Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aktuality větrné energetiky v ČR v roce 2007

Větrných elektráren v Česku, byť v porovnání se sousedy, především v Německu a Rakousku, opravdu jen pomalu přibývá. Pokud jde ale o přírůstek instalovaného výkonu větrných elektráren je jisté, že rok 2007 bude u nás zatím nejúspěšnějším rokem.

V závěru roku 2006 bylo na 67 větrných elektrárnách na území Česka instalováno celkem 56,985 MW výkonu. Během roku 2007 se instalovaný výkon více než zdvojnásobí. Největší podíl na tom bude mít větrný park společnosti Ecoenerg na katastru obcí Měděnec a Kryštofovy Hamry v Krušných horách, kde právě probíhá montáž posledních dvou z celkového počtu 21 strojů. Ve třech skupinách na lokalitách Měděnec, Podmileská výšina a Rusová jsou instalovány větrné elektrárny Enercon E-70, každá s výkonem 2 MW. Spolu s trojicí 2,5 megawattových větrných elektráren Nordex společnosti Green Line, které byly na Rusové postaveny před rokem, tak vznikl největší větrný park v České republice.


Navážení dílů tubusu k základům předposledního stožáru větrné elektrárny
Enercon větrného parku Měděnec - Kryštofovy Hamry v Krušných horách

Foto: Břetislav Koč

V průběhu roku 2007 byly také postaveny 2 větrné elektrárny Enercon E-70 na lokalitě Mníšek a 1 elektrárna Enercon E-70 u obce Klíny (obě lokality jsou na okr. Most) a 2 elektrárny DeWind u obcí Gruna - Žipotín na Svitavsku. Všechny tyto elektrárny mají jmenovité výkony po 2 MW. Dvě elektrárny DeWind byly vztyčeny na katastru obce Brodek u Konice. Letos tak dosud přibylo (včetně dokončovaných elektráren u Měděnce) 28 elektráren s celkovým výkonem 53,2 MW a celkový instalovaný výkon větrných elektráren v Česku se v porovnání se stavem na začátku roku již překročil 110 MW.


Dvě z celkového počtu 21 větrných elektráren parku
Měděnec - Kryštofovy Hamry

Foto: Břetislav Koč

V závěru roku by měly být ještě postaveny i dvě dosud největší větrné elektrárny na území ČR u obce Pchery na Kladensku, od finského výrobce WinWinD, každá s výkonem 3 MW. V těchto dnech jsou jejich díly na lodi expedovány z netradiční země původu - z Finska. V našich poměrech bude unikátní i transport největších dílů, listů rotoru s délkou 50 metrů po Labi až do Mělníka a pak speciálními tahači na místo stavby. U Pcher již byly vybetonovány základy pro obě elektrárny. Investorem těchto větrných elektráren je společnost ČKD Blansko. Další základy pro větrnou elektrárnu Vestas (2 MW) jsou vybetonovány u obce Kámen na Havlíčkobrodsku a montáž této elektrárny by také měla proběhnout ještě letos.


Součástí investice je i nová rozvodna na místě připojení výkonu větrného parku
Měděnec - Kryštofovy Hamry k vedení 110 kV u bývalého rudného dolu na Měděnci

Foto: Břetislav Koč

Pro porovnání našeho skromného postavení v evropském měřítku: roku 2006 dosáhlo devět evropských zemí jen meziročního přírůstku instalovaného výkonu větrných elektráren přes 100 MW. Zcela suverénně patří evropská prvenství v instalovaném výkonu i přírůstku za rok 2006 Německu (celkem 20 622 MW, přírůstek 2233 MW) a Španělsku (11 615 MW / + 1587 MW). Přírůstkem 810 MW instalovaného výkonu svou celkovou kapacitu za rok více než dvojnásobně zvýšila Francie (celkem 1567 MW). I v sousedním, jako Česko rovněž vnitrozemském Rakousku, přibylo v předchozím roce 145 nových větrných megawattů. Instalované výkony větrných elektráren v Evropě jsou uvedeny v tabulce.

Stát 31.12.2005
(MW)
Pořadí Přírůstek 2006
(MW)
1.1.2007
(MW)
Pořadí
Německo EU-15 18 415 1. 2 233 20 622 1.
Španělsko EU-15 10 028 2. 1 587 11 615 2.
Dánsko EU-15 3 128 3. 11,5 3 136 3.
Itálie EU-15 1 718 4. 417 2 123 4.
Velká Británie EU-15 1 332 5. 634 1 963 5.
Portugalsko EU-15 1 022 7. 694 1 716 6.
Francie EU-15 757 9. 810 1 567 7.
Nizozemsko EU-15 1 219 6. 356 1 560 8.
Rakousko EU-15 819 8. 146 965 9.
Řecko EU-15 573 10. 172,5 746 10.
Irsko EU-15 495,5 12. 250 745 11.
Švédsko EU-15 509,5 11. 62 572 12.
Norsko EFTA 267 13. 47 314 13.
Belgie EU-15 167 14. 26 193 14.
Polsko EU-10 83 15. 69 152,5 15.
Finsko EU-15 82 16. 4 86 16.
Ukrajina - 77 17. 8 85 17.
Maďarsko EU-10 17,5 23. 43 61 18.
Litva EU-10 6 26. - 27. 49 55,5 19.
Turecko Access 20 22. 31 51 20.
Česko EU-10 28 20. 22 50 *) 21.
Lucembursko EU-15 35 18. 0 35 22.
Estonsko EU-10 32 19. 0 32 23. - 24.
Bulharsko Access (EU-27 od 2007) 10 25. 22 32 23. - 24.
Lotyšsko EU-10 27 21. 0 27 25.
Chorvatsko Access 6 26. - 27. 11 17 26.
Švýcarsko EFTA 11,5 24. 0 11,5 27.
Slovensko EU-10 5 28. 0 5 28.
Faerské ostrovy - 4 29. 0 4 29.
Rumunsko Access (EU-27 od 2007) 1,7 30. 1,3 3 30.
Kypr, Malta, Slovinsko EU-10 0 - 0 0 -
EU-15 celkem 40 301   7 404 47 644  
EU-10 celkem 199   184 383  
EU-25 + 2 (BG, RO) celkem 40 511   7 611 48 062  

Tabulka - Instalovaná kapacita větrných elektráren v Evropě k 1. 1. 2007 (Zdroj: EWEA - Evropská asociace pro větrnou energii)

 
 
Reklama