Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (III)

Článek je třetí částí výběru informací z přednášek, které zazněly na cyklu firemních seminářů Protherm 2006. Tato část je věnována rekapitulaci informací ke komínům a plynovým kotelnám.

Autorský kolektiv přednášek pro cyklus firemních seminářů:

katedra TZB stavební fakulta ČVUT Praha, jmenovitě: Doc. Ing. Karel Kabele CSc., Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ing. Michal Kabrhel PhD., Ing. Stanislav Frolík PhD., Ing. Miroslav Urban


Komíny

normy:

 • ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky (září 2004)
 • ČSN EN 12 391-1 Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv (duben 2005)
 • ČSN EN 1856-2 Komíny-Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody (červenec 2005)

NÁVRH KOMÍNU

 • kdo komín navrhuje, stavař nebo specialista TZB, čí bude ten Černý Petr?
 • návrh podle diagramů výrobců na základě výkonu a účinné výšky
 • v současné době je třeba ve většině případů hydraulický výpočet - klesá teplota spalin, komín je již samostatným systémovým prvkem (vyšší cena), apod...
 • k přesnému návrhu je třeba kvalitních vstupních dat pro hydraulický výpočet - přesné údaje o spotřebiči (typ, teplota a průtok spalin, tlaková ztráta aj...)
  • účinná výška komína
  • způsob připojení na komín (kouřovod)
  • přívod vzduchu pro spalování, atd...
 • podrobný výpočet obvykle poskytne výrobce komínů, či komerční software
 • komín je společně se spotřebičem a přívodem vzduchu jeden fční celek !!!, který má velkou návaznost na stavební část (zatížení, prostupy, dilatace,vzhled budovy,...)

POŽADAVKY NA SPALINOVOU CESTU

komín a kouřovod musí zajistit za všech provozních podmínek bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti.
- výška komínu nad objektem ČSN 734201

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI OD VYÚSTĚNÍ KOMÍNŮ

ČSN EN 12391-1/2005 - Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI OD VYÚSTĚNÍ ODTAHU SPALIN NA FASÁDU

TPG 800 01/1996 Vyústění odtahu spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě)

PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU S PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI

ČSN 07 0703 (leden 2005) - Kotelny se zařízeními na plynná paliva

TPG 704 01/1999 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

 • přívod vzduchu pro větrání, odvod škodlivin a pro spalování (obvykle největší) popisuje výpočet, problém je ve vstupních údajích
 • instalace spotřebičů typu "A" a "B" podle TPG do obytných a jiných prostor s přirozeným větráním okny má tato úskalí:
  • průvzdušnost oken (dle TPG okno (dřevo, plast) - i = 1,2.10-4 a více, dveře - i = 1,6.10-4 a více, přičemž ČSN 730540-2/2002 uvádí i = 0,85.10-4 a méně, výrobci dokonce i = 0,1.10-4 a méně
  • přebytek vzduchu pro spalování (posuzování stavu s nejvyšším přebytkem vzduchu = obvykle snížený výkon spotřebiče, musí udat výrobce)
  • požadovaný objem místnosti a předepsaná násobnost výměny vzduchu (kde by se vzala?)
  • existence podtlakového větrání, někdy dokonce v místnosti se spotřebičem

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ TPG NA PŘÍVOD VZDUCHU PRŮVZDUŠNOSTÍ OKEN NELZE VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ ZAJISTIT A JE NUTNÉ HLEDAT JINÉ ŘEŠENÍ !!!

Plynové kotelny

ČSN 07 0703 (leden 2005) - Kotelny se zařízeními na plynná paliva

 • nahrazuje ČSN 07 0703 z r. 1985
 • provoz kotelen se jmenovitým tepelným výkonem:
  • alespoň jednoho kotle 50 kW a větším
  • součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW (i když žádný nedosahuje 50 kW)
 • dělení kotelen do kategorií dle součtu jmenovitých výkonů kotlů:
  • III. kategorie - od 50 kW do 0,5 MW včetně, od 100 kW (pro součet výkonů kotlů menších než 50 kW)
  • II. kategorie - od 0,5 MW do 3,5 MW
  • I. kategorie - nad 3,5 MW
 • došlo k upřesnění terminologie (ČSN EN 1775) a odkazů na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty
 • řeší zásady přirozeného a nuceného větrání kotelen s důrazem na:
  • větrání kotelen za všech provozních režimů (pro spalování, výměnu vzduchu a vyrovnání kom. tahu)
  • výpočet větrání řeší projektová dokumentace kotelny (pro výpočet lze použít TPG 908 02)
  • za všech provozních režimů průtok větracího vzduchu s n = 0,5 1/h

Více k problematice viz přednášky v plném znění na www.protherm.cz.


Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1992 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...