Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sluneční elektrárny univerzit stále přibývají

Na 22 technických univerzitách v deseti zemích mohlo díky projektu EU "PV Enlargement" vzniknout 32 demonstračních fotovoltaických elektráren. V ČR koordinuje projekt náš, stejně tak jako ve střední a východní Evropě největší producent PV-panelů společnost Solartec z Rožnova pod Radhoštěm.

Inaugurací se symbolickým přípitkem šampaňským byl dne 15. června na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze Holešovicích, stejně jako den předtím na Západočeské univerzitě v Plzni, představen veřejnosti nevšední projekt EU "PV Enlargement".

Na 22 technických univerzitách deseti zemí díky němu vzniklo 32 demonstračních fotovoltaických (dále PV) slunečních elektráren se souhrnnou instalovanou kapacitou přes 1150 kWp. Cílem projektu je především zviditelnit možnosti vysoce efektivních i inovačních technologií a solární elektřiny vůbec. V systému, který v ČR koordinuje náš přední producent PV-panelů společnost Solartec, je zahrnuto pět instalací - kromě uvedených vysokých škol jsou další na VUT FE v Brně, TU VŠB v Ostravě a TU v Liberci. Zmíněné systémy patří mezi největší u nás a k jejich financování přispěl významně i Státní fond životního prostředí ČR.

Výchovné i environmentální cíle
Pražské inaugurace se zúčastnili ministr RNDr. Libor Ambrozek, rektor University Karlovy prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prof. RNDr. Bedřich Sedlák, proděkan MFF UK pro rozvoj, doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc., koordinátor projektu na MFF UK a nestor české fotovoltaiky, Ing. Jaromír Řehák, ředitel nejvýznamnějšího českého výrobce fotovoltaických panelů Solartec, a za Evropskou komisi pan Matthias Grottke.
Cíle mezinárodního projektu, jehož konsorcium čítá na 27 partnerů, ocenil přímo u PV-instalace o výkonu 20 kWp ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek. "Jde o významný projekt, který v sobě spojuje aspekt environmentální i výchovný. Jsem přesvědčen, že právě instalace na budovy fakult vysokých škol jsou důležité pro to, aby budoucí odborníci měli přístup k moderním trendům a podporovali je i ve své práci." Dále ministr pohovořil o programu Slunce do škol, který se snaží o podobné cíle, a o podpoře obnovitelných zdrojů energie u nás.
Matthias Grottke, koordinátor projektu PV Enlargement, ocenil organizaci a dobrou přípravu instalace. "Jste v těchto technologiích nejdále ze všech nových zemí EU," pochválil Českou republiku. Podle Grottkeho by se až 10 % veškeré energie dalo nahradit solární energií. "Síť by to unesla," podotkl.
Rektor Wilhelm uvedl, že podobné systémy jsou pro naše vysoké školy něčím novým. "Otázka aspektů trvale udržitelného rozvoje je něco, co si v našich vzdělávacích programech teprve hledá místo a ne vždy se snadno prosazuje." Velmi konkrétně to podle něj dokládá i otázka přechodu na alternativní zdroje energie, ale i důležitost výzkumu, který tento přechod může výrazně ovlivnit. "Nejlepší energie je ta nespotřebovaná," řekl rektor a jako příklad mrhání uvedl Temelín, kde jdou 2/3 vyrobené energie bez užitku do vzduchu. Energii nicméně potřebovat vždy budeme a její množství poroste. Je podle něj třeba seznamovat veřejnost s tím, že přímá přeměna solární energie na elektrickou je významná a bude stále významnější. Důležité pro rozvoj fotovoltaiky je podle něj efektivnější využití slunečního záření. "Musíme klást důraz na účinnost a láci," řekl rektor.


zleva prof. Wilhelm, RNDr. Ambrozek, Ing. Řehák, prof. Sedlák

Instalací (snad) přibude
Zkušební provoz elektrárny byl zahájen před dvěma lety. "Od té doby už elektrárna vyrobila 40 MWh elektřiny," řekl prof. Sedlák. Peníze na výstavbu získala MFF UK zčásti ze SFŽP (70 %), zčásti z projektu PV Enlargement (20 %), 10 % pak dala z vlastních zdrojů. Elektřina se využívá pro vlastní spotřebu. PRE zatím elektřinu nevykupuje, protože ji údajně zatím vykupovat nechtěla. Od 1. 8. 2005, kdy vstoupí v platnost zákon o podpoře OZE, už nicméně s fakultou bude muset smlouvu uzavřít. "Důležitější než energetické výsledky je ale pro nás výchovný prvek," podotkl prof. Sedlák. Studenti se se systémem dopodrobna seznamují v elektronickém praktiku, mají ale i semestrální přednášky a systém slouží i během Dnů otevřených dveří, Dnů s fyzikou, dělají se na něm diplomové i doktorandské práce apod. Doc. Toušek, který je mj. autorem první publikace o fotovoltaice u nás, řekl, že na Zemi dopadá solární záření s výkonem 175 000 TW. Přitom lidstvo v současné době spotřebovává 12 TW. "Solární záření by mohlo několikanásobně pokrýt veškeré potřeby lidstva," řekl doc. Toušek.
Na střeše laboratoří MFF UK je nainstalováno celkem 192 panelů (plus další dva na pohyblivém kloubu se otáčejí za Sluncem), tedy asi 200 m². "Věřím, že nyní po přijetí zákona o OZE takových instalací výrazně přibude," řekl Ing. Řehák ze Solartecu. Fotovoltaika je dnes mezi OZE nejdražší, ale odborníci se shodují na tom, že má před sebou největší potenciál a že její čas teprve přijde.
Údaje naměřené v rámci projektu PV Enlargement jsou zveřejňovány na webové stránce projektu - www.pvenlargement.com. Ten rovněž přispívá k profesnímu rozhledu generace univerzitního věku - lidí, kteří budou brzy rozhodovat o energetickém sektoru a jeho progresivitě i udržitelnosti. Mimochodem, některé práce zkoumají vliv atmosférického znečištění absorbční plochy na účinnost PV systému. A zatímco v Německu vše nasvědčuje snížení účinnosti systému asi o 1 %, u nás to je možná 10 % a např. v Řecku, kde málo prší, až 23 %. Na definitivní vyhodnocení tohoto výzkumu i interpretace naměřených výsledků se ale teprve čeká.

Elektřina za 22 Kč?
A ještě jeden údaj: v Německu pracuje v PV průmyslu 18 000 lidí. Produkce PV elektřiny roste ročně o 1/3 - do roku 2020 mají fotovoltaické panely vyrábět už 10 % veškeré energie. Japonsko, které zachytilo nástup této techniky nejdříve, sice nemá tolik instalovaných kapacit, ale zato prodává nejvíc PV panelů - 2/3 ze všech. Německo naproti tomu produkuje jen 1/4 vyrobených panelů.
Zda bude i u nás boom fotovoltaiky, není zatím jisté. Jednak je připojení do sítě velmi komplikované, protože rozvodné závody o to zjevně nestojí. Ještě horší je ale podle Ing. Řeháka nízká výkupní cena - 6,00 Kč je podle něj "směšná cena". V Německu činí výkupní cena 56 eurocentů/kWh a je fixní po dobu 20 let. Vzhledem k tomu, že u nás bude fixní jen 15 let, předpokládá Ing. Řehák, že slušná cena by byla 20-22 Kč. Energetický regulační úřad ale výkupní cenu v této výši nepředpokládá, podle jeho zástupců bude výsledná výkupní cena kombinací vyšší výkupní ceny ze zákona a dotací.

Fotovoltaické elektrárny na českých univerzitách se též účastní popularizační soutěže měst a obcí ve vybavenosti slunečními moduly - Solární ligy ČR (www.solarniliga.cz). Plzeňskou i pražskou také představuje - v souvislostech české a německé soutěže - videofilm Jak se stát...Solárním mistrem ČR?! Kontakt: lea2@ecn.cz, 723 573 738.

 
 
Reklama