelnost, estetičnost, přirozenost, ale zároveň i kultivovanost. A právě v těchto atributech je podobný naší krytině. Pálené tašky TONDACH vznikají díky souhře čtyř živlů – ohně, vody, země a vzduchu – stejně jako v případě tance se přitom jedná o živly přirozené a nespoutané. Právě toto spojení „živlů“ pro nás bylo jedním z hlavních důvodů, proč jsme se i podruhé rozhodli stát se partnery taneční show Star Dance.

 

Hodnotit:  

Datum: 25.1.2008
Autor: Redakce
Organizace: Střechy Praha s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

technická podpora výrobců