Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Infotherma po patnácté

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní topenářskou výstavu Infotherma 2008. Její uplynulý čtrnáctý ročník prošel křtem ostravského výstaviště a jsme velice potěšeni, že se jednalo o výstavu rekordní.

Větší a moderní prostory nám umožnily přijat o padesát vystavovatelů více než tomu bylo na výstavách předchozích a rekordní byla také návštěvnost. Během čtyř dnů výstavu shlédlo přes dvacet dva tisíc návštěvníků.

Při přípravách patnáctého ročníku Infothermy, která se uskuteční ve dnech 14. - 17. ledna 2008 na Výstavišti Černá louka v Ostravě, se zaměřujeme především na naplnění poslání této úzce specializované výstavy. Být nejen přehlídkou nejnovějších výrobků a služeb, ale také místem setkání předních odborníků, ať již projektantů, konstruktérů, vývojových pracovníků, ale i poslanců, senátorů a dalších politických představitelů, kteří mohou řadě dobrých a podnětných myšlenek pomoci. Vážíme si toho, že Infotherma 2008 se může opět uskutečnit pod záštitou čtyř ministerstev a České energetické agentury. Naší snahou je zviditelnit všechno, co se podařilo za uplynulý rok vyprojektovat, zkonstruovat, vyrobit a co může pro rozvoj vytápění našich příbytků přispět.

Sukus toho nejlepšího, a to nejen od vystavovatelů, ale i například z výzkumných a vývojových pracovišť, projekčních ateliérů, odborných a vysokých škol a dalších institucí bychom chtěli soustředit do vstupní expozice "To nejlepší z roku 2007", přes kterou budou návštěvníci procházet do jednotlivých pavilonů. Změnu by mělo doznat i Integrované poradenské středisko na Diskusní a poradenský klub. Účastníci výstavy zde budou moci u kulatých stolů diskutovat s předními špičkovými odborníky na témata, která je budou z oboru zajímat. Další novinkou na výstavě Infotherma 2008 bude Videofórum - festival videoklipů, krátkých filmů, videoprezentací firem a reklamním spotů s problematikou, která souvisí s nomenklaturou výstavy.

Nosná část odborného doprovodného programu se bude konat v kongresovém centru na výstavišti. Připravena je zde celostátní tisková konference ke státní energetické koncepci ve světle současné politické situace, reálný pohled na možnosti využívání obnovitelných zdrojů podle požadavků Evropské unie a vliv domácích a evropských dotací na ekologické a ekonomické vytápění. Po celou dobu výstavy se v kongresovém centru uskuteční řada seminářů a přednášek předních domácích a zahraničních odborníků.

Předpokládá se, že tak jako každoročně se bude na Infothermě 2008 hodně hovořit o dotacích a subvencích. Krátkodobě mohou dotace pomoci vybraným zájemcům v investičních nákladech a přes odbyt i výrobcům a distributorům. Na druhou stranu mohou být důvodem nejedné deformace hodnot a následným škodám. V současné době například rozdílná výše dotací v okolních státech je důvodem masového vývozu palivového dříví, pilin a dalších materiálů z naší republiky. Ekologický efekt z takto získaného paliva je smazán spotřebou pohonných hmot, zatížením dopravních cest apod. Domníváme se, že dotace na rozvoj vytápění a úspory energie by měly směřovat především do oblasti vývoje a výzkumu.

Již od prvního ročníku je snaha sladit lokální vytápění s problematikou životního prostředí. Bohužel současné zkušenosti ukazují, že lobistické tendence a osobní a skupinové zájmy dovedou zhatit mnohaletou snahu po ekologickém vytápění. Stát v minulých létech vynaložil na vybudování rozvodných sítí nemálo prostředků, aby uživatelé mohli využívat výhod ušlechtilých paliv. Tato skutečnost se začala výrazně podílet na čistotě ovzduší a lokální topeniště přestala být jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší. Neustálým a často neopodstatněným růstem cen ušlechtilých paliv se toto vytápění stalo pro řadu uživatelů ekonomicky neúnosné a jsme svědky toho, že se opět začalo topit vším co hoří a dochází k rapidnímu zhoršování čistoty ovzduší. Máme-li hovořit o návratu k ekologickému vytápění, je nezbytné řešit přijatelnou cenu ušlechtilých paliv, anebo nabídnout alternativní řešení. V této souvislosti je módní "nabízet" využívání obnovitelných zdrojů energie. Máme obavu, aby se z těchto snah nestaly podobné kampaně, jako před několika léty se zaváděním elektrických přímotopů, anebo plošná plynofikace. Obojí stálo nemálo státních prostředků a doplatili na ni především řadoví uživatelé. Nejsme proti využívání obnovitelných zdrojů energie a toto téma je trvale součástí výstavy. Je však třeba seriózně zvážit podmínky, kde se má uplatnit, jaké budou investiční náklady, návratnost a například u energetických plodin jejich skladovatelnost, přepravní náklady, trvalost jejich produkce a cena. V neposlední řadě energetická náročnost na jejich pořízení. Představa o jejich masovém využití je však v současných podmínkách velice vzdálená. Ze strany státu schází především koordinace mezi jednotlivými odvětvími a cílená podpora. Velice si proto vážíme desítek vystavovatelů, kteří každoročně na výstavách předvádějí poslední novinky z tohoto oboru.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravách patnáctého ročníku Infothermy 2008, ať již to jsou představitelé ministerstev, Moravskoslezského kraje, České energetické agentury, mediální partneři a další spolupracovníci.

Věřímě, že přijmete naše pozvání na výstavu a odborný doprovodný program a těšíme se na shledanou na patnáctém ročníku Infothermy.

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...