Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář ERÚ k cenám dodávky elektřiny pro domácnosti v roce 2006

Požádali jsme Energetický regulační úřad o vyjádření k analýze růstu cen eletrické energie od 1.1.2006, která byla publikována v článku "Jaké je skutečné zvýšení cen elektřiny pro vytápění?" a dokazovala významně vyšší zdražení než udával ERÚ. Vysvětlení publikujeme v plném znění včetně přílohy s porovnáním cen 2005/2006 podle ERÚ.

Výsledná cena dodávky elektřiny pro domácnosti je tvořena z několika složek. Část z výsledné ceny dodávky elektřiny je regulována Energetickým regulačním úřadem. Úřadem regulovaná cena souvisí především s distribucí (dopravou) elektřiny od zdroje k zákazníkovi.

Cena za vlastní silovou elektřinu (komoditu) je tou částí ceny, která nepodléhá regulaci.

Část ceny, kterou regulační úřad ze zákona nereguluje, tvoří průměrně více jak 50 % z výsledné ceny dodávky, kterou platí konečný zákazník.

Úřadem očekávané a ohlašované zvýšení cen dodávek elektřiny pro domácnosti pro rok 2006 je dáno především zvýšením neregulované části, tj. ceny za vlastní elektřinu, jejíž úroveň se proti roku 2005 zvyšuje o více než 15 %.

Část ceny, kterou úřad reguluje, vzrostla v průměru meziročně o 4,3%.

Průměrná dosažená úroveň cen dodávky elektřiny v jednotlivých regionech

Jak je uvedeno v následující tabulce, zvýšení průměrných cen dodávek v jednotlivých sazbách je rozdílné v jednotlivých regionech. V uvedených údajích je zahrnut nárůst regulované části ceny a odhad nárůstu neregulované části ceny dohromady.

Nárůst výsledných cen dodávky pro domácnosti v roce 2006

  ČEZ
Sazba EON PRE SČE SME STE VČE ZČE
D01 9,5% 10,1% 12,3% 13,8% 3,5% 8,9% 11,9%
D02 9,5% 10,1% 7,2% 14,1% 1,5% 3,3% 7,9%
D24
sloučeno s D25
-8,5% -10,8% -9,7% -3,4% -11,6% -10,7% -9,5%
D25 9,5% 10,1% 11,4% 14,0% 5,9% 7,8% 10,7%
D26 9,5% 10,0% 11,6% 13,5% 7,8% 9,0% 11,6%
D34
sloučeno s D35
-15,8% -25,1% -19,1% -24,5% -25,2% -24,2% -21,8%
D35 8,0% 10,7% 11,6% 7,9% 10,9% 5,1% 9,8%
D45 9,5% 9,7% 13,9% 9,3% 5,5% 7,5% 9,0%
D55 19,8% 19,5% 27,1% 16,7% 14,8% 18,0% 17,1%
D61 10,0% 12,7% 5,7% 0,9% 9,8% 10,8% 9,6%
Průměr 9,5% 9,9% 9,7% 13,3% 4,2% 6,3% 9,4%

Uváděný nárůst výsledných cen odpovídá nárůstu ročních výdajů domácností na dodávku elektřiny.

Největší rozdíly v dosažených nárůstech cen v jednotlivých regionech zaznamenají zákazníci distribučních společností, které se po 1. 1. 2006 sloučily do společné skupiny ČEZ. Důvodem těchto rozdílů je přechod na společné ceny skupiny z původních odlišných regionálních cen.

V rámci jednotlivých kategorií odběrů se zvýšení cen nejvíce dotkne odběrů tepelných čerpadel. V předcházejících letech byla sazba pro odběr tepelných čerpadel podporována (dotována) ostatními sazbami. Významná část podpory byla realizována v ceně za silovou elektřinu, která v případě tepelných čerpadel tvoří téměř 90 % z celkové ceny. Od 1. ledna 2006 není možné ze strany Úřadu cenu za silovou elektřinu ovlivnit a dodavatelé elektřiny nemají zájem tuto sazbu dále dotovat.

Způsob určení průměrných nárůstů cen dodávek elektřiny

V České republice je 4 740 000 odběrných míst zákazníků typu domácnost. Výše uvedené meziroční změny cen tedy nemohou odpovídat skutečnému zvýšení ceny, kterou ponese každý jednotlivý konečný zákazník.

Úřadem zveřejňované průměrné nárůsty cen jsou určeny na základě statistik, které obsahují přesný počet odběrných míst (zákazníků) v každé tarifní sazbě v každém regionu, rozdělené dále podle kategorií jističe a s určením jimi odebrané energie (v případě dvoutarifních sazeb včetně rozdělení spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu).

Výsledné zveřejňované nárůsty cen jsou váženým průměrem zdražení za všechny zákazníky v dané sazbě dohromady.

Je tedy zřejmé, že výsledné zveřejňované průměrné nárůsty cen odpovídají nejvíce skutečným nárůstům u těch zákazníků, kteří se charakterem a výší své spotřeby blíží typické spotřebě, tedy takové spotřebě, která je v daném regionu, sazbě a jističové kategorii nejčastější.

Příklady vlivů na nárůst ceny dodávky elektřiny

V příloze (PDF, 98.3 kB) je uvedeno několik příkladů, které ukazují, jaký vliv má na meziroční nárůst ceny (nárůst nákladů za dodávku elektřiny) pro domácnost velikost jističové sazby, výše odebrané energie a poměr energie odebrané ve vysokém a nízkém tarifu.

Dopad vlivů je v příkladech ilustrován na typické dvoutarifové sazbě D45 pro zákazníky společnosti EON.

Doplněno dne 23.3.2006:

Průměrné spotřeby dle jednotlivých tarifů a dle distribučních společností, ze kterých vychází výpočet průměrného navýšení cen elektrické energie pro domácnosti (PDF, 87 kB).

 
 
Reklama