Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Normy pro oběžné výtahy, tzv. páternostery

Nový páternoster není v právním významu výtah, předpisy pro klecové výtahy se na něj tudíž nevztahují a žádné jiné nařízení, norma ani vyhláška nebrání uvádění nových oběžných výtahů na trh a uvedení do provozu a už vůbec neupravuje provoz současných oběžných výtahů.

V posledních letech se často ruší oběžné výtahy a jsou nahrazovány 2 klasickými výtahy s obousměrným sběrným řízením DUPLEX. Postupně tím mizí jedno zajímavé dopravní zařízení.

Proč jsou rušeny, když do administrativních budov jsou oběžné výtahy vhodné, ne-li nejvhodnější? Výhody páternosterů jsou nasnadě: minimální čekací časy, jednoduchost a tím pádem i bezporuchový provoz a též energetická nenáročnost. Více v obecném pojednání.

Nedůvěru způsobily série článků v médiích, kde se referovalo, že Evropská Unie bude tyto "legendární zdviže" rušit, neboť údajně neodpovídají bezpečnostním normám. Takovou budoucnost oběžným výtahům věští řada občanů, protože mediální bublina udělala své.

A tak časté odpovědi bývalých provozovatelů, proč se rozhodli oběžný výtah ve svém objektu zrušit zní: "Protože EU". Unie nařizuje, přikazuje, ruší. Ale je tomu skutečně tak? Jaký je ve skutečnosti vztah páternoster x zákon?

Z tisku a rozhlasu

MF DNES 31.7.2000: "...Protože u páternosterů nelze instalovat dveře, nemají v EU budoucnost. U nás budou fungovat do konce své životnosti a pak budou postupně nahrazovány výtahy..."

MF DNES (Martin Komárek):"... Pijáci přijdou o svou jistotu, rum a slivovici a mnozí si pro to stýskají. Z úřadů zmizí romantické páternostery. Vidíme tyto drobné ústrky. Nevidíme však, že všichni nasedneme do rychlozdviže. Jezdíme pomalu dokola. Docela jako v páternosteru... Nebýt naděje na evropský výtah, čekala by nás ještě desetiletí zaostávání a provinční malosti..."

Zbyněk Prokop, ředitel odboru zahraničních vztahů magistrátního úřadu (MF DNES 25.2.2002): "Populární výtahy páternoster - tedy výtahy, do nichž je možné kdykoliv nastoupit a vystoupit - postupně zmizí. Mohou být v provozu do své opravy, která podléhá kolaudaci."

Hospodářské noviny 28.3.2003 (Vladimír Kaláb):"Evropské normy například nepřipouštějí výtahy páternoster, které jsou energeticky nenáročné. Páternostery nemají dveře, a proto se budou muset vyměnit."

ČR1-Radiožurnál 5.5.2003 (mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Ivo Mravinec): "Myslím, že tento typ výtahu příliš nevyhovuje, protože se u výtahů instalovaných před 1. říjnem 1999 mohou vyskytnout určitá rizika. Vstoupily v platnost 1. dubna 2003 nové normy ČSN 27 4002, 27 4007, 27 4011 - Přísným technickým normám, kromě páternosterů, nevyhovují i další desetitisíce výtahů v obytných domech"

Občas se vyskytne i jiný názor

15.7.2003 Jan Puci: "... Tyto technické rarity totiž nejsou definovány jako výtah, ale jako strojní zařízení pro přepravu osob a ty mají úplně jiné podmínky pro provoz. Navíc v některých budovách by jejich zrušení nepovolili památkáři."

Tajemník Prahy 1 Jan Uxa (MF DNES 25.2.2002) na jejich oběžný výtah: "Je v dobrém stavu, každý rok prochází technickou revizí a jeho zásadnější rekonstrukci zatím neplánujeme."

Mluvčí firmy OKD Ostrava Věra Breiová (MF DNES 26.3.2003): "Jde o spolehlivé zařízení, se kterým nejsou problémy."

Jsou současné oběžné výtahy v provozu výtahy?

Ano. Na oběžné výtahy se vztahovaly stejné normy a vyhlášky jako na klasické výtahy s přihlédnutím na specifičnost tohoto zařízení. To se ale týká jen páternosterů v současnosti funkčních a to vždy jen v době uvedení páternosteru do provozu.

Jedná se například o:

  • Vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení především § 209, §212, ve kterých jsou popsány požadavky speciálně na oběžné výtahy). Vyhláškou č. 192/2005 Sb. byla ovšem vyhláška č. 48/1982 Sb. zrušena, což samozřejmě nic nemění na faktu, že se původní předpis páternosterů úzce dotýkal.

  • ČSN 27 4009 část 10 Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Oběžné výtahy.

  • ČSN 27 4002 Elektrické výtahy. Zřizování, zkoušení a provoz/montáž, zkoušení a provoz elektrických výtahů (původní názvy normy)

  • ČSN 27 4007 Výtahy. Revizní kniha výtahu (původní název normy)

Neexistuje žádná platná vyhláška ani jiné nařízení, a to ani z Bruselu, které by používání oběžných výtahů zakazovalo nebo i jinak upravovalo jejich provoz!

Pochopitelně, aby mohly být současné páternostery i nadále v provozu, musejí být splněny alespoň požadavky dané v době "uvedení na trh", kdy i oběžný výtah byl "výtah".

Navíc při rekonstrukcích oběžných výtahů se v posledních letech zvyšovala bezpečnost provozu, která nebyla požadována původními předpisy a normami (nouzové osvětlení, samočinné vyzvánění při výpadku proudu, dvojčinná brzda, atp.).

Byly by nové oběžné výtahy výtahy?

Ne. Oběžný výtah není z pohledu současných evropských (a tím i našich) norem výtah a tudíž často citované normy ČSN EN 81-1 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních, nákladních a malých nákladních výtahů. Část 1: Elektrické výtahy) a ČSN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Existující výtahy. Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů) se na oběžné výtahy a to jak oběžné výtahy v provozu, tak i případně nové, nevztahují:

ČSN EN 81-1 kapitola 1 Předmět normy bod 1.3 .Tato norma neplatí pro: d) zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy, ...

ČSN EN 81-80 kapitola 1 Předmět normy bod 1.4 .Tato norma neplatí pro: d) zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy, ...

Kdyby se v dnešní době měl instalovat do nové budovy nový oběžný výtah (což je velmi nepravděpodobné, poslední nový oběžný výtah se instaloval u nás před cca 25 lety), nevztahovala by se na něj ani Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES, v ČR vydaná jako Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

Shora citovaná bezpečnostní norma ČSN EN 81-1 je totiž jednou z harmonizovaných norem této Směrnice a Nařízení vlády.

Vztahovala by se na něj Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES, které odpovídá Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a Směrnice Rady 73/23/EHS ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS, které odpovídá Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí.

Nový "otčenáš" by se tak dostal do stejné kategorie jako například vertikální plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí, pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky. A bylo by na výrobci, jak by se s uvedenou problematikou vyrovnal.

Shrnutí

Takže ještě jednou, nový páternoster není v právním významu výtah, předpisy pro klecové výtahy se na něj tudíž nevztahují a žádné jiné nařízení, norma ani vyhláška nebrání uvádění nových oběžných výtahů na trh a uvedení do provozu a už vůbec neupravuje provoz současných oběžných výtahů.

 
 
Reklama