Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Betonové a maltové směsi, omítky - přehled trhu

Základním prvkem betonu a malty jsou látky mající schopnost spojovat pevné hmoty. Jedná se o tzv. pojiva. V dalším z přehledů českého trhu stavebních výrobků jsou zařazeny betonové a maltové směsi včetně omítek s odkazy a kontakty na výrobce a zástupce firem dodávajících tento sortiment na náš trh.


Pojivem nazýváme látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály v pevnou hmotu. Dochází-li při procesu tuhnutí a tvrdnutí ke změnám chemického složení, jde o pojivo chemické.

Pojiva lze rozdělit podle chemické skladby na anorganická (minerální) a organická. Betonové a maltové směsi nebo omítky jsou vyráběna především z anorganických pojiv u nichž při tuhnutí a tvrdnutí dochází nejen k chemickým, ale i fyzikálním reakcím.

 • pojiva vzdušná
  • vzdušné vápno
  • sádrová pojiva
  • ostatní vzdušná pojiva (hořečnatá, xylolit, vodní sklo)
 • hydraulická pojiva
  • hydraulické přísady
  • hydraulické vápna
  • cementy (portlandský, směsný, hlinitanový

MALTOU nazýváme zatvrdlou směs pojiva, plniva, vody, případně dalších přísad. Popišme zjednodušeně její základní složky:

Pojivo je aktivní složkou malty, které po zatuhnutí spojuje neaktivní plnivo v pevnou hmotu, jejíž pevnost roste s časem během procesu tvrdnutí. Pro výrobu malt se používá všech výše uvedených pojiv. Plnivo je neaktivní složkou, které maltu vyztužuje a zmenšuje její objemové změny. Nejčastěji se jako plnivo používá drobné kamenivo frakce 0 - 4. Voda pro výrobu malt musí být nezávadná. V našich podmínkách se používá voda pitná. Přísady do malt se přidávají pro zlepšení jejich vlastností (např. zpracovatelnosti, provzdušení, urychlení nebo zpomalení tuhnutí apod.).

BETONEM se rozumí směs drobného a hrubého kameniva, pojiva, vody a případně přísad upravujících jeho vlastnosti. Pojiva pro jeho výrobu se používají opět různá. Rozlišujeme beton cementový, vápenný, sádrový, asfaltový, plastbeton (makromolekulární pojivo) apod. Vodu potřebujeme dvojího druhu. Tzv. záměsovou - k vytvoření dobře zpracovatelné směsi a potřebnou k hydrataci cementu a vodu ošetřovací ke kropení hotového betonu po dobu jeho tvrdnutí.

Specifickými betony jsou betony lehké, obecně se jedné o betony jejichž hustota [ρ] < 2 000 kg/m3.

Naše členění se odvíjí od skutečnosti, že jedním ze základních pojiv současnosti je cement. Ten se využívá jak k výrobě betonu, tak mnohdy i pro malty a omítky. Beton je nejčastěji používanou pojicí směsí. U nás se již z 90 % vyrábí jako transportbeton ve stovkách betonárek. Nejvýznamnější společnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu trhu. Zbylých 10 % připadá na vlastní "domácí" výrobu, případně na suché směsi. Na našem trhu se nevyskytují společnosti, které by se nezabývaly samostatně výrobou suchých směsí malt, omítek, případně vápna nebo sádry. I tyto společnosti naleznete v následujícím přehledu.

V prvním sloupci přehledu výrobců a dovozců betonových, maltových směsí a omítek je uvedena značka výrobku, v případě betonu jedná-li se o transportbeton. Ve druhém sloupci jsou odkazy na výrobce nebo dovozce. Kontaktní informace na tyto společnosti naleznete v TZB-adresáři firem. Všechny údaje jsou ověřeny a výrobcem vždy potvrzeny.

značka firma www odkazy beton maltové, omítkové směsi, vápna cement
ABS ABS Stavební společnost s.r.o. www      
Anhyment, Poriment, Cemflow Českomoravský beton, a.s. www kontakt
produkty
transportbeton  
BC Beton Bohemia-Constructiva Graf stav. spol. s r.o. www   transportbeton    
Beton Třebíč Betonárna Pozemstav Třebíč spol. s r.o. www      
Beton Union Plzeň Beton Union Plzeň, s.r.o. www   transportbeton  
Betonárka Český Brod Betonárka Český Brod, s.r.o. www   transportbeton    
Betonárka Gellner Betonárka Gellner www   transportbeton  
BETOSAN BETOSAN s.r.o. www kontakt  
BÖGL a KRÝSL BÖGL a KRÝSL, k.s. www      
BUILDING SP BUILDING SP, spol. s r.o. www    
BURKO BURKO, nákladní doprava, výroba betonových směsí, s. r. o. www      
Carmeuse Czech Republic Carmeuse Czech Republic, s.r.o. www      
Cement Hranice Cement Hranice www    
CEMEX Czech Republic CEMEX Czech Republic, s.r.o. www   transportbeton  
Českomoravský cement Českomoravský cement, a.s. www kontakt
produkty
 
DIRECTOR CZECH REPUBLIC DIRECTOR Czech Republic spol. s r.o. www      
DOLTER Dolter spol. s r.o. www      
EKOSTYREN EKOSTYREN, s.r.o. www      
ELKA NOVA ELKA NOVA www   transportbeton    
FRISCHBETON FRISCHBETON s.r.o. www   transportbeton    
HOLCIM Holcim (Česko), a.s. www    
IMC Holding IMC Holding www      
Instav Bau Instav Bau, s.r.o. www      
JAZU Jazu s.r.o. www      
Jihotvar Beton Jihotvar Beton s.r.o. www   transportbeton    
Karel Lorenc Karel Lorenc www      
Kámen Zbraslav KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o. www      
KEMA KEMA stavební materiály, s.r.o. www      
Kotouč Štramberk Kotouč Štramberk, spol. s r.o. www      
KVK Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. www    
MULTIBAT Lafarge Cement, a.s. www    
MANE BETON MANE BETON a.s. www   transportbeton    
MAPEI MAPEI, spol. s r.o. www      
MC Bauchemie MC Bauchemie www    
NAVIKA NAVIKA spol. s r. o. www      
OK BET BTN TRADE s.r.o. www      
Profi am Bau CM Profi am Bau CM, spol. s r.o. www   suchá bet. směs  
Quick-mix Quick-mix k.s. www    
RIGIPS Rigips s.r.o. www kontakt    
ROSOMAC ROSOMAC, s.r.o. www      
SAKRET CZ SAKRET CZ k.s. www      
Sapol Sapol, spol. s r.o. www    
SKANSKA SKANSKA a.s. www   transportbeton    
STEHO STEHO s.r.o. www    
Taš-Stappa beton Taš-Stappa beton, spol. s r.o. www   transportbeton    
TBG Pražské malty TBG Pražské malty, s.r.o. www      
TENST TENST s.r.o. www      
TERCA WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL a.s. www kontakt    
ThermoCem Českomoravský cement, a.s. www kontakt
produkty
 
TRANSBETON TRANSBETON s.r.o. www    
Vacek Vacek s.r.o. www    
Weber (Terranova) divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. www kontakt    
ZAPA BETON ZAPA Beton a.s. www kontakt transportbeton    
ZEMAN ZEMAN s.r.o. www kontakt transportbeton