Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce zdravotní a průmyslové instalace


Vás zve
na seminář

OHŘÍVÁNÍ TEPLÉ VODY

5. dubna 2005
PRAHA - MASARYKOVA KOLEJ ČVUT


Zveme Vás na seminář, který se bude věnovat aktuálnímu stavu poznatků v oblasti ohřívání teplé vody.

Vzhledem ke stále nižším energetickým nárokům nových staveb v oblasti vytápění roste význam kvalifikovaných rozhodnutí o způsobech a kapacitě ohřevu teplé vody, výběru levného a ekonomicky návratného řešení, které zajistí potřebný komfort.

Přednášky reflektují otázky, které si projektanti kladou s měnící se spotřebou vody, novinkami v oblasti zdrojů a s rostoucím významem zajištění hygieny vody. Jak uchovat co nejdéle vodu ohřátou, jak docílit vysoké životnosti namáhané nádrže, jak využít nových funkcí elektroniky kotlů v ohřevu teplé vody, informace o nové koncepci průtokového ohřívače, jak zajistit požadavky na dobu přípravy, dostatečné množství, volitelnost průtoku a teploty, minimální výkyvy výstupní teploty vody, minimální ztráty způsobené odtokem počáteční studené vody, akumulaci připravené TUV a z toho vyplývající ekonomiku provozu - seminář poskytne aktuální informace pro rozhodování a návrh.

Těším se na viděnou

Ing. Dagmar Kopačková, oborný garant semináře


Program semináře:

 8.30 Prezence
 9.00 Zahájení, úvod
 9.15 Blok 1: Potřeba teplé vody
Význam poznatků o spotřebě vody z dlouhodobých měření
Nové poznatky o spotřebě vody z energetických auditů
10.45 Přestávka na kávu a občerstvení
11.00 Blok 2: Novinky v návrhu zdrojů
Funkce, návrh a využití stratifikačních zásobníků
Zásady návrhu průtočného i zásobníkového ohřevu teplé vody elektrickou energií
Zásady návrhu průtočného i zásobníkového ohřevu teplé vody zemním plynem
Zásady návrhu ohřevu teplé vody, využívání obnovitelných zdrojů energie
Novinky v oblasti zdrojů teplé vody
14.45 Diskuse a předpokládaný závěr semináře


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
5.4.2005 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice.
Dopravní spojení: metro trasa "A" stanice "Dejvická".

2. Účastnický poplatek
Pro členy STP - 1200 Kč
Pro ostatní      - 1500 Kč
Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi dodavatelem a odběratelem včetně 19 % DPH.

Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře, sylaby a občerstvení.

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 205 05 02, IČO 499978, DIČ CZ00499978.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete nejpozději 1 týden před seminářem na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání přihlášky e-mailem předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství InstalacePořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama