Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vilém Měrka: Zaznamenáváme nárůst poptávek

Rozhovor TZB-info s Vilémem Měrkou, manažerem prodeje společnosti Solartec - výrobce fotovoltaických solárních článků a fotovoltaických solárních panelů.

Jak Solartec pocítil přijetí zákona o obnovitelných zdrojích energie? Stoupá zájem o fotovoltaiku i u nás, nebo stále vyrábíte především pro zahraniční trhy?

Již od počátku roku zaznamenáváme nárůst poptávek na fotovoltaické systémy od výkonů v řádu kilowatt až po megawattové systémy. Realizace bez přímých dotací na pořízení fotovoltaického systému jsou však limitovány výkupní cenou, resp. garancí výkupní ceny, která je pouze 15 let - na rozdíl od ostatních zemí podporujících fotovoltaiku, kde je garantována na let 20. Zahraniční trh stále dominuje.

systém na střeše elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze

Před časem byl na světových trzích značný nedostatek křemíku. Jaká je situace v současnosti?

Situace se pozvolna zlepšuje a obecně se předpokládá, že křemíku pro výrobu solárních článků bude v budoucnu dostatek.

Do Česka přicházejí zahraniční výrobci fotovoltaických panelů, zvýhodnění oproti Vám masivními investičními pobídkami. Jak se na to díváte?

Nově vystavěné výrobny vnímáme jako zdravou konkurenci. Jejich výrobky známe a soutěžíme s nimi i v zahraničí. V konečném důsledku je na zákazníkovi, jestli si vybere tuzemský prověřený výrobek nebo dá přednost zahraničním dodavatelům. Garance jsou stejné, což je pro zákazníka důležité.

Jaký je zájem o vaše "ostrovní" systémy, určené pro objekty nenapojené na elektrickou síť? Od jaké vzdálenosti od sítě se pro rodinný dům či chatu už finančně více vyplatí pořídit si solární systém?


Jaromír Řehák, ředitel Solartecu, se svými panely

Zájem o tyto systémy meziročně nejen v ČR, ale i u našich zahraničních odběratelů, narůstá. Je tomu tak především díky ověřené kvalitě. Vzhledem k cenám elektrických přípojek pro chaty se fotovoltaický systém vyplatí vždy. V případě rodinných domků by záleželo na specifikaci energetických potřeb domácnosti v průběhu celého roku. V současné době v ČR není "běžný" rodinný dům, který by byl napájen nezávisle pouze z fotovoltaiky. Nejedná se však pouze o chaty či domy. Jsme schopni připravit napájení mnohých průmyslových aplikací např. ve vodárenství, plynařství, napájení autonomních výstražných systémů atd.

Největší systémy od Vaší firmy u nás jsou zatím nainstalovány na Masarykově univerzitě v Brně a na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Co zajímavého chystáte na letošní rok?

Na příští rok chystáme několik instalací s plně integrovanou fotovoltaikou do fasád budov. Na instalacích bude použita námi vyvinutá unikátní technologie zapouzdření solárních článků do izolačních dvojskel a trojskel - SOLARTEC PVglass. Mimo ně připravujeme instalace ze standardních panelů o výkonech v řádu megawatt.

Mohl byste stručně představit fotovoltaické izolační dvojsklo SOLARTEC PVglass?

Jak jsem již naznačil, jedná se o stavební prvek, sloužící jako skleněná fasáda nebo výplň oken. Budova využívající tuto novou technologii je zároveň elektrárnou. Rozhodně se při vhodném užití stává unikátním architektonickým dílem. Aplikovat lze téměř všude, kde bude sklo vystaveno přímému slunci. Unikátní vzhled dodá nově stavěným administrativním budovám s prvky kovu a skla.


střecha matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Mnozí lidé mají obavy, že jim znečištěné ovzduší výkon panelů po čase sníží. Jaké s tím máte zkušenosti?

Na toto téma jsme v minulém roce dokončili výzkum, který prokázal, že tzv. samočisticí efekt, neboli čištění panelů přirozenou cestou jako je vítr a déšť je naprosto dostačující. Výzkum byl realizován s našimi FV panely a jeho výsledky mohou zájemci studovat na našich webových stránkách www.solartec.cz.

I u docela vzdělaných lidí lze často zaslechnout názor, že se fotovoltaika vůbec nevyplatí, protože fotovoltaický panel za celou dobu své životnosti nevyrobí ani tolik energie, kolik jí do něj bylo vloženo při výrobě. Co byste jim vzkázal?

Na toto téma proběhly již desítky diskusí. Za dobu trvání těchto debat bylo již mnohokrát důvěryhodně prokázáno, že energie vložená do výroby např. 150 Wp panelu se vrátí v rozmezí 3,5 až 5-ti let. Záleží na užití a umístění vlastní instalace. Pokud na panelu bude 40 let položený kryt, který zabrání tomu, aby panel správně pracoval, energie vložená do jeho výroby se skutečně nikdy nevrátí ...

Jaké novinky jste připravili pro zákazníky na příští rok?

Pro příští rok máme připraveno několik unikátních řešení instalací FV systémů a inovace našich dosavadních výrobků.

A co chystáte do budoucna?

Intenzivně pracujeme na rozšíření výroby 5" solárních článků v Rožnově pod Radhoštěm.

Děkuji za rozhovor.
Za TZB-info se ptala RNDr. Jana Plamínková

 
 
Reklama