Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Filtrace vody

Význam filtrace bývá často podceňován, protože ne každá voda se jeví na první pohled jako voda, která má problém s mechanickými nečistotami. Některé problémy se totiž mohou projevit až postupem času. Například, když drobný písek ve vodě postupně narušuje vnitřní povrch plastových rozvodů vody, může se na nich někdy usazovat vodní kámen.

Sítová filtrace je nejrozšířenější metodou odstraňování nerozpuštěných látek z vody. Podstatou sítové filtrace je zachycování mechanických nečistot na filtrační přepážce, sítu. Za filtr můžeme teoreticky považovat jakoukoli porézní přepážku umístěnou do potrubí, nicméně filtrem se tato přepážka stává až ve chvíli, kdy zajistíme její pravidelné čištění.

Využití sítové filtrace je velmi široké. V zásadě se jedná buď o samostatnou technologii, která má zajistit ochranu rozvodů vody před zanášením mechanickými nečistotami, nebo se jedná o první stupeň úpravy vody. Specifickou oblastí využití sítové filtrace je ochrana zařízení před zanášením.


Obr. 1 - Ukázka plastového potrubí
zaneseného vodním kamenem
Nejčastější aplikace
 • ochrana rozvodů vody v objektech
 • chladicí voda (energetika, chemie a metalurgie)
 • technologická voda
 • výroba pitné vody, předfiltrace
 • závlahová voda pro zemědělství
Význam filtrace bývá často podceňován, protože ne každá voda se jeví na první pohled jako voda, která má problém s mechanickými nečistotami. Některé problémy se totiž mohou projevit až postupem času. Bývá tak tomu například, když drobný písek ve vodě postupně narušuje vnitřní povrch plastových rozvodů vody, a tak se i na nich může někdy usazovat vodní kámen (viz obr. 1).

Bohužel neexistuje žádná univerzální technologie sítové filtrace, vždy je třeba volit tu, která nejlépe vyhoví podmínkám konkrétní instalace. Kromě mechanismu čištění síta se jednotlivé technologie liší jeho porézností. Právě velikost otvorů v sítu, poréznost, určuje, jak velké částice se budou na sítu zachytávat. Tato informace není zcela přesná, protože síto, které již bude částečně zaneseno, může v některých případech zachytávat i nečistoty, které jsou menší než velikosti otvorů v něm. Jedná se vlastně o podobný efekt, jaký se vyskytuje u pískových náplňových filtrů, nicméně u sítových filtrů není tak výrazný. Na druhou stranu částice, které mají větší rozměry, než jsou otvory v sítu, ale jsou elastické, se mohou za vhodných podmínek sítem protlačit. Částice, které mají některý z rozměrů větší, než jsou otvory v sítu, mohou sítem někdy projít, někdy ne (například vlákna). Vláknité částice mají navíc nepříjemnou vlastnost, že síto "zauzlují" (přichytí se na něj tak, že nejdou snadno vyčistit). Tato vlastnost se eliminuje buď volbou speciálního typu síta, které je vůči "zauzlování" odolné, nebo speciální technikou jeho čištění - buď se použije škrabka, která vlákna před čištěním mechanicky naruší, nebo se pro čištění síta použije speciální kartáč.

Sítové filtry využívají k čištění síta provozního tlaku v potrubí a proplach je prováděn buď manuálně nebo automaticky. Ve většině případů lze doporučit automatický provoz zařízení, protože manuální obsluha bývá často zanedbávána.

Následující přehled uvádí hlavní typy filtračních technologií.


Obr. 2 - Sací koš (filtrace vody na sání čerpadla)

1 Čerpadlo
2 Ochoz (bypass)
3 Manuální filtr
4 Rotační oplach
5 Trysky
6 Nerezová plocha síta
7 Výstup na čerpadlo (sání)
  8 Vstup náhonu pro sací koš
9 Výstup náhonu pro sací koš
10 Manometr
11 Zpětná klapka
12 Kulový ventil
13 Hydraulický motor

Popis funkce:
 • voda vstupuje z vnější strany válcového síta směrem do středu
 • tlaková voda za čerpadlem je přiváděna zpět do mechanizmu proplachu
 • v okamžiku aktivace čištění síta se mechanizmus proplachu tlakem vody roztáčí
 • jednotlivé trysky postupně očistí celý povrch síta
 • dodávka filtrované vody není po celou dobu čištění síta přerušena


Obr. 3 - Filtrace vody z řeky

1 Přívod vody
2 Ochranné síto
3 Filtrační síto
4 Odkalovací ventil
5 Hydraulický píst
  6 Odkalovací komora
7 Kolektor
8 Odsávací hubice
9 Elektromotor
10 Výstup filtrované vody

Popis funkce:
 • voda vstupuje z vnitřní strany válcového síta směrem do středu
 • v okamžiku aktivace čištění síta se začne po sítu ve spirále pohybovat odsávací hubice (červeně označené válečky ve středu tělesa filtru)
 • odsávací hubice postupně očistí celý povrch síta
 • dodávka filtrované vody není po celou dobu čištění síta přerušena


Obr. 4 - Filtrace vody z veřejného vodovodu (jemné nečistoty)

Popis funkce:
 • voda vstupuje z vnější strany válcového síta směrem do středu
 • v okamžiku aktivace čištění síta se začne po sítu ve spirále pohybovat odsávací hubice (černý praporek)
 • odsávací hubice postupně očistí celý povrch síta
 • dodávka filtrované vody není po celou dobu čištění síta přerušena


Obr. 5 - Filtrace vody z veřejného vodovodu (hrubé nečistoty)

Popis funkce:
 • voda prochází z horní a dolní strany dvou sít uložených ve tvaru "V" směrem do středu
 • v okamžiku aktivace čištění síta se nejprve propláchne dolní síto přefiltrovanou vodou z horního síta
 • k proplachu dolního síta dochází otočením průtoku vody přes síto
 • po dokončení proplachu dolního síta se celý proces opakuje pro horní síto
 • dodávka filtrované vody není po celou dobu čištění síta přerušena


Obr. 6 - Filtrace vody v topenářství (ukázka speciálního typu filtrace)

Popis funkce:
 • voda prochází přes kartáč z nerezové oceli
 • zachycené nečistoty ("šlem") jsou otáčením vnitřního mechanismu z kartáče setřeny a odkaleny
 • zařízení současně zajišťuje odplynění vody
Na závěr tedy můžeme říci, že stěžejním předpokladem pro spokojenost zákazníka je vždy správná volba vhodného typu filtru na základě požadavků na čistotu vody, provozních parametrů a podmínek konkrétní instalace.
 
 
Reklama