Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (II)

Tento článek je druhou částí výběru informací z přednášek, které zazněly na cyklu firemních seminářů Protherm 2006. Tato druhá část je věnována zásadám návrhu ohřevu teplé vody.

Autorský kolektiv přednášek pro cyklus firemních seminářů:

katedra TZB stavební fakulta ČVUT Praha, jmenovitě: Doc. Ing. Karel Kabele CSc., Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ing. Michal Kabrhel PhD., Ing. Stanislav Frolík PhD., Ing. Miroslav Urban


2. Ohřev teplé vody

 • Legislativa pro návrh:
  1. ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování (1998, oprava 1999, změna 2002)
  2. Vyhláška 252/2004 z 22.4.2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Analýza potřeby TV
  • Potřeba TV během periody [l/den]
  • Rozložení odběru TV v průběhu periody [l/hod]
  • Křivka odběru tepla a dodávky tepla
  • Maximální potřeba TV [l/sec]
  • Interval max. potřeby a množství odebrané TV

Potřeba TV během periody

Atypický objekt

součet dávek TV
 • na mytí osob
 • nádobí
 • úklid

Typický objekt

z bilance potřeby TV podle počtu osob

Potřeba TV pro byt. fond

 • ČSN 060320
  • 77 l/os/den při 60°C (všední den)
  • 103 l/os/den při 60°C (soboty a neděle)
  • tj. cca 83 l/os/den
 • Rozbor provozu - firemní podklady
  • 30 - 60 l/os/den při 60°C dle vybavení a komfortu
  • potřeba vody na jednotlivé činnosti v denním rozložení
Činnost Potřebné množství (l) Průtok (l/min) Průměrná doba odběru (min) Požadovaná teplota (°C)
Mytí rukou
umývátko 6 1,5 4 35
umývadlo 10 2 5 35
luxusní 15 3 5 37
Sprchování
úsporné 30 6 5 40
běžné 48 8 6 40
komfortní 80 10 8 40
Vanová koupel
zkrácená vana 105 7 15 37
běžná vana 150 10 15 37
velkoobsahová 255 10 25 37
Bidet
standard 24 3 8 40
Mytí nádobí
v dřezu 30 3 10 55

Příprava TV, Potřeba TV

Postup výpočtu

1. Potřeba TV

- mytí osob, nádobí a úklid

V2p = ni . Σ (nd . Uo . Τd . pd) + nj . Vd + nu . Vd    [m3.per-1]

2. Potřeba tepla

E2t = c . V2p . (t1 - t2)    [kWh.per-1]

Ztráty v rozvodech E2z

E2p = E2t + E2z    [kWh.per-1]

Objem zásobníku, výkon zdroje

Vz = ΔEmax /c/ (t2-t1)

Zásobníkový ohřev

Q1n = (E1/τ)max

Průtočný ohřev

Q1n = Σ (nv . qv) . s


Příklad součtové křivky potřeby a dodávky tepla

Příklad

Zásobníkovým ohřevem má být dodávána TUV do 50 bytů se 200 osobami. Jaká bude velikost zásobníku a tepelný výkon ohřívače, je-li teplo dodáváno celodenně?

Výpočet:

Potřeba TV V2p = 200. 82= 16400 l/den
Potřeba tepla E2t = c. V2p .(t1 - t2)= 4200 . 16400 . (55-10)/3600= 860 [kWh/den]
Ztráty v rozvodech 100% E2z = z. E2t = 1.860 = 860 [kWh/den]
Celkem potřeba tepla E2p = E2t + E2z = 860+860 = 1720 [kWh/den]

Příklad - Výpočet - Objem zásobníku

Vz = ΔEmax /c/(t2 - t1)
Vz = 300/1,163/(55-10) Vz = 5,7 m3
Příkon Q1n =(E1/ τ)max
Q1n = 1462/20= 73 kW

Maximální potřeba TV a interval odběru

 • K návrhu průtokového a smíšeného ohřevu [l/s]
 • Nelze použít křivku odběru TV bez úpravy ! ... Proč?
 • Protože: x [l/hod] ≠ x:3600 [l/s]
 • Určující výtoky, výpočtový průtok TV
 • Doba špičky - rozbor provozu v minutovém časovém kroku

Analýza spotřeby teplé vody pro energetické audity

Co potřebuji určit?

 • Teplo obsažené v dodané (vyrobené) teplé vodě, rozdělené na ztráty a spotřebu.

Jak zjistit?

 • Přímá metoda
  • Měření paliva, dodané energie, vody + bytové vodoměry
 • Centrální a místní příprava v samostatném vlastním zdroji
 • Dálková příprava TV
 • Nepřímé metody
  • Fakturační podklady
 • Spotřeba vody
 • Účtované množství energie


Teplo převedeno na litry/os/den při T=55°/15°
Příklad 1


Příklad 2

Více k problematice viz přednášky v plném znění na www.protherm.cz.


Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1992 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...