Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dalších 700 kW ze Slunce

Momentálně největší fotovoltaická elektrárna v České republice zahájila dne 6. srpna připojením do sítě společnosti E.ON. provoz u obce Ostrožská Lhota na Uherskohradišťsku.

Na ploše, kterou obec vyčlenila jako průmyslovou zónu, postavila firma HiTechSolar z Uherského Hradiště první část solární elektrárny, jejíž projektovaný instalovaný výkon bude po dokončení celkem 1,5 MW. V první etapě byly k síti připojeny solární fotovoltaické panely s instalovaným výkonem 702 kW. I tento výkon už řadí elektrárnu na první místo mezi fotovoltaickými systémy v Česku. Po dokončení na plný výkon v příštím roce bude tato elektrárna největší ve střední Evropě.

Na dvouhektarové ploše bylo v první etapě na speciální pevné konstrukci uloženo celkem 3120 fotovoltaických panelů s účinnou plochou 4900 m2 s jihozápadní orientací a sklonem k základně 30 stupňů. Technické údaje instalace jsou uvedeny v tabulce. Na základě předchozího ověření slunečních poměrů na použité lokalitě počítá investor s roční dodávkou 700 MWh elektrické energie do sítě, což současně znamená roční úsporu 700 tun CO2. Předpokládaná životnost solárních panelů je 30 let. Zajímavostí instalace je uložení fotovoltaických panelů na lehké hliníkové konstrukci, vyrobené spolupracující firmou přímo v Ostrožské Lhotě. Konstrukce je asi trojnásobně lehčí v porovnání s běžnou ocelovou konstrukcí a je zajímavé, že je i levnější. Projekt s celkovou hodnotou 78 mil. Kč byl spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.


Foto: Břetislav Koč
 
Foto: Břetislav Koč

Společnost HiTechSolar získala první zkušenosti s fotovoltaikou na několikametrové ploše na střeše své administrativní budovy. V loňském roce uvedla do provozu 60 kW sluneční elektrárnu u Opatova na Svitavsku, jejíž zajímavostí je, že panely byly uloženy na vhodně orientované ploše střechy bývalé drůbežárny. Během deseti měsíců provozu prokázala tato elektrárna projektované parametry, když do sítě dodala 51,9 MWh elektrické energie. Letošní duben přitom mimořádně příznivý, když tato elektrárna dodala o 70 % více slunečních kilowattů, než činil předpoklad.

Investor a provozovatel sluneční elektrárny pořádá v průběhu srpna každou sobotu od 9.00 do 15.00 hodin veřejné prezentace tohoto zařízení spojené s odborným výkladem. Zájemci si budou moci "osahat" špičkovou fotovoltaickou technologii, dostanou informace o průběhu výstavby i o dalších skutečnostech, spojených s investicí, o legislativě, dotacích, o jednáních s distributory elektřiny, odpoví na dotazy laiků i dalších zájemců o solární technologie.

 
 
Reklama