Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Při zvyšování cen ušlechtilých paliv udržet náklady - zachovat komfort

Tak by se dalo nazvat krédo XIII. ročníku naší největší specializované topenářské výstavy Infotherma 2006, která se uskuteční ve dnech 16.- 19. ledna 2006 ve Sportovně společenském areálu ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Výstava a odborný doprovodný program chce pružně reagovat na vzniklou situaci a nabídnout celou řadu možností, jak zachovat vytápění ušlechtilými palivy za ekonomicky přijatelných podmínek, anebo nahradit ušlechtilá paliva jinými zdroji a přitom nezhoršovat životní prostředí.

Protože každoročně je o výstavu Infotherma větší zájem, než jsou prostorové možnosti frýdlantského výstaviště, umožňuje to organizátorům výstavy, frýdecko-místecké agentuře Inforpres, dát přednost těm vystavovatelům, kteří tuto problematiku řeší. Většina z více jak 250 vybraných vystavovatelů nabízí řadu alternativ. Jsou to především výrobci nejrůznějších kotlů na tuhá paliva, kde se řeší nejen poloautomatické a automatické dávkování ze zásobníků, ale i dokonalé spalování, které neohrožuje životní prostředí.

Samostatnou kapitolou vystavovatelů jsou výrobci nejrůznější měřící a regulační techniky, jejichž aplikací je možno výrazně snížit spotřebu ušlechtilých paliv. Snižování spotřeby ušlechtilých paliv bude nabízet řada firem, které se zabývají zateplováním objektů, utěsňováním oken a dveří, uplatňováním termoregulačních skel apod. Významné úspory jsou prokázány u dokonalých komínových systémů, regulátorů tahů komínových nadstavců apod.

Podstatná část výstavy je věnována vystavovatelům s výrobky a službami, které využívají obnovitelné zdroje energie. Předvedeny zde budou novinky kotlů a zařízení na spalování biomasy, využívání slunečních kolektorů, tepelných čerpadel, fotovoltaických článků, kogeneračních jednotek, rekuperátorů tepla apod. Tak jako každoročně je součástí výstavy rozsáhlý odborný doprovodný program. Témata třinácti seminářů a dvou konferencí jsou zaměřena převážně na úspory paliv a energie.

Po celou dobu výstavy bude v provozu integrované poradenské středisko jednotlivých ministerstev, ČEA, vysokých škol a předních odborníků. Přes dvacet lektorů zde bude odpovídat na technické, ekonomické a legislativní otázky související s vytápěním, úsporami energie a využíváním obnovitelných zdrojů.

Výrazné zdražování cen ušlechtilých paliv je tvrdým zásahem nejen do peněženek odběratelů, ale i do koncepcí ochrany životního prostředí. Ještě před desíti až patnácti léty se lokální topeniště podílely více jak 50 % na celkovém znečišťování ovzduší. Uplatňováním ušlechtilých paliv se podařilo tuto situaci výrazně zlepšit především na vesnici. Současné zdražování ušlechtilých paliv vede řadu uživatelů zpět ke spalování méně hodnotných tuhých paliv, nejrůznějších odpadů apod. Právě výstava Infotherma 2006 chce nabídnout celou řadu možností jak tomuto nepříznivému stavu ve zhoršování životního prostředí zabránit, pokud možno zachovat ve vytápění stávající komfort, ovšem za ekonomicky přijatelných podmínek.

Více o výstavě Infotherma 2006 a odborném doprovodném programu najdete na www.infotherma.cz

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...

 
 
Reklama