Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Martin Křapa: Prvořadá je kvalita a spolehlivost

Rozhovor TZB-info s Martinem Křapou, ředitelem obchodních divizí firmy Pumpa, a.s.

Firma Pumpa byla založena jako společnost s ručením omezením v roce 1991 v Brně. Jak byste charakterizoval těchto patnáct firemních let?

Těchto patnáct firemních let lze rozdělit přibližně na tři stejná období. V prvním období jsme se učili podnikat a ujasnili jsme si, co vlastně od podnikání očekáváme. Trh byl v té době ještě nenasycen a prodávat bylo docela jednoduché. V druhé etapě, tedy přibližně v letech 1996-2001, jsme prošli určitou krizí, kterou se podařilo naštěstí zvládnout.

V posledních pěti letech je trh v České republice již plně rozvinut. To sebou přináší několik typických rysů, a sice tlak na cenu bez ohledu na kvalitu, užitné vlastnosti, spolehlivost, energetickou náročnost a podobně. A k tomu téměř žádná platební morálka odběratelů. Předpokládám, že rostoucí cena energií přinutí zákazníky přemýšlet nad tím, že není až tak důležité, kolik čerpadlo stojí při nákupu, ale jaké jsou jeho provozní náklady.

Dnes jste akciovou společností. Proč došlo k této transformaci?

Akciovou společnost považujeme za důvěryhodnější.

Co vám přinesla certifikace ISO 9001/2000?

To, co jsme očekávali - na jedné straně nárůst administrativy, na straně druhé zkvalitnění celého systému řízení společnosti.

Specializujete se především na prodej čerpadel. Kdo patří mezi vaše největší dodavatele?

Grundfos, Wilo, KSB, SIGMA a spoustu menších firem.

Jaký sortiment u vás zákazník ještě nalezne?

V podstatě vše, co může zákazník potřebovat, pokud dopravuje čistou nebo špinavou vodu. A vše pro rozvod vody pro vytápěcí a chladicí systémy.

Jaké novinky nabízíte pro letošní rok?

Portugalská čerpadla Britefil, Joval a ponorné motory Franclin electric, které se dají kombinovat s různými typy čerpadel.

Podle jakých kritérií je nutné vybírat čerpadla?

Jsou v zásadě dvě skupiny kritérií, přičemž ta první je z hlediska provozu čerpadel rozhodující. Dá se charakterizovat asi takto: pokud dojde u čerpadla k poruše, dochází k omezení provozu budovy, technologie, zásobování vodou apod. Proto je prvořadá kvalita a spolehlivost. Do druhé skupiny kritérií pak patří energetická spotřeba, zajištění dostupného servisu apod.

Pozorujete v oblasti čerpadel nějaké význačnější trendy v požadavcích zákazníků?

U zákazníků ani ne. Ti očekávají od čerpadel, že jim budou sloužit, bohužel jsou ovlivněni reklamou prodejních řetězců.

A ve vývoji?

Vývoj čerpadel směřuje k elektronické regulaci.

Problémem starších typů domácích vodáren je jejich hlučnost - např. chataři si na ni často stěžují. Existují nějaké vyloženě tiché typy?

Ano, existují. Vodárna musí být osazená článkovým odstředivým čerpadlem, jehož první stupeň je upraven pro schopnost samonasávání. Jde např. o vodárnu RSM od firmy Marina. Tyto vodárny jsou ještě charakteristické dostatečným průtokem a malou spotřebou.

Jaké čerpadlo je vhodné tam, kde hrozí nebezpečí, že vydatnost studny či vrtu bude za suchého počasí menší než výkon čerpadla?

V tomto případě je nutné čerpadlo ochránit proti chodu na sucho vhodným hlídáním hladiny. A pokud se jedná o vrt, ve kterém není dostatečná zásoba vody, doporučuji vodu načerpávat do zásobníku a odtud teprve domácí vodárnou do objektu. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.pumpa.cz.

Děkuji za rozhovor.

Za TZB-info se ptala RNDr. Jana Plamínková