Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová generace plynových lokálních topidel - variabilní, výkonné, bezpečné a jednoduché

Nová generace lokálních plynových topidel nabízí výrazně vyšší komfort. Běžně jmenované problémy - přepalování prachu, vzhled vyústění na fasádu, zvukové efekty při zahřátí... jsou minulostí. S novou možností týdenní regulace, barevných variant, možností umístění i mimo obvodovou stěnu a malým průměrem potrubí se jedná o moderní způsob vytápění.

V porovnání s běžnými vytápěcími systémy (teplovodní otopné soustavy s otopnými tělesy) nabízí teplovzdušné systémy okamžité teplo. Výhodou lokálních jednotek je jejich nezávislost na provozním režimu v ostatních částech objektu. Jsou proto vhodné pro kanceláře, menší dílny, šatny, jídelny, restaurace, obchody, rodinné domky, chaty a chalupy.

topidla SUPERCROMO

Lokální podokenní jednotka SUPERCROMO

Princip funkce plynového topidla Supercromo je založen na nuceném proudění ohřívaného vzduchu vnitřní částí topidla od jeho spodní nasávací mřížky přes ventilátor a výměník tepla až k jeho horní výstupní mřížce, odkud proudí do vytápěné místnosti. Modely 3001/3002/4002/5001/5002/8001/8002 se nazývají ventilační, protože jsou vybaveny ventilátorem zajišťujícím nucené proudění ohřívaného vzduchu jednotky. Naopak model 4001 se nazývá statický, protože ventilátor pro cirkulaci vzduchu nemá. Bezpečná vzdálenost pro proudění vzduchu je 30 cm od jednotky.

Funkce samotného zařízení je velmi jednoduchá a dá se zcela zautomatizovat pomocí nastavení regulátoru teploty a spínacích hodin. Pro použití jednotky je nutné znát pouze způsob zapínání a nastavení požadované teploty (pomocí regulátoru teploty). Pro modely 3002/4002/5002/8002 také nastavení doby, ve kterou pracují (pomocí spínacích hodin).

Větší nezávislost při umístění topidla

Plynová topidla ROBUR jsou určena k instalaci na vnitřní stěnu. Jedná se o spotřebiče typu C podle ČSN EN 1749, tedy spotřebiče s přívodem spalovacího vzduchu z vnějšího prostoru a odvodem spalin do vnějšího prostoru. Výraznou novinkou je vybavení spalinovým ventilátorem a elektrickým zapalováním s ionizačním hlídáním plamene.

Toto provedení umožňuje:
 • prodloužení potrubí pro přívod spalovacích vzduchu a výfuk spalin až na několik metrů.
 • Protože je spalovací prostor topidla zcela oddělen od vytápěného prostoru, není třeba instalovat větrací mřížky nebo jiné ventilační otvory ve vytápěném prostoru.

topidla SUPERCROMO


SUPERCROMO
protivětrná koncovka
SUPERCROMO
protivětrná koncovka

Minimalistický zásah do fasády

Supercromo umožňuje řešit i dříve velmi problematické umístění lokálních plynových topidel v historických objektech, kde z hlediska proudění vzduchu bylo ideální umístění topidla pro oknem, ovšem vyústění v historických fasádách bylo z hlediska stavebního nemožné, případně velmi nevhodné.

 • K instalaci nezávislých plynových topidel Supercromo stačí pouze 5cm otvor ve zdi, elektrické a plynové připojení.
 • Na vnější straně obvodové konstrukce je otvor spalin ukončen pouze 3 cm širokou protivětrnou venkovní koncovkou. Protivětrná venkovní koncovka je součástí standardní dodávky.

Komfortní a bezpečný provoz

 • Plynová lokální topidla ROBUR se vyrábějí v 8 provedeních s různým výkonem a vybrané modely jsou vybaveny možností zvlhčování vzduchu na levé straně topidla a týdenním programátorem.
 • Modely s vyšším výkonem (model 5002 - výkon 4710 W a model 8002 s výkonem 6980 W) jsou vybaveny možností ventilace vzduchu v letním období.
 • Jednotky obsahují výměník tepla bez svárů.
 • Týdenní programátor je vybaven záložní baterií na 150 hodin.
 • Uzavřený spalovací prostor je nejlepší zárukou bezpečnosti přístroje, neboť nemůže dojít k vniknutí spalin do vytápěné místnosti a v místnosti nedochází ke spotřebovávání kyslíku pro proces spalování.
 • Kontrola plamene pomocí ionizační sondy přeruší přívod plynu v okamžiku náhodného zhasnutí nebo jiné poruchy.

Variabilita

Jednotku je možné napájet zemním plynem nebo LPG (kategorie přístroje II2H3+, typ instalace C13). Standardní dodávka zahrnuje sestavu pro propan/butan.

Výhoda pro montážní firmy

Pro jednoduchou montáž je určena kompletní sada, která obsahuje montážní šablonu, nosný rám, těsnění a upevňovací šrouby.

Topidla Supercromo mohou být instalována v jedné z těchto variant:
 • s koaxiálním potrubím přes stěnu, na které jsou umístěna
 • s odděleným potrubím

Pokud bude jednotka namontována s přídavným potrubím, je nutné, aby celkové vedení potrubí nepřesáhlo maximální možnou tlakovou ztrátu přípustnou pro jednotku.

Model   3001 3002 4001 4002 5001 5002 8001
8002
8001 R
8002 R
Maximální dovolená ztráta Pa 25 25 20 30 28 35 44 49

Parametry topidel Supercromo

Model   3001 3002 4001 4002 5001 5002 8001 8002
Typ instalace   C13        
Kategorie přístroje   H2H3+        
Jmenovitý tepelný příkon kW 2,58 2,58 3,25 3,62 4,65 5,23 7,70 7,70
Jmenovitý tepelný výkon kW 2,32 2,32 2,92 3,26 4,19 4,71 6,98 6,98
Spotřeba plynu max/min
15 °C - 1013 mbar
m3/h 0,273 0,273 0,344 0,383 0,492 0,553/
0,381
0,811 0,811/
0,567
účinnost   90 %
Průměr přívodu vzduchu/odtahu spalin mm 49/35 49/35 49/35 49/35 49/35 49/35 49/35 49/35
Rozměry - šířka mm 480 480 550 550 550 550 1006 1006
Rozměry - výška mm 580 580 715 715 715 715 715 715
Rozměry - hloubka mm 170 170 200 200 200 200 200 200
váha kg 17 17 24 25 26 26 42 42
Hlučnost při typické instalaci
(ve vzdálenosti 3 m)
max
min
dB (A)
33

33

32

33

35


39
35

41


41
37
Průměr přívodu plynu ´´ 3/8 1/2 3/8 1/2
Max. délka koaxiálního potrubí m 1 0,8


ČSN 06 1000
Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice
ČSN 06 1401
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanoveníROBUR REGIONTOUR 2005 aneb "maximum o Roburu v minimu Vašeho času"

Projektujete nebo instalujete plynové vytápění do velkých prostor, jako jsou výrobní haly, sklady, dílny nebo tělocvičny?
Právě pro Vás připravujeme zajímavou technickou a informační prezentaci Robur Region Tour.

více informací + on-line přihláška

Přehled sortimentu firmy BV THERMO najdete v TZB-katalogu - značka Robur.


ROBUR, s.r.o.
logo ROBUR, s.r.o.

Firma Robur s.r.o. byla založena v roce 1993 jako výhradní obchodní partner italské značky Robur v České republice a na Slovensku. Zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových vytápěcích jednotek, plynových absorpčních tepelných čerpadel a ostatních ...