Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Sanace potrubních systémů - WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Společnost je leaderem na trhu plastových potrubních systémů (vnitřní a vnější rozvody teplé a studené vody a plynu, kanalizační potrubí, kanalizační šachty, gravitační a podtlakové systémy odvodnění, systémy pro hospodaření s dešťovou vodou aj).

Mezi dosud méně známé nové či speciální technologie patří skupina výrobků pojmenovaná "SANACE POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ". Rádi bychom čtenáře v tomto článku seznámili hned se třemi takovými technologiemi.

V prvé řadě bychom rádi vyzdvihli systém Compact Pipe, který má již na českém trhu určitou historii. Technologie Compact Pipe se používá k bezvýkopové renovaci vodovodního, plynovodního a kanalizačního potrubí. Trubka je vyrobena z materiálu PE100 se zmenšeným průřezem ve tvaru dvojitého písmene "C". Během instalace je protažena do stávajícího potrubí a tam rozšířena takovým způsobem, že vložka přilne těsně k vnitřní stěně starého potrubí. Výsledkem renovace je nové PE potrubí, konstrukčně nezávislé na starém. Metodou lze renovovat potrubí z jakéhokoliv materiálu. Potrubí Compact Pipe se vyrábí v průměrech 100 až 500 mm. Toto potrubí vyrábí společnost WAVIN GmbH v německém Twistu.

Technologií Compact Pipe byly v letos v ČR realizovány dva projekty. Jeden menší letos v září ve Štětí pro společnost MONDI Packaging Paper Štětí a.s. a druhý letos v říjnu a listopadu v Praze Chuchli pro Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.

Na projekt v Praze Chuchli bylo použito potrubí Compact Pipe d400 v celkové délce 920 m. Šlo o renovaci starého ocelového vodovodního přivaděče. Realizace touto bezvýkopovou technologií byla výhodná především díky své rychlosti, spolehlivosti a kvalitě a na uspořádanou předváděcí akci se přijelo podívat více jak 150 odborníků z celé ČR. Díky velkému zájmu musela být předváděcí akce rozdělena do dvou dnů.

 

Společně s firmou Zepris, která renovaci prováděla, se podařilo předváděcí akci perfektně připravit a výsledkem bylo mnoho pracovníků vodáren a plynáren vracejících se domů s myšlenkami proč nevyužít Compact Pipe i pro řešení jejich problémů s vodovody, plynovody a kanalizacemi.

Druhou technologií je Compact SlimLiner, kde je potrubí vyrobeno z tenkostěnného PE. Vůbec první akce v České republice realizovaná touto technologií proběhla letos v červnu Sokolově. Tato technologie se používá pro bezvýkopovou renovaci tlakových potrubí o jmenovitém průměru 75 až 300 mm. Jedná se o optimální řešení pro rekonstrukci vodovodů zvláště v případech, kdy je staré potrubí konstrukčně nezávadné, ale je nutné vyřešit problém koroze, inkrustace a nebo potrubí vykazuje lokální poškození elektrokorozí (malé otvory), či netěsnosti spojů způsobujících netěsnost celého systému. Tato technologie pochází také z Německa od společnosti WAVIN GmbH.

V Sokolově byl Compact SlimLiner použit na renovaci starého ocelového vodovodního potrubí, umístěného v kolektoru a naše technologie pomohla místní vodárně vyřešit problém, na kterém v minulosti několik firem ztroskotalo.

Třetí technologie představená letos na našem trhu je Neofit. Technologie Neofit je bezvýkopová metoda renovace vodovodních přípojek, které vykazují netěsnosti, či jsou vyrobeny z hygienicky závadného olova, z azbestocementu a jiných materiálů. Do potrubí se vtahuje trubička z materiálu PET, ze kterého se vyrábí láhve na pitnou vodu. Materiál je dostatečně flexibilní, aby prošel různými ohyby a koleny. Po zatažení je trubka rozšířena takovým způsobem, že vložka přilne těsně k vnitřní stěně starého potrubí. Na obou koncích se nainstaluje tvarovka, takže voda po renovaci nepřijde do styku s původním materiálem přípojky. Samotná renovace trvá okolo 1 hodiny a okolí domu zůstane nenarušené výkopem. Můžeme pak bez obav používat hygienicky nezávadnou vodu. Neofit se vyrábí pro vnitřní průměry starých přípojek v rozsahu 12 až 45 mm. Tuto technologii dodává WAVIN France a byla vyvinuta v Holandsku, kde má Wavin vývojové středisko "Marketing and Technology". Letos v prosinci byla v Olomouci poprvé nasazena technologie Neofit a vzhledem k nařízení EU, které od roku 2013 snižuje povolený obsah olova v pitné vodě, jsme tuto technologii určitě neviděli naposled.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...