Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů"

Začátkem března pořádala v Praze a v Brně sekce Zdravotní a průmyslové instalace STP doprovodný seminář k vydání nového sešitu projektanta Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů.

Účast více než 100 zájemců potvrdila, že se jedná o problematiku vzhledem k mnoha novinkám velmi aktuální, která významně zasahuje kromě zdravotní techniky i do ostatních oborů TZB. Zároveň se jedná v řadě případů o požadavky povinné, požadované zákonem. Složitost problému vyplývá ze skutečnosti, že vzájemně spolupůsobí mnoho faktorů a žádné dílčí opatření hygienu nezajistí.

Sešit projektanta je praktickou pomůckou, obsahuje konkrétní příklady řešení, popis kritických míst a je určen pro všechny, kteří navrhují nebo provozují vnitřní vodovod nebo jakékoliv zařízení, které je na něj napojeno. Mnoho užitečných zásad v něm najdou i majitelé objektů, energetičtí auditoři a výrobci.

Sešit projektanta je v elektronické podobě na CD a obsahuje textovou část, jejímiž autory jsou: Ing. Kopačková, Dr. Pospíchal, Ing. Vrána a Ing. Žabička, CD pro návrh armatur Honeywell a CD pro návrh čerpadel Grundfos včetně SW pro záměnu čerpadel různých značek v případě rekonstrukce. (Jen textová část by v tištěné podobě zabrala více než 200 stran.)
Pro účastníky doprovodných seminářů obsahoval sešit projektanta i plnou verzi SW pro návrh vnitřního vodovodu s možností hotline a aktualizací zdarma v průběhu 1 roku a byl doplněn pracovními listy.

Na semináři zaznělo mnoho konkrétních zkušeností a firmy připravily zajímavé příspěvky přímo k problematice, která prochází bouřlivým vývojem. Rovněž se diskutovalo o dalším předpokládaném vývoji legislativy v oblasti vodovodů.

Příklad z obsahu k hygieně studené vody:
Pro potřeby ochrany vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí rozlišujeme mezi domovním a jiným než domovním použitím. Domovní použití je běžné použití vody u kuchyňského dřezu, umyvadla, vany, sprchy, záchodu, bidetu, domácí pračky prádla a myčky nádobí. Dále se jedná o použití vody pro zalévání zahrady, praní, čištění, mytí a úpravu vody v bytech (pro pití), použití vody pro klimatizaci vzduchu a přípravu teplé vody pro hygienické účely. Domovním použitím není použití vody pro odbornou činnost např. v zemědělství (zemědělské zavlažovací systémy apod.), zdravotnických zařízeních a prodejnách, výrobní procesy v průmyslu, požární ochranu, ústřední vytápění, soukromé a veřejné plavecké bazény a technologii ve veřejných lázních.

Příklad z obsahu k hygieně teplé vody:
Zvláštní význam pro mikrobiologickou kvalitu pitné vody v zařízeních na pitnou vodu mají biofilmy. Ty osidlují všechny hraniční plochy, např. stěny potrubí, nádrží, přístrojů, armatur. Mikroorganismy zde odolávají ochranným opatřením a sanační opatření proto musí být vždy zaměřena na snížení až odstranění biofilmu.

K růstu biofilmu přispívá:

  • stagnace vody, nízké rychlosti průtoku a obsah živin ve vodě.

Sanace zpravidla vyžaduje:

  • použití instalačních materiálů, ze kterých se neuvolňují živiny
  • zabránění stagnaci vody
  • zabránění zbytečnému hromadění vody
  • vyloučení mezních teplot, které podporují růst choroboplodných zárodků

Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že na hygienu vnitřních vodovodů je třeba pohlížet koncepčně. Záměrně tedy Sešit projektanta obsahuje celou problematiku, tj. v textové části: zabezpečení pitné vody před kontaminací odpadní vodou (kapitola 2), popis problematiky mikrobiologické ochrany u teplé i studené vody (kapitola 3). Vzhledem k tomu, že stagnace vody se uvádí jako jedna z hlavních příčin tvorby a růstu biofilmu a sanační opatření bez správné hydrauliky rozvodu je dlouhodobě neúčinné, je význam správného návrhu potrubí jasný. Sešit projektanta obsahuje tedy i rekapitulaci platných pravidel pro návrh potrubí (kapitola 4). Úvod sešitu projektanta (kapitola 1) je věnován rekapitulaci závaznosti norem a struktuře předpisů. Správný návrh čerpadla a vhodné armatury, které jsou na dalších CD, jsou další pomůckou pro kvalitní návrh vodovodu.

Odborný garant semináře: Ing. Dagmar Kopačková

Poděkování partnerům projektu:Mediální partner projektu:Sešit projektanta je ještě k dispozici v sekretariátu STP, Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 353.

 
 
Reklama