Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář "Ohřívání teplé vody"

Společnost pro techniku prostředí pořádá seminář, který je reakcí na aktuální situaci - zvýšení významu správného návrhu ohřevu teplé vody v souvislosti se snižující se spotřebou tepla na vytápění.

Jak již bylo ukázáno i v článku Integrace vytápění a ohřevu TUV v nízkoenergetických bytových domech, nárůst podílu energetické náročnosti ohřevu teplé vody v porovnání s vytápěním se pohybuje i okolo 20 %. S tím roste význam kvalifikovaného rozhodnutí o způsobu ohřevu, regulace a velikosti zařízení.

Důvody, které vedly k uspořádání pracovního setkání:
 • zvyšující se požadavky na energetické úspory budov jako celku i části v ohřevu vody
 • zároveň významně zvyšující se požadavky na komfort dodávky teplé vody
 • zvyšující se požadavky na hygienu vody a tudíž i na dodržování teploty teplé vody
 • připravované novinky pro ohřev teplé vody z normy EN 806.
Seminář je určen zejména pro projektanty, ale i energetické auditory, provozovatele a všechny, kteří potřebují aktuální informace z této oblasti.

Podrobný program

Blok 1: Spotřeba teplé vody
 • doc. Ing. Karel Kabele, CSc. - Poznatky z energetických auditů o spotřebě teplé vody a relaci teplá voda-vytápění a ostatní spotřeba.
 • prof. Ing. Vladimír Skokan, DrSc. - Určování spotřeby teplé vody v budovách
Blok 2: Zdroje teplé vody
 • Ing. Michal Kabrhel, PhD. - Elektrický ohřev teplé vody - přehled způsobů s aktuálními poznámkami z praxe a způsob výpočtu.
 • Ing. Drahomír Malina - Využití stratifikačních zásobníků pro ohřev vody, funkce, výhody, návrh.
 • Plynové kotle s ohřevem teplé vody - nové možnosti
 • Ing. Tomáš Cikrt - Využití bytových výměníkových stanic
 • Ing. Petr Brůha - Kombinace tepelného čerpadla a solárních kolektorů, možnosti regulace
 • Miloš Vaňura - sortiment elektrických ohřívačů vody
 • Ivan Sakal - možnosti úspor využitím tepla odpadní vody
Blok 3: Aktuality z normalizace v oblasti ohřevu teplé vody a vnitřních vodovodů
Firemní prezentace

Pro účastníky je připraven sborník přednášek, který bude doplněn i o další příspěvky, které nebudou předneseny, ale tématiku vhodně doplňují.

Pozvánka a přihláška na seminář

Na semináři bude možnost rovněž zakoupit "Sešit projektanta - Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů", který vydala sekce Zdravotní a průmyslové instalace v březnu 2005 (cena 200,- Kč).

 
 
Reklama